Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu - Z NATURY NAJLEPSZE ! 17.07.2021r.

zobacz wszystkie aktualności

17 lipca 2021 r. - Święto na Nowym Mieście w Wieleniu. Odbyły się V Targi Produktu Lokalnego - "Z natury najlepsze" - "Między Wieleniem a Drawskiem - rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów" oraz "Dzień Ziemi Wieleńskiej". Hasło przewodnie targów to również tytuł projektu realizowanego przez Nadnoteckie Centrum Kultury w Wieleniu wraz z Gminą Drawsko- "Partnerem Projektu" w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". W Wieleniu odbyło się pierwsze wydarzenie kulturalne w ramach projektu i wspólnej promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką z siedzibą w Pile. W Drawsku, na przystani wodnej "Yndzel" odbędzie się Festyn "Ryby, grzyby, las wokół Nas" (31 lipca 2021 r.).

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk wraz z Dyrektorem Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu Marcinem Waśko, zarazem koordynatorem projektu, złożyli podziękowanie na ręce Kierownik Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej Danuty Pisarskiej oraz Zarządu NGR w Pile za wsparcie udzielone na rzecz projektu partnerskiego z Gminą Drawsko i dotychczasową, owocną współpracę.

"Z radością i dumą realizujemy wspólny projekt „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów”. Trzeba mieć marzenia ponad miarę. Jedno z tych marzeń właśnie się spełnia w Gminie Wieleń, to 57 projekt realizowany przy udziale środków zewnętrznych. W ostatnich 5 latach ponad 28 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych, z tego 16 mln zł na inwestycje ujęte w programie "Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy." Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze starania o zrównoważony rozwój lokalny Ziemi Wieleńskiej. W Wieleniu z okazji V Targów Produktu Lokalnego inaugurujemy projekt wspólnie realizowany z Gminą Drawsko. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia".- powiedziała podczas jubileuszu targów Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia.

 

Noteć dla mieszkańców i turystów

Wieleńskie Targi odbyły się w bezpośrednim sąsiedztwie z rzeką Noteć stanowiącą część szlaku wodnego - Międzynarodowa Droga Wodna E70. Obecnie w Wieleniu przy wsparciu unijnym budowane są Bulwary Nadnoteckie.Podczas imprezy na Noteci odbywały się bezpłatne dla mieszkańców i turystów rejsy jednostkami pływającymi, pokazy ratownictwa wodnego, bezpiecznego zachowania na wodzie, pokaz sprzętu wodnego i sportów wodnych. Scenę i ekspozycje wystawiennicze rozlokowano na Nowym Mieście, nieopodal zrewitalizowanego w 2020 roku Targowiska miejskiego "Mój Rynek", natomiast przy fontannach dużym powodzeniem cieszyła się strefa dziecka. Targi to impreza o zasięgu regionalnym, z silną promocją turystyki, agroturystyki i organizacji związanych z branżą turystyki wodnej, m.in. Nadnotecka Grupa Rybacka w Pile, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią oraz Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Bukówka" i Fundacja "Ratuj Ryby." Wydarzenie zostało zorganizowane w reżimie sanitarnym.

 

Statuetka "DRZEWO" dla Przedsiębiorcy Roku

Kulminacyjnym punktem Targów było wręczenie nagrody Burmistrza Wielenia w dziedzinie społeczno- gospodarczej statuetki "Drzewo"- symbolu odwiecznej Puszczy Noteckiej, w sąsiedztwie, której powstał gród Wieleń. Nagroda stanowi odzwierciedlenie wartości samorządowych: osiągać najwyższy wzrost, rozkwitać owocem, rozwijać wspaniałe konary, umacniać korzenie w podłożu.

Tegorocznym Laureatem w kategorii "Przedsiębiorca Roku" zostało Nadleśnictwo Potrzebowice w dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w proces przemian społeczno- gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Wieleń, przyczynianie się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy a także promocję Gminy Wieleń poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Statuetkę "DRZEWO" z rąk Burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk odebrał zastępca Nadleśniczego Krzysztof Antczak, który reprezentował Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice Łukasza Grupińskiego. Można było podczas targów odwiedzić stoisko promocyjne nadleśnictwa.

Podczas targów promowano wszystkich laureatów nagrody Burmistrza Wielenia - statuetki "Drzewo" z lat ubiegłych: PPHU DANEX Sp. z o.o. Sp. K. w Rosku, Cukiernictwo Produkcja- Sprzedaż Roman Grzegorzewski, PPH KAMEX Marek Rojewski, ZDPS.RM w Wieleniu, BRENDERUP Sp. z o.o. w Wieleniu, Radni RM w Wieleniu w kadencjach I-VIII, KETTLER Polska sp. z o.o. w Wieleniu.

Współpraca lokalnych liderów

"Targi Produktu Lokalnego są okazją do wyeksponowania tego, co Miasto i Gmina Wieleń ma z natury najlepsze.Stały się one istotnym, promocyjnym i kulturalnym wydarzeniem dla wielu przedsiębiorców, rzemieślników, hobbystów i społeczników, a przede wszystkim dla mieszkańców.Mała Ojczyzna to wartość nadrzędna. Należy więc zrobić wszystko, aby jej największe potencjały i bogate zasoby przetrwały dla kolejnych pokoleń. powiedziała Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia.

Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała zabrał głos w imieniu Partnera projektu Gminy Drawsko: - "Wspólnie wdrażany projekt pod nazwą Między Wieleniem a Drawskiem- rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów, to zobowiązuje nas do wytężonej pracy, współpracy i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w zakresie promocji, w tym turystyki wodnej i aktywnej. Dziękuję za wzorową współpracę między naszymi jednostkami. Jestem przekonany, że wszystkie pozostałe komponenty tego projektu uda się pomyślnie zrealizować z Samorządem Gminy Wieleń."

Gośćmi jubileuszowego spotkania byli parlamentarzyści z regionu: posłowie na Sejm RP Krzysztof Czarnecki, Grzegorz Piechowiak oraz reprezentujący Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka - Dyrektor Biura Poselskiego Kamil Górski. Sejmik Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentował radny Adam Bogrycewicz. Udział w uroczystości wzięli również Komendant Powiatowej Policji w Czarnkowie Piotr Ryżek i Komendant Komisariatu Policji w Wieleniu Marcin Skotarczyk. Przedstawicielką Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile była kierownik Biura Danuta Pisarska. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu reprezentowały Małgorzata Ciećmierowska i Martyna Roga oraz przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej 'Furia". Licznie reprezentowani byli Lokalni Liderzy Ziemi Wieleńskiej, m.in. poprzez wspomnianych w artykule laureatów nagród Burmistrza Wielenia. Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu reprezentowały s. Dyrektor Ewa Pollus i s. Barbara Borowiak- v-ce dyrektor, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego. Nadleśnictwo Potrzebowice reprezentowane było przez z-cę nadleśniczego Krzysztofa Antczaka. Wśród gości znaleźli się również państwo Alina i Janusz Moder (współpraca międzynarodowa z partnerem litewskim Gminy Wieleń). Wśród wystawców byli również goście zaproszeni: Zofia i Andrzej Wojciechowscy oraz Maria Rau- Heina (Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Bukówka"), Jerzy Kośmider - prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Ziemia Wieleńska", Eugeniusz Forma - przewodniczący Rady Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej wraz z członkami Izby, m.in. z "Zasłużonym dla Miasta i Gminy Wieleń"- Stanisławem Wielebskim. Reprezentowane były władze samorządowe gmin realizujących projekt Wielenia i Drawska: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, zastępca Burmistrza Jan Graczyk, Sekretarz Gminy Wieleń Krystyna Heppner, Skarbnik Agnieszka Gapska, z-ca skarbnika Kinga Anioła, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Mirosław Myszkowski wraz z radnymi. Gminę Drawsko reprezentował wójt Bartosz Niezborała z Sekretarzem Gminy Anną Fręś oraz pracownikami Urzędu Gminy Drawsko. Przybyli również przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Wieleń, zakładów budżetowych, prezes przedsiębiorstwa komunalnego sp. "Noteć", dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji. Nie zawiedli wystawcy w liczbie 31 oraz odwiedzający i korzystający z atrakcji na Nowym Mieście i prawym brzegu Noteci. Patronat medialny: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Głos Czarnkowsko- Trzcianecki, Tygodnik Powiatowy „Nadnoteckie Echa”, Głos Czarnkowsko- Trzcianecki, Fakty czarnkowsko.trzcianeckie.pl .

 

Historia wieleńskich targów

Z okazji pięciolecia wieleńskich Targów Produktu Lokalnego - "Z natury najlepsze" Urząd Miejski w Wieleniu wydał "Jednodniówkę". Pierwsze Targi w 2016 roku - "Regionalne Święto Pszczelarzy Północnej Wielkopolski" odbyły się pod hasłem "Pszczoła ważniejsza niż miód" na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieleniu. Druga edycja w 2017 roku promowała Noteć jako część szlaku wodnego MDW E70, impreza odbyła się na Placu Powstańców Wielkopolskich w Wieleniu. W roku jubileuszowym, 2018targi na Nowym Mieście w Wieleniu, podkreśliły ważne dla Wielenia historyczne wydarzenia, 910 lat grodu i 670 lat Miasta. W roku 2019 na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu urządzony został "Kram Tradycji i Nowoczesności." Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Tegoroczne, jubileuszowe V Targi Produktu Lokalnego odbyły się w ramach projektu partnerskiego - "Między Wieleniem a Drawskiem- rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów".

 

Moc atrakcji na Nowym Mieście, konkursy i animacje

Organizatorzy zadbali o moc atrakcji dla mieszkańców i turystów, między innymi przygotowano "Strefę Dziecka", animacje, konkursy,stoiska wystawowe i informacyjne, ogródki rybne, zajęcia edukacyjne. Mieszkańców zaproszono również do skorzystania z Programu priorytetowego "Czyste Powietrze." Zachęcano do samospisu internetowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozstrzygnięte zostały konkursy: kulinarny "Ryba słodkowodna w kuchni regionalnej"- I miejsce KGW "Jarzębina" z Mężyka, II m. KGW Miały, III m. KGW z Wrzeszczyny. Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Wielenia i loty pucharowe gołębi pocztowych również swój finał znalazły podczas V Targów Produktu Lokalnego w Wieleniu.

Wyniki zawodów wędkarskich:

Puchar Burmistrza Wielenia w zawodach wędkarskich na jez. Dzierżążno - PZW Koło Wieleń:

I m. - Rafał Kupczyk

II m.- Adrian Bałamut

III m.- Leszek Szymański

 

Puchar Burmistrza Wielenia w zawodach wędkarskich na akwenie wodnym "Kaczka" - WTW Wieleń:

I m.- Marek Izydor

II m.- Rafał Kupczyk

III m. - Roman Szymański

 

Wyniki lotów pucharowych gołębi pocztowych:

Puchar Burmistrza Wielenia za Lot pucharowy z Boxtel (PZHGP Sekcja nr 2 Wieleń; seria 3 pierwszych gołębi ):

I m. - Krzysztof Szczepański ( 224 pkt. )

II m.- Bolesław, Szymon, Oliwie Widman (158,67 pkt.)

III m.- Roman Sudoł (142,66 pkt.)

Puchar Burmistrza Wielenia za Lot pucharowy z Boxtel (PZHGP Sekcja nr 4 Wieleń; 3 gołębie z całości ):

I m.- Mariusz Graś (237,18 pkt.)

II m.- Ireneusz Stróżyński (229,05 pkt.)

III m.- Dariusz Szukała (222, 59 pkt.)

Puchar Burmistrza Wielenia za Lot pucharowy z Boxtel (PZHGP Sekcja nr 8 Wieleń; seria 3 pierwszych gołębi ):

I m.- Arkadiusz Ostrowski (236,92 pkt.)

II m.- Wiesław, Szymon Gogołek ( 228, 31 pkt.)

III .- Benon Kornacki ( 222,77 pkt.)

 

Muzyczną niespodzianką były koncerty: ZESPOŁU PAPA D., Orkiestry na Dużym Rowerze, Wieleńskiej Orkiestry Dętej oraz młodych talentów z Wielenia w repertuarze z płyty "Sercem w Mieście i Gminie Wieleń". "Dzień Ziemi Wieleńskiej 2021" zakończyła zabawa taneczna z zespołem "AKT."

 

opracowanie: Hanna Forbrich

st. ds. współpracy ze społeczeństwem

UM Wieleń, Ref. Organizacyjny

fot. Liwia Kuźmar, Agata Graś

 

Lista wystawców V Targów "Z Natury Najlepsze"w Wieleniu, 17.07.2021r.

 

1. Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda Wiejska w Pieczyskach

+Grupa Odnowy Wsi Gieczynek

2. Agroturystyka Megane w Miałach

3. Agroturystyka Rancho De La Stacho w Nowych Dworach

4. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Bukówka

5. Agroturystyka „Koci Grzbiet” w Dzierżążnie Wielkim

6. Pestkownica – rezydencja nad jeziorem

7. Agroturystyka „Dwór i Stajnia” Dębogóra

8. Agroturystyka „Jędrusiowa Chata” w Kocieniu Wielkim

9. Uczniowski Klub Sportowy – inicjatywa STREETBALLWLN

10. Nadnotecka Grupa Rybacka

11. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią

12. Gmina Drawsko

13. Wielkopolska Akademia Sztuk Walki – strefa dziecka

14. Zespołów Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie

Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

15. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

16. Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu– strefa dziecka

17. Koło PZW Wieleń

18. Koło Pszczelarzy Wieleń

19. LASER – LUK– strefa dziecka

20. Nadleśnictwo Potrzebowice

21. KETTLER Polska Sp. z o.o.

22. P.P.H.U. KAMEX Marek Rojewski

23. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Spółdzielnia Socjalna Furia

(marka społecznie odpowiedzialnego desingu – Klunkry wielkopolskie)

24. Stowarzyszenie Ziemia Wieleńska

25. Urząd Miejski w Wieleniu

26. Wypożyczalnia kajaków „KOTWICA”

27. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DANEX” Sp. z o.o, Sp. K. w Rosku

28. Fundacja Ratuj Ryby– strefa dziecka

29. Ognisko Muzyczne im. K. Rojewskiej Małgorzata Bratek-Gorzeńska

– strefa dziecka

30. Pani Kredka Agnieszka Placha – strefa dziecka

31. Cukiernictwo Produkcja - Sprzedaż Roman Grzegorzewski

 

Opracowanie wg kolejności zgłoszeń: Beata Lewandowska

 

Aby objerzeć galerię zdjęć ze strony www.wielen.pl kliknij tutaj

Informacja o wydarzeniu ze strony www.gminadrawsko.pl - kliknij tutaj