Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Stare Kurowo, 24.02.2020r.

zobacz wszystkie aktualności

Prezes Zarządu Związku oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołują obrady Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, które odbędą się w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) w Starym Kurowie (początek obrad o godzinie 10.30). Miejscem obrad będzie Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie (ul. Pocztowa 8). 

Proponowany porządek obrad Zarządu Związku:
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert dla Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w  Nakle nad Notecią na organizację wydarzenia pn. ŚWIĘTO NOTECI 2020. 
- Termin składania ofert konkursowych do 21 lutego 2020 r. ( Ogłoszenie z dnia 03.12.2019r. w sprawie zlecenia w trybie konkursu ofert realizacji ww. zadania )
5. Przedstawienie planu obchodów roku jubileuszowego 2020 w związku z XX- leciem działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. 
6. Zatwierdzenie propozycji wydarzeń zgłoszonych przez samorządy nadnoteckie do kalendarza pod hasłem: „Dzieje się w Dolinie Noteci”. 
7. Informacja z udziału Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Jubileuszu z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z Morzem, Puck 10.02.2020 r. 
8. Informacja o wynikach konkursu „Nagroda Przyjaznego Brzegu” za rok 2019. Planowany udział w 32. Targach Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie, 12 - 15 marca 2020 r.  -  Gala wręczenia nagród w dniu 14 marca 2020 r. 
( Nowa lokalizacja Targów: Global Expo, ul. Modlińska 6D, 03- 216 Warszawa ). 
Dyskusja i wolne wnioski. 
Zakończenie obrad. 
 
Prezes Zarządu Związku 
/-/ Sławomir Napierała
 

Proponowany porządek obrad Komisji Rewizyjnej:
1. Kontrola dokumentów finansowo- księgowych pod względem formalnym i merytorycznym. 
2. Weryfikacja stanu środków finansowych. 
3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2019. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
     /-/ Magdalena Szydełko
 

Opracowanie: Biuro ZMiGN, Hanna Forbrich
e-mail: biurozmign@onet.pl