Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

XXXI Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

zobacz wszystkie aktualności

Obrady XXXI Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zwołane zostały na dzień 23 lutego 2017 r., godz. 10.30 w Sali Sesyjnej w Starostwie Powiatowym przy ul. Rybaki 3 w Czarnkowie. Szanownych Delegatów serdecznie zaprasza do udziału w obradach Zarząd Związku. Współorganizatorami najbliższych obrad będą członkowie organizacji, gospodarze miejsca: Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki ( członek wspierający) oraz Gmina Czarnków (członek zwyczajny). 

Program dnia: 
9.00 - posiedzenie Zarządu Związku 
- posiedzenie Komisji Rewizyjnej

10.30 - rozpoczęcie obrad Walnego Zebrania,
12.00 - 12.15 przerwa kawowa,
12.15 - kontynuowanie obrad,
13.30 - 13.45 zakończenie,
- obiad.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania: 
1. Powitanie zaproszonych gości.
2. Wystąpienia współgospodarzy spotkania: Starosty Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego oraz Wójta Gminy Czarnków.
3. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Z- cy Przewodniczącego, Sekretarza.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Walnego Zebrania Członków Związku w Drezdenku, 31.03.2016 r.
8. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno - finansowego za rok 2016 z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią.
9. Prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.
10. Dyskusja.
11. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia ( nie udzielenia ) absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
12. Podjęcie uchwał XXXI Walnego Zebrania Członków:
12.1. Uchwała w sprawie udzielenia ( nie udzielenia ) absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
12.2. Uchwała w sprawie przeniesienia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2016, która zwiększy wydatki roku 2017.
12.3. Uchwała w sprawie budżetu ZWIĄZKU na rok 2017.
12.4. Uchwała w sprawie planu działania ZWIĄZKU na rok 2017.
13. ` Wnioski i dyskusja.
Zakończenie obrad.

 

/-/ Prezes Zarządu Związku 
           Marek Tchórzka

 

Udostępnienie informacji: Biuro ZMiGN