Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Owocne obrady Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Krzyżu Wielkopolskim

zobacz wszystkie aktualności

Utrzymujący się od marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzone w całym kraju obostrzenia w związku z wirusem Covid-19 mają wpływ na wykonanie planu pracy w roku jubileuszowym XX- lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle nad Notecią. Zaplanowane w sezonie wodniackim wydarzenia ponadlokalne o charakterze integracyjnym w większości zostały odwołane jak cykl imprez "Dzieje się w Dolinie Noteci" lub przeniesione na sezon roku 2021, m.in.: - "Święto Noteci 2020" ( oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ).

W wąskim gronie członków Zarządu Związku odbyły się robocze obrady w dniu 16 czerwca br. w Krzyżu Wielkopolskim, zwołane przez Prezesa Zarządu Sławomira Napierała. Gospodarzem minionego spotkania był Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego Rafał Sroka, pełniący w Zarządzie funkcję Skarbnika. Pan Burmistrz Rafał Sroka wraz z Zastępcą Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego Dominikiem Pietrzyńskim zadbali o przygotowanie warunków do odbycia posiedzenia w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności towarzyszącym wszelkim działaniom mającym miejsce w czasie pandemii. Udział w obradach wzięło pięciu członków Zarządu: Prezes Sławomir Napierała (Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią), V-ce Prezes Andrzej Tadla (Burmistrz  Czarnkowa), Rafał Sroka (Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego), Bartosz Niezborała (Wójt Gminy Drawsko), Hubert Łukomski ( Zastępca Burmistrza Barcina, up. przez Burmistrza Michała Pęziaka). Po prezentacji dokonań i planów rozwojowych Gminy Krzyż Wielkopolski przedstawionych przez włodarza Gminy odbyły się obrady Zarządu. 

Głównym tematem dyskusji była organizacja działań związanych z rokiem jubileuszowym. Nakielska organizacja powstała w roku 2000 i obecnie skupia w swoich szeregach 23 jednostki (gminy, powiaty, szkoły, stowarzyszenia) z terenu województw lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego. Przede wszystkim ustalono, że spotkanie jubileuszowe w terminie czerwcowym, podobnie jak wcześniej marcowym br., zostaje przełożone na październik, dokładnie: 08.10.2020 r. godz.11.00. Miejscem spotkania jubileuszowego będzie Przystań Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią. Podczas minionych obrad Prezes Zarządu skontaktował się z Starostą Nakielskim Tadeuszem Sobolem i uzyskał potwierdzenie rezerwacji miejsca- przystani przy zmienionym terminie na październik br. Planowane jest spotkanie jubileuszowe z rejsem promocyjnym, z udziałem  wszystkich Delegatów, byłych Prezesów Zarządu Związku oraz zaproszonych gości, partnerów wspierających działalność statutową stowarzyszenia.  

Ponadto członkowie Zarządu omówili (wyżej wspomniane) odroczenie na kolejny sezon turystyczny, w tym wodniacki, organizacji „ŚWIĘTA NOTECI 2020" zgodnie z wynikiem Konkursu Ofert i powierzeniem przez Zarząd realizacji zadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ( Gmina Miasto Czarnków ). Złożona została informacja nt. Konsultacji społecznych dokumentu pn. "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy" ogłoszonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Poinformowano o powołaniu przedstawicieli Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do Zespołu ds. Promowania Turystyki Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie ( Zarządzenie nr 33 z dnia 25.05.2020 r. Prezesa PGW WP). W dyskusji i wolnych wnioskach podjęto także temat  dotyczący zapotrzebowania samorządów na mosty i kładki pieszo- rowerowe- wniosek został zaprezentowany przez Biuro ZMiGN w materiałach pod obrady Zarządu (Oferta Firmy  zostanie przesłana w korespondencji e-mail zainteresowanym nadnoteckim samorządom).

Na zakończenie obrad Prezes Zarządu Sławomir Napierała podziękował za owocne obrady. 

Ustalono kolejne posiedzenie na 28.08.2020 r. godz. 10.30- 13.00 w Czarnkowie ( Urząd Miasta Czarnków ). 

 

Opracowanie:

Hanna Forbrich 

Dyrektor Biura Związku 

Miast i Gmin Nadnoteckich

 


Galeria: