Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich na organizację „Święta Noteci”

zobacz wszystkie aktualności

 

W konkursie ogłoszonym przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich na organizację „Święto Noteci 2019” złożona została jedna oferta. Oferentem jest Gmina Drawsko, która zaproponowała organizację Święta Noteci w dniu 27 lipca 2019 r. (sobota) na Przystani „Yndzel” w Drawsku. 

Oferta spełnia formalne wymogi konkursu oraz zawiera wymagane do przeprowadzenia w ramach organizacji imprezy zadania. 
Zadanie będą prowadzone na lądzie (stoiska promocyjne / stoiska kulinarne / występy artystyczne / konkursy etc.) oraz na wodzie (spływy / pokazy ratownictwa wodnego etc.). 
Operacja ma na celu:
- integrację miłośników turystyki wodnej,
- promowanie bezpiecznego zachowania nad wodą,
- zwracanie uwagi uczestników na potrzebę ochrony środowiska w obrębie rzek i znaczenia rzek w ekosystemie,
- promowanie rzeki Noteć i polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70,
- promowanie walorów turystycznych obszaru działania Związku Miast i Gmin nadnoteckich, w tym Gminy Drawsko.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania:
1) kampania promocyjna
I- przygotowanie projektów plakatów, ulotek oraz zaproszeń z logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich;
II- druk materiałów promocyjnych- plakatów wraz z odpowiednim rozdysponowaniem (teren Gminy Drawsko, Członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich);
III- nagłośnienie imprezy w lokalnych mediach oraz za pomocą własnych nośników informacji takich jak: strony internetowe, aplikacje mobilne, profile na portalach społecznościowych.
2) przeprowadzenie imprezy w dniu organizacji, w tym: 
- zawody wędkarskie przeprowadzone przez miejscowe Koło Wędkarskie w Drawskim Młynie,
- prelekcje (informacja o zwyczajach i legendach),
- konkursy i warsztaty plastyczne o tematyce rybackiej,
- pokaz ratownictwa wodnego przeprowadzony przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
3) zapewnienie infrastruktury umożliwiającej przeprowadzenie imprezy;
4) zapewnienie obsługi konferansjerskiej; 
5) zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej (występy zespołów muzycznych, w tym także gwiazdy wieczoru);
6) uzyskanie pozwoleń niezbędnych do realizacji imprezy zwykłej;
7) zapewnienie sceny, nagłośnienia i oświetlenia;
8) zapewnienie porządku oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego, w tym toalet, koszy na odpadki, porządku w trakcie trwania „Święta Noteci”, jak również uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy;
9) zapewnienie baneru promującego „Święto Noteci” i umieszczenie go w miejscu umożliwiającym zidentyfikowanie imprezy;
10) zapewnienie terenu umożliwiającego przeprowadzenie „Święta Noteci” w dniu 27 lipca 2019r.; 
11) zapewnienie prądu niezbędnego do przeprowadzenia „Święta Noteci”;
12) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych;
13 ) zapewnienie miejsca umożliwiającego zorganizowanie konsumpcji;
14) upowszechnienie informacji o „Święcie Noteci” poprzez przekazanie wiadomości o miejscu i terminie na stronach internetowych Stron porozumienia;
15) zaplanowanie i właściwa realizacja wszystkich pozostałych czynności i zadań niezbędnych do przeprowadzenia „Święta Noteci” w dniu 27 lipca 2019 r.

Opracowanie:
Biuro Związku na podstawie założeń konkursu oraz złożonej przez Gminę Drawsko oferty.