Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Laur XV - lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu dla ZMiGN. Absolutorium udzielone !

zobacz wszystkie aktualności

 XXXV Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbyło się na Przystani Powiat Nakielski w dniu 26 marca 2019 roku dzięki gościnności Starosty Powiatu Nakielskiego Tadeusza Sobola, współgospodarza spotkania, który przedstawił informację o przystani oraz zaprezentował film promocyjny. Gospodarzem obrad był Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Sławomir Napierała, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Zebranie miało w dużej części charakter sprawozdawczy za rok 2018 z uwagi na procedurę związaną z udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Właściwe obrady poprzedziły prace Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącą jest delegatka Gminy Stare Kurowo Magdalena Szydełko, Wójt Starego Kurowa. Przewodniczącym zebrania wybrano delegata Gminy Miasto Czarnków, którym jest Burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla. Zastępcą przewodniczącego zebrania został wybrany Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, a sekretarzem Hanna Forbrich, dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

 
Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie "za" dwunastu delegatów, po szczegółowym sprawozdaniu za rok 2018, przedstawionym z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich i poprzedzonym dyskusją nad złożonym sprawozdaniem, tj. nad tym, co już w ramach związku osiągnięto i ile jeszcze zadań przed członkami związku. Za zaufanie i poparcie wszystkim delegatom serdecznie podziękował Prezes Zarządu ZMiGN Sławomir Napierała. W tym punkcie obrad przekazana została również informacja o zaszczytnym, ogólnopolskim wyróżnieniu dla nakielskiej organizacji, odebranym 2 marca 2019 roku podczas Targów "Wiatr i Woda" w Warszawie Laur XV - lecia dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią w dowód uznania dla aktywności potrzebnej lokalnym społecznościom, ale również wieloletniej konsekwencji w działaniu na rzecz promocji turystyki wodnej, popularyzacji Szlaku Noteci i Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. W toku obrad podjęto jeszcze kilka uchwał, z których obok absolutorium za okres sprawozdawczy, najważniejsza dotyczyła przyjęcia stanowiska przez wszystkich członków ZMiGN w sprawie doprowadzenia noteckiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do II klasy w dążeniu do rozwoju turystyki wodnej i zwiększenia możliwości żeglugowych.    
Przedstawiono także kierunki zamierzeń  na rok 2019 oraz możliwości pozyskania środków finansowych w konkursie organizowanym przez ZMiGN na organizację "Święta Noteci" w sezonie turystycznym na śródlądziu. 
 
Rangę XXXV WZC ZMIGN podnieśli swoją obecnością i aktywnym udziałem w obradach przybyli goście, a wśród nich: nowy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Grzegorz Smytry,Pełnomocnik Marszałka ds. Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Stanisław Wroński, koordynator Biura ds. Dróg Wodnych, Asystent w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Żaneta Marciniak, delegacja Gminy Białe Błota: Dariusz Fundator Wójt Gminy Białe Błota, Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski, v-ce Prezes Fundacji Kanał Bydgoski Andrzej Tomczyk. Gościnnie udział w obradach wzięli również Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Paweł Wiśniewski, v-ce Starosta Powiatu Nakielskiego Tomasz Miłowski, z-ca Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddz. w Bydgoszczy Edward Ossowski. Podczas minionych obrad nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią - Dyrektora Szkoły Kazimierza Toczko oraz kpt. ż. Grzegorza Nadolnego, reprezentującego również prof. Zygmunta Babińskiego z UKW w Bydgoszczy. Panowie przedstawili bogatą ofertę edukacyjną tej jednej z trzech branżowych Szkół Żeglugi Śródlądowej w Polsce i zaprosili na "Drzwi Otwarte Szkoły"- 30 marca 2019 r. Podczas spotkania poinformowano, że najwyższym wyróżnieniem Ligi Morskiej i Rzecznej za wybitne osiągnięcia w działalności dla Polski Morskiej - „Pierścieniem Hallera” uhonorowano w dniu 10 lutego 2019 r. w Pucku Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Odznaczenie odebrał dyrektor szkoły Kazimierz Toczko, w towarzystwie najlepszych uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej, z klasy II TŻŚ Szymon Chuchla oraz z kl. III TŻŚ Joanna Kasperska. Ponadto przedstawicielom nakielskiej „Żeglugi” towarzyszył Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała- Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
 
Ponadto w minionych obradach uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, sekretarze jako delegaci członków zwyczajnych stowarzyszenia oraz przedstawiciele czł. wspierających i honorowego Związku. Należy podkreślić fakt, że organizacja Związek Miast i Gmin Nadnoteckich mająca siedzibę w Nakle nad Notecią działa na obszarze trzech województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Zrzesza samorządy miast i gmin leżących nad Notecią lub w bliskim jej sąsiedztwie oraz instytucje wspierające działalność statutową. ZMiGN tworzą: gmina BARCIN, gmina BIAŁOŚLIWIE, miasto CZARNKÓW, gmina CZARNKÓW, gmina DRAWSKO, miasto i gmina DREZDENKO, miasto i gmina KRZYŻ WLKP., miasto i gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, gmina NOWA WIEŚ WIELKA, miasto i gmina PAKOŚĆ, gmina SANTOK, gmina STARE KUROWO, miasto i gmina UJŚCIE, miasto i gmina WIELEŃ, gmina ZWIERZYN oraz członkowie wspierający działania Związku: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią, Powiat Nakielski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Gorzowski. Członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Partnerem jest Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego w Bydgoszczy. W trakcie ubiegania się o członkostwo zwyczajne jest Gmina Białe Błota.
 
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest jedną z pierwszych w Polsce organizacji, która szeroko zajmuje się problemem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych. Z jego powstaniem wiąże się zawarcie "Porozumienia programowego na lata 2000- 2020", którego sygnatariusze zobowiązali się do ścisłej współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury Noteci, aby tę naturalną i niezwykłą rzekę przywrócić społeczeństwu samorządów nadnoteckich. Akt założycielski podpisany został 21.01.2000 roku. Wspomniane porozumienie  zawarte zostało 04.06.2000 r. na pokładzie statku szkolnego „Władysław Łokietek” Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Od początku istnienia organizacji wypracowana została metoda współpracy sieciowej oraz formuła wspólnej promocji całego szlaku.Podejmowane inicjatywy służą w szczególności rozwijaniu turystyki wodnej na Noteci, do której ta rzeka ze swoimi krajobrazami oraz zabytkowymi śluzami jest wprost stworzona. Równolegle kreowane są inne produkty turystyczne, ujęte w strategii "Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich," które wyróżniają i niejako identyfikują poszczególne miejsca na szlaku, np.: Gminę Drawsko jako "krainę grzybową"- produkt turystyczny rozwijany w ramach projektu "Grzyby, las wokół nas".
       
Dotychczasowa aktywność inwestycyjna samorządów nadnoteckich wpisuje się w sieciowe podejście Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do poprawy stanu i infrastruktury noteckiego szlaku wodnego oraz zachowania walorów krajobrazowych regionu Doliny Noteci. Wszelkie w tym zakresie działania są spójne z prowadzoną na szczeblu województw aktywizacją Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na terenie Polski (Odra- Warta- Noteć- Kanał Bydgoski- Wisła- Zalew Wiślany).
 
Wszyscy zainteresowani mogli po zakończeniu obrad zapoznać się z ofertą Przystani Powiat Nakielski.
 
Opracowanie:
Biuro ZMiGN, Hanna Forbrich
www.rzekanotec.pl 
 
 
Stanowisko ZMiGN w sprawie doprowadzenia noteckiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do II klasy w dążeniu do rozwoju turystyki wodnej i zwiększenia możliwości żeglugowych