Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Rozpoczęcie robót na Nadnoteckich Bulwarach w Wieleniu

zobacz wszystkie aktualności

 

Z początkiem lipca br. rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Nadnoteckie Bulwary w Wieleniu”. Zadanie stanowi część kompleksowego projektu „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” (WRPO 2014-2020). Moduł związany z bulwarami realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym, na bazie opracowanego wcześniej programu funkcjonalno- użytkowego, opracował dokumentację projektową oraz pozyskał w imieniu Gminy Wieleń wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Uzyskana w czerwcu br. decyzja pozwolenia na budowę umożliwiła rozpoczęcie robót budowlanych.

 

W ramach zadania, na długości ponad pięciuset metrów wzdłuż brzegu Noteci, powstanie ciąg pieszo- rowerowy. Nabrzeże rzeki zostanie przeprofilowane, umocnione oraz wykonane zostaną dwa nabrzeża cumownicze. Jedno przy zejściu do rzeki ulicą Nadnotecką i drugie po zachodniej stronie mostu na Noteci. Na nabrzeżach powstanie infrastruktura umożliwiająca użytkownikom jednostek pływających zaopatrzenie w wodę, zrzut ścieków oraz ładowanie akumulatorów. Poza pasem przylegającym bezpośrednio do rzeki Noteć, na działkach stanowiących własność gminy, wykonane zostaną: ścieżki edukacyjne, park ornitologiczno- przyrodniczy, tablice historyczne, klomby z roślinnością nadnoteckich łąk, plac zabaw oraz wielofunkcyjna przestrzeń umożliwiająca realizację przedsięwzięć integracyjnych i informacyjno- promocyjnych. Podobnie jak na pozostałych inwestycjach realizowanych w ramach projektu rewitalizacji miasta, również na bulwarach wprowadzona zostanie symbolika Miasta i Gminy Wieleń. W posadzce Nadnoteckich Bulwarów wbudowane zostanie logo „Miasto i Gmina Wieleń. Z natury najlepsze”. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2022r.

 

Projekt „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” jest dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

 

Informacja:

Urząd Miejski w Wieleniu

 

Bulwary w Wieleniu w trakcie prac ziemnych 

Nadnoteckie Bulwary w Wieleniu- rozpoczęcie prac budowlanych 

Nabrzeże nr 1- wizualizacja, oprac. Neostudio Architekci