Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

XXXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH (SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE)

zobacz wszystkie aktualności
XXXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
(SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE) 
Nakło nad Notecią, 18.12.2018 r., 
Miejsce obrad: Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 3 
 
 
Właściwe obrady WZC poprzedzi zwołane posiedzenie Zarządu Związku oraz równoległe posiedzenie Komisji Rewizyjnej- rozpoczęcie o godz. 9.30.

Program: 
10.30 - rozpoczęcie obrad Walnego Zebrania Członków Związku,
12.00 - 12.30 przerwa kawowa,
12.30 - kontynuowanie obrad,
13.30 - zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Związku,
13.45 - obiad.
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania: 
1. Przywitanie, otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Z- cy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania ). 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przyjęcie protokołu XXXIII Walnego Zebrania Członków Związku (Nowa Wieś Wielka, 22.03.2018r.).
7. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu Związku z działalności Stowarzyszenia w latach 2015- 2018.
8. Dyskusja  nad złożonym sprawozdaniem i przedstawionymi informacjami. 
9. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia ( nie udzielenia ) absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ( nie udzielenia ) absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (3 osoby). 
12. Wybór Prezesa Zarządu 
a) zgłaszanie kandydatur,
b) głosowanie, 
c) przedstawienie wyników,
d) podjęcie uchwały.
13. Wybór pozostałych członków Zarządu (6 osób)
a) zgłaszanie kandydatur,
b) głosowanie, 
c) przedstawienie wyników,
d) podjęcie uchwały.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej Związku (4 osoby)
a) zgłaszanie kandydatur, 
b) głosowanie, 
c) przedstawienie wyników,
d) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwał XXXIV Walnego Zebrania Członków:
15.1. Uchwała w sprawie planu działania ZWIĄZKU na rok 2019.
15.2. Uchwała w sprawie budżetu ZWIĄZKU na rok 2019.
16. Wnioski i dyskusja.

Zakończenie obrad.