Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Stanowisko ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH w sprawie planowanej budowy linii gazyfikacyjnej odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych w Starych Bielicach - gm. Drezdenko

zobacz wszystkie aktualności

STANOWISKO 

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH  

w sprawie planowanej budowy linii gazyfikacyjnej odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych w Starych Bielicach - gm. Drezdenko 

Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odnosząc się do projektu zmian w planie przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Stare Bielice i prognozy oddziaływania na środowisko w związku z planowaną na tym terenie inwestycją budowy linii gazyfikacyjnej odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych w Starych Bielicach - gm. Drezdenko wyraża negatywne stanowisko w kwestii powyższych planów. 

Podejmując niniejsze Stanowisko Zarząd Związku zwraca uwagę, że:  
1. Planowane przedsięwzięcie może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców terenów nadnoteckich. 
2. Planowane przedsięwzięcie może niekorzystnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, a szczególnie na wody rzeki Noteci i żyjącej w niej fauny.
3. Instalacja może negatywnie oddziaływać na walory estetyczne i krajobrazowe, obszary chronione, turystykę w regionie i inne.
4. Przedstawiony projekt planu zawiera sprzeczne zapisy, w tym brak jednoznacznych zapisów odnośnie magazynowania odpadów. 
5. Lokalizacja inwestycji może powodować zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 i Subzbiornika 127. 
6. Planowane przedsięwzięcie może negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków żyjące w obszarze Natura 2000.
7. Wyłączenie tego terenu ( działki 167) z Obszaru Chronionego Krajobrazu powoduje negatywny wpływ na cały ten obszar.
8. Przedsięwzięcie negatywnie będzie oddziaływać na stan dróg i układ komunikacyjny regionu. 
9. Zatwierdzenie zmiany planu miejscowego w obrębie Starych Bielic w Gminie Drezdenko spowoduje utratę kontroli samorządu gminnego nad tym obszarem z wszystkimi tego konsekwencjami dla społeczności lokalnych.

Wobec powyższych uwag Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wnosi o ponowną, wnikliwą analizę projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice (dz. 167) zmierzającą do uwzględnienia naszego Stanowiska.

  Prezes Zarządu
/-/ Marek Tchórzka 


 

Pliki do pobrania: