Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Pierwsze obrady ONLINE Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

zobacz wszystkie aktualności

W dniu 1 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Prowadzący obrady, Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała rozpoczął obrady od powitania uczestników, podkreślając również, że jest to spotkanie po raz pierwszy zorganizowane w formule- online dla członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, przy czym taka praktyka jest zalecana w czasie trwającej pandemii Covid-19. Udział w obradach wzięli wszyscy członkowie Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Magdalena Szydełko Wójt Gminy Stare Kurowo- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Związku i zaproszony przez Zarząd Artur Kubica- przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Parter. W organizację minionego spotkania zaangażowani byli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na czele z dyrektorem Wydziału Organizacyjnego Emilią Cybulską.


Pierwszy punkt obrad stanowiła informacja nt. Komunikatu Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich opublikowanego 29.09.2020 r. w sprawie odwołania spotkania jubileuszowego (planowanego 08.10.2020 r. na Przystani Powiat Nakielski w Nakle n/Not. w związku z XX- leciem działalności Związku Miast i  Gmin Nadnoteckich) wraz z powiadomieniem Delegatów i Gości o przeniesieniu planowanych obchodów na 2021 r. Decyzja o odwołaniu obchodów jubileuszowych podyktowana była sytuacją związaną z wystąpieniem drugiej  fali wzrostu zakażeń Covid-19.


Drugim tematem było przeprowadzenie rozeznania cenowego na opracowanie nowej Strategii Rozwoju dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Wpłynęły następujące oferty: Grupa Doradcza Atrium, Usługi Doradcze Roman Gruszczyk, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Dokumentacja "Zapytanie Ofertowe" złożona została w Biurze Związku. Odrzucono droższe oferty i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, dostępnej cenowo, którą złożyło Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43- 400 Cieszyn, reprezentowane przez Prezesa Zarządu- Bartosza Tyrna. Osobą upoważnioną przez ww. Prezesa Zarządu do kontaktu w sprawie oferty  na opracowanie Strategii został wskazany pan Artur Kubica. W dniu obrad Zarządu Związku- online, 1 grudnia br. miała miejsce prezentacja Oferty opracowania Strategii Rozwoju dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wraz z Rekomendacjami, poświadczającymi doświadczenie Oferenta w zakresie tego typu opracowań i współpracy z stowarzyszeniami zrzeszającymi samorządy. Przedstawiciel Oferenta Artura Kubica, omówił zakres planowanego opracowania, harmonogram prac oraz warunki współpracy. W wyniku dyskusji, analizując zasięg opracowania postanowiono, żeby wystosować pisemną korespondencję do wszystkich samorządów położonych nad Notecią, które nie są członkami Związku z zapytaniem o zainteresowanie udziałem w tym opracowaniu, tak aby te samorządy miały wiedzę o powstającym na zlecenie Związku opracowaniu strategicznym. Dyskutowano także nad wersjami, na bazie których można opracować dokument Strategii dla ZMiGN. Planowane jest uwzględnienie badań terenowych z dodatkowymi wizytami studyjnymi i spotkaniami konsultacyjnymi). Członkowie stowarzyszenia nie będą dodatkowo partycypowali finansowo w przygotowaniu opracowania Strategii. Termin opracowania nowej Strategii uzależniony będzie ostatecznie od zasięgu opracowania, sytuacji związanej z pandemią i stopniowym zniesieniem ograniczeń oraz od stopnia zaangażowania uczestników całego projektu. Zakłada się termin zakończenia prac do końca września 2021 r.    


W kolejnym punkcie obrad przedstawiona została informacja z organizacji V Drużynowych, Spławikowych Zawodów Wędkarskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o "Puchar Noteci", które odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego w dn. 18.10.2020 r. w miejscowości Łęgowo ( Gmina Stare Kurowo). Udział w zawodach wzięły drużyny zgłoszone przez samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu. Uczestniczyło w sumie 8 drużyn z terenu gmin nadnoteckich: Miasto Czarnków, Gmina Czarnków, Gmina Zwierzyn, Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią oraz gospodarze - Gmina Stare Kurowo. Samorząd lokalny reprezentowała Pani Magdalena Szydełko Wójt Gminy Stare Kurowo. Organizatorzy zawodów zapewnili przygotowanie miejsca spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w związku ze stanem epidemicznym zastosowane zostały środki ostrożności wobec wszystkich uczestników wydarzenia. Wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności. Zawody zorganizowane zostały dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie, którego dyrektorem jest Pani Beata Kotkowicz. Sędzią Głównym Zawodów był Roman Berkowski. W ostatecznej klasyfikacji, najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Gminę Zwierzyn (Gminne Koło PZW Zwierzyn). Na drugim miejscu uplasowali się gospodarze- reprezentacja Gminy Stare Kurowo (PZW Stare Kurowo Gminne Koło Nr 1). Na trzecim miejscu znalazła się drużyna Miasta i Gminy Drezdenko (PZW Koło nr 1 „Noteć” Drezdenko). Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała podziękował gospodarzowi zawodów, w osobie Pani Wójt Gminy Stare Kurowo Magdaleny Szydełko za sprawną organizację i pomoc oraz zaangażowanie pracowników Gminnego Ośrodka  Kultury w Starym Kurowie. Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu zawodów wędkarskich o "Puchar Noteci" na maj/czerwiec 2021, wychodząc naprzeciw zainteresowanym Kołom PZW, wytypowanym przez samorządy nadnoteckie.

Omówiono propozycje przyjęte przez Zarząd do planu pracy i budżetu Związku na 2021:

1. Opracowanie Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich pod kątem tworzenia i rozwijania produktów turystycznych w oparciu o potencjał śródlądowych dróg wodnych w regionie.

2. Upowszechnianie informacji wynikających z kontynuacji Porozumienia o współpracy Marszałków Województw w związku z rewitalizacją i rozwojem Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na odcinku polskim.

3. Budowanie partnerskiej współpracy w zakresie dalszego rozwoju turystyki wodnej w regionie z zarządcami dróg wodnych, urzędami marszałkowskimi, ale także armatorami i użytkownikami wód, przy uwzględnieniu kierunków rozwoju i działań zmierzających do skutecznej poprawy żeglowności rzek i kanałów.

4. Udział w pracach Zespołu ds. Promocji Turystyki Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie.

5. Udział w pracach Zespołu ds. Żeglugi Śródlądowej i Turystyki Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

6. Organizacja wydarzenia jubileuszowego z okazji XX - lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich  z siedzibą w Nakle nad Notecią / zadanie z roku 2020 /,  z podkreśleniem roli Ligi Morskiej i Rzecznej oraz samorządów w przywracaniu nadrzecznej tożsamości lokalnych społeczności.

7. Kontynuowanie współpracy samorządowej w  zakresie organizacji wydarzeń promocyjnych, w tym: wznowienie wspólnego kalendarza wydarzeń "Dzieje się w Dolinie Noteci!" wraz z organizacją "Święta Noteci" /zadanie z roku 2020/. Rekomendowanie i patronat.

8. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności wszystkich członków organizacji za umiejętne planowanie, zagospodarowanie i korzystanie z dróg wodnych śródlądowych w obszarze oddziaływania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

9. Uczestniczenie w wydarzeniach branżowych: targach, konferencjach, warsztatach, konsultacjach, celem podnoszenia znaczenia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w wykorzystaniu zasobów turystycznego potencjału i aktywizacji gospodarczej obszaru.

10.  Pobudzanie aktywności samorządów różnych szczebli dla dobra mieszkańców obszarów nadwodnych miast, gmin i powiatów nadnoteckich oraz większego zainteresowania Notecią wśród turystów- wodniaków z Polski i zagranicy. Współpraca z Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie, Wielkopolską Organizacją Turystyczną na rzecz promocji drogi wodnej Wielka Pętla Wielkopolski ( Wielka Pętla Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorska ). 

11. Propagowanie kierunków kształcenia: rewitalizacja dróg wodnych oraz nauki zawodu w zakresie obsługi portów i terminali we współpracy z członkami wspierającymi i honorowym Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

12. Jubileusz z okazji 75- lecia Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. / zadanie z roku 2020 /  

 

Na zakończenie obrad członkowie Zarządu Związku udzielili "Rekomendacji" i dokonali zgłoszenia spośród członków organizacji dwóch kandydatów do ogólnopolskiej Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2020 rok. Prowadzący obrady złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczno- noworoczne, dziękując Delegatom w mijającym roku dwudziestolecia istnienia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za wytrwałą, inspirującą pracę na rzecz organizacji.


Opracowała:

Hanna Forbrich

Biuro ZMiGN

www.rzekanotec.pl