Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Nagroda Przyjaznego Brzegu dla Wójta Gminy Drawsko, prezesa ZMiGN - p. Marka Tchórzki !!!

zobacz wszystkie aktualności

W sobotę, 10 marca br. Wójt Gminy Drawsko, prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich - p. Marek Tchórzka, podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie, odebrał „Nagrodę Przyjaznego Brzegu” za osobisty udział w stałym poszerzaniu oferty turystycznej Doliny Noteci i Drawska. 

Prestiżową „Nagrodę Przyjaznego Brzegu” przyznaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, w tym Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. Premiowane są inwestycje i inicjatywy, dzięki którym brzegi polskich jezior, morza, rzek i kanałów stają się bardziej przyjazne dla człowieka. 

Udział w gali i warszawskich targach był również doskonałą okazją do promocji regionu Gminy Drawsko i Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Prezes związku –p. Marek Tchórzka mówił o działalności związku „Dzieje się w Dolinie Noteci”, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiej współpracy, jaką prowadzi związek. Promował także marinę „YNDZEL” w Drawsku wraz z atrakcjami turystycznymi, jakie oferuje Gmina Drawsko. 

W rekomendacji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich dla p. Marka Tchórzki, Wójta Gminy Drawsko, do XIV edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2017 rok, znalazły się m.in.: działania podejmowane w zakresie wykorzystania potencjału turystycznego i przywrócenia żeglowności Noteci, części międzynarodowego szlaku E-70, w tym wybudowanie przystani wodnej w Drawsku; promocja szlaków wodnych w projektach Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu; udział ZMiGN w programie bałtyckim „In Water – Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego”.     

Działania podejmowane w zakresie ożywienia turystycznego dostrzegane były na forum ogólnopolskim i zagranicznym. Świadczą o tym wyróżnienia i nagrody. W uzasadnieniu rekomendacji znalazły się zapisy: „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich został wyróżniony w roku 2007 Nagrodą Przyjaznego Brzegu za znakowanie Noteci dla turystyki wodnej i budowę sieci przystani. W roku 2014 Związek Miast i Gmin Nadnoteckich otrzymał Laur X-lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu za konsekwentne rozwijanie szlaku wodnego Noteci oraz nowoczesne i spójne inwestycje. Marek Tchórzka zainicjował nowe przedsięwzięcia promocyjne na szlaku noteckim, w tym m.in. odbywające się cyklicznie Spławikowe Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Noteci, Otwarcie Sezonu Wodniackiego, Motocyklowy Rajd promujący Noteć, Dolinę Noteci, MDW E70 pod hasłem „Wspólnie pomóżmy Noteci!”. Przyczynił się do opracowania i wdrożenia wspólnego kalendarza imprez „Dzieje się w Dolinie Noteci”. 

Znaczące są również działania podejmowane dla rozwoju turystyki przez samorząd Gminy Drawsko. W roku 2012 realizowany był wspólny projekt partnerski Gminy Drawsko i Gminy Miasta Czarnków pod nazwą „Statkiem na Euro 2012”. Realizacja tego projektu to przede wszystkim aktywny udział w krajowych i zagranicznych targach branżowych, wystawach, imprezach wodniackich. Projekt przyczynił się znacząco do promocji całego szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorskiej. Podczas Gdańskich Targów Turystycznych w roku 2012 przyznano tytuł Mercurius Gedanensis dla Gminy Drawsko i Miasta Czarnków za innowacyjny produkt turystyki wodnej „Statkiem na EURO 2012.” Ponadto Gmina Drawsko została uhonorowana laurem Nagrody Przyjaznego Brzegu w roku 2011 za nową przystań na Szlaku Noteci. 

Marek Tchórzka jest orędownikiem zrównoważonego rozwoju, co często podkreśla w swoich wystąpieniach na licznych spotkaniach branżowych. Jest współautorem publikacji nt. turystyki wodnej i dróg wodnych np. „Gospodarka wodna” nr 8/2017. 

W ciągu kilkunastu lat działalności podejmowanej na niwie turystycznego zagospodarowania nabrzeży rzek konsekwentnie realizowane z jego udziałem działania przyczyniły się nie tylko do wybudowania nowoczesnej infrastruktury turystycznej, ale również zmiany mentalności lokalnej społeczności. Dziś mieszkańcy wracają nad rzekę korzystając w pełni z jej potencjału. Organizowane cyklicznie „Święto Noteci” w Drawsku i innych gminach nadnoteckich przyciągają na nabrzeża rzeki Noteć tłumy. Dalsze plany zagospodarowania nabrzeży pozwalają mieć nadzieję, że wkrótce rzeki z zagospodarowanymi bulwarami, nowoczesnymi dobrze wyposażonymi przystaniami staną się nowymi centrami rekreacji i wypoczynku oraz stanowić będą nie tylko atrakcje dla turystów-wodniaków, ale również będą dumą lokalnej społeczności”. 

 

        Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego 

        UG Drawsko 

 

(w tekście wykorzystano zapisy rekomendacji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przygotowane przez Dyrektora Biura – p. Hannę Forbrich)