Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Obrady ONLINE XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 30 marca 2021r. o godz. 9.00

zobacz wszystkie aktualności

W dniu 30 marca 2021r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną obrady odbędą się w formule online. 


Proponowany porządek obrad: 
1. Przywitanie, otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania ). 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przyjęcie protokołu XXXVIII Walnego Zebrania Członków Związku, które odbyło się online, 12.01.2021 r.        
7. Prezentacja harmonogramu prac, metod współpracy z samorządami nadnoteckimi oraz przygotowanie do konsultacji społecznych w związku z realizacją zadania: opracowanie Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn na zlecenie Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią. 
8. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2020 z działalności stowarzyszenia.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem merytoryczno- finansowym za rok 2020.
10. Przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.   
11. Podjęcie uchwał XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:
11.1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2020 i udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią. 
11.2. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatu Pilskiego w poczet członków wspierających Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią. 
13. Podjęcie Stanowiska Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie „Poparcia idei uwzględnienia zagospodarowania Wisły.” ( W zał. korespondencja - Apel Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie uwzględnienia kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów dotyczących kraju ). 
14.Wnioski i dyskusja.
Zakończenie obrad. 


Informacja: 
Biuro Związku