Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

ROK 2020 ZOSTAŁ PODSUMOWANY- ZMIGN. ABSOLUTORIUM UDZIELONE !

zobacz wszystkie aktualności

W dniu 30 marca 2021 roku odbyło się XXXIX Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, sprawozdawczo- absolutoryjne, w formule online. Przeprowadzone zostało głosowanie nad uchwałami WZC z wykorzystaniem metody komunikacji zdalnej. Obradom przewodniczył Sławomir Napierała Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Przewodniczący zebrania przedstawił sprawozdanie merytoryczno- finansowe Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2020 z działalności stowarzyszenia, prowadzonej zgodnie z celami statutowymi, tj.: wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich, inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci. Sprawozdanie uzupełniła prezentacja harmonogramu prac, metod współpracy z samorządami nadnoteckimi i konsultacji społecznych w związku z realizacją zadania: opracowanie Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn na zlecenie Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Część dot. prac związanych ze Strategią omówił przedstawiciel SWIG Delta Partner Artur Kubica, koordynator projektu z ramienia Wykonawcy. Odbyła się również dyskusja nad rocznym sprawozdaniem i złożonymi informacjami oraz przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. Uchwały XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich podjęte zostały jednomyślnie, w tym: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2020 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią;  Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020 (na pokrycie straty z lat ubiegłych a pozostałą część do rozliczenia w późniejszym okresie na cele statutowe); Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatu Pilskiego w poczet członków wspierających Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią. Gościem minionych obrad był Pan Eligiusz Komarowski Starosta Powiatu Pilskiego, któremu jako nowemu Delegatowi organizacji serdecznie pogratulowano i podziękowano za zainteresowanie działalnością nakielskiej organizacji, do której przystąpił Powiat Pilski. Na zakończenie obrad wypracowane zostało wspólne Stanowisko Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie „Poparcia idei uwzględnienia zagospodarowania Wisły”- w odpowiedzi na Apel Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.03.2021 r. - w sprawie uwzględnienia kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów dotyczących kraju. 

 

W związku z udzielonym absolutorium za rok 2020 Prezes Zarządu Sławomir Napierała oraz pozostali członkowie Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich składają serdeczne podziękowanie wszystkim Delegatom za zrozumienie, zaufanie i udzielone poparcie.

www.rzekanotec.pl - Podsumowanie działalności w roku 2020; informacja Zarządu Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" z siedzibą w Nakle nad Notecią

opracowanie: Hanna Forbrich

Biuro ZMiGN, biurozmign@onet.pl