Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Informujemy o trwających w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. konsultacjach społecznych projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan zgodnie z art. 88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo...

więcej informacji

Ogłoszenie w sprawie zlecenia w trybie konkursu ofert realizacji zadania promocyjnego KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH I. Cel konkursu. Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie realizacji zadania pn. „Otwarcie sezonu wodniackiego na...

więcej informacji

Budżet został bardzo dobrze zrealizowany, stąd jednomyślne głosowanie w dniu 23 lutego 2017 roku za udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za ubiegły rok. Prezes Zarządu Marek Tchórzka, wójt Gminy Drawsko podziękował członkom organizacji zwyczajnym i...

więcej informacji

Wczoraj celowo nie podałem kilometrów ile przebyłem. Po prostu dotarłem do końca, choć było już ciemno. Przeszedłem 30 km. Na ostatnich metrach towarzyszyła mi tylko rzeka. Namiot rozbiłem na wysokości miejsca, w którym Wisła wpada do Bałtyku. Chciałem, aby tak było od pierwszego...

więcej informacji

Obrady XXXI Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zwołane zostały na dzień 23 lutego 2017 r., godz. 10.30 w Sali Sesyjnej w Starostwie Powiatowym przy ul. Rybaki 3 w Czarnkowie. Szanownych Delegatów serdecznie zaprasza do udziału w obradach Zarząd Związku....

więcej informacji

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na stronie internetowej materiał dla żeglarzy, właścicieli i armatorów jachtów o długości do 24 m. Przewodnik zawiera informacje dotyczące wymogów formalno-prawnych oraz rekomendacje MGMiŻŚ w zakresie...

więcej informacji

Vouchery od Powiatu na licytację WOŚP! Zachęcamy do udziału w licytacji! 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 15 stycznia. Zarząd Powiatu Nakielskiego przekazał „gadżety” na licytacje, które odbywają się w ramach WOŚP. W tym roku fundacja zbiera pieniądze na...

więcej informacji

Możliwości pozyskania dofinansowania na podjęcie, jak również rozwinięcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

więcej informacji

Opublikowanie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Informujemy, że proces legislacyjny dotyczący aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został zakończony. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu...

więcej informacji

W dniu 12 grudnia w nakielskim ratuszu obradował zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Przewodniczył wójt Gminy Drawsko Marek Tchórzka - prezes związku. Było to ostatnie w tym roku posiedzenie. Wśród poruszanej tematyki omówiono m.in. propozycje wybranych wydarzeń...

więcej informacji