Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Jednomyślne absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

zobacz wszystkie aktualności

Budżet został bardzo dobrze zrealizowany, stąd jednomyślne głosowanie w dniu 23 lutego 2017 roku za udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za ubiegły rok. Prezes Zarządu Marek Tchórzka, wójt Gminy Drawsko podziękował członkom organizacji zwyczajnym i wspierającym oraz honorowemu za pełne zaangażowanie, poświęcenie i ścisłą współpracę na rzecz przywracania nadrzecznej tożsamości miast i gmin nadnoteckich. Przedstawiciele organizacji mającej swoją siedzibę w Nakle nad Notecią wzięli udział w obradach XXXI Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, które odbyło się w gościnnym Starostwie Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego. Właściwe obrady poprzedzone zostały równolegle odbywającymi się posiedzeniami Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. Gościem zaproszonym na obrady zarządu był dr Andrzej Talarczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, który zaprezentował temat dotyczący planowanej edycji albumu „Obszar dolnej Noteci w słowie i obrazie”, przedstawionej jako część składową szerszego programu badań historyczno- kulturowych i promocji regionu nadnoteckiego. W obszarze działań Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zwanego dalej Związkiem znajduje się Szlak Notecki będący częścią projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Jest on również częścią Wielkiej Pętli Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorskiej, zwaną „Wielką Pętlą Wielkopolski”. Związek w swych działaniach promuje te szlaki wodne i nie ogranicza się tylko do obszaru obejmującego samorządy członkowskie.

Wspólnym wysiłkom programowym od lat przyświeca hasło: Łączy nas Noteć! Związek tworzą członkowie zwyczajni: Gmina Barcin, Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Nowa Wieś Wielka, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Zwierzyn; członkowie wspierający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Powiat Nakielski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Gorzowski. Członkiem honorowym nakielskiego stowarzyszenia jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Oficjalnym partnerem jest Stowarzyszenie Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego w Bydgoszczy.

Walne Zebranie Członków Związku otworzył Prezes Zarządu Marek Tchórzka witając wszystkich przybyłych gości. Na przewodniczącego zebrania wybrano delegata Gminy Czarnków- wójta gminy Bolesława Chwarścianka. Zastępcą przewodniczącego zebrania został Tadeusz Teterus- Starosta Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego. Sekretarzem zebrania Hanna Forbrich.

Na początku zaprezentowano potencjał turystyczny Gminy Czarnków oraz Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego. Uczestnicy zebrania wysłuchali z zainteresowaniem przedstawionych prezentacji przez panią Annę Bielejewską- Bugajewską- Naczelnik Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Zebrani wysłuchali informacji o portalu www.tuodpoczniesz.pl . Projekty realizowane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w Poznaniu przedstawił Prezes WOT Tomasz Wiktor. Następnie złożone zostało sprawozdanie merytoryczno- finansowe z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2016. Ujęto w nim działania podejmowane dla ożywienia szlaku, w tym cykl imprez pod wspólnym hasłem „Dzieje się w Dolinie Noteci”. W minionym roku po raz pierwszy przeprowadzono konkurs Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na organizację Otwarcia Sezonu Turystycznego na Noteci. Otwarcie odbyło się na Przystani Powiat Nakielski, zorganizowane zostało w partnerstwie: Miasto i Gminę Nakło nad Notecią, Powiat Nakielski oraz Związek. Po raz pierwszy zorganizowane zostały Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Noteci, które przeprowadzono w czarnkowskich „Łazienkach” z udziałem 10 drużyn z gmin członkowskich Związku. Miniony rok to także intensywne prace związane z powołaniem i rozpoczęciem działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek. Pogłębiona została współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedstawiciele Związku uczestniczyli także w licznych spotkaniach, konferencjach i warsztatach branżowych. Informacji finansowych udzieliła Główna Księgowa Związku Jolanta Maślanka. Po sprawozdaniu Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią zaprezentował ofertę edukacyjną tej wyjątkowej szkoły, jednej z dwóch w Polsce kształcącej marynarzy śródlądowych. W dyskusji głos zabrał m.in. Bogdan Tomaszewski Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Własak- delegat Gminy Stare Kurowo. Następnie w części uchwałodawczej delegaci jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Udział w dyskusji wzięli również Agnieszka Siłacz- Kierownik Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy oraz Edward Ossowski Prezes Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.

Podczas obrad przyjęty został budżet Związku na rok 2017 oraz plan pracy. W planie pracy znalazły się działania zmierzające do skutecznej poprawy żeglowności rzek i kanałów oraz wspieranie aktywności inwestycyjnej samorządów różnych szczebli dla dobra mieszkańców obszarów nadwodnych miast i gmin nadnoteckich oraz większego zainteresowania Notecią wśród turystów- wodniaków. Związek zamierza kontynuować partnerstwo w działaniach promocyjnych na rzecz Wielkiej Pętli Wielkopolski. Propagowany będzie także, we współpracy z członkami wspierającymi i honorowymi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, nowy kierunek kształcenia: rewitalizacja dróg wodnych oraz nauka zawodu w zakresie obsługi portów i terminali. Związek planuje udział w targach, konferencjach, warsztatach, konsultacjach, celem podnoszenia znaczenia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w wykorzystaniu zasobów turystycznego potencjału i aktywizacji gospodarczej obszaru. Najbliższe plany to: organizacja otwarcia sezonu wodniackiego oraz wydarzenia z kalendarza noteckiego imprez „Dzieje się w Dolinie Noteci!”.

Hanna Forbrich
Biuro ZMiGN