Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

XX LAT DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH

zobacz wszystkie aktualności

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uroczystość związana z jubileuszem dwudziestolecia działalności ZMiGN przełożona została na rok 2021 i ostatecznie przeprowadzona w dniu 9 września br. Obchody jubileuszowe odbyły się w Nakle nad Notecią na przystani wodnej „Przystań Powiat Nakielski.” Udział wzięli zaproszeni goście oraz przedstawiciele jednostek samorządowych zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród nich byli m.in.: Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Radosław Kempiński, Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie Wojciech Skóra, członek Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Sławomir Kopyść, przedstawiciel Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy, kierownik Wydz. Śródlądowych Dróg Wodnych PGW Wody Polskie Łukasz Pieron, Dyrektor RZGW w Bydgoszczy PGW Wody Polskie Grzegorz Smytry, przedstawiciele władz Ligi Morskiej i Rzecznej oraz wielu innych gości, którzy przyjęli zaproszenie. Przybyłych powitał prezes Zarządu ZMiGN Sławomir Napierała, który następnie przybliżył znaczenie rzeki Noteć na przestrzeni dziejów – od czasu wybudowania Kanału Bydgoskiego oraz wygłosił okolicznościowe wystąpienie z okazji Jubileuszu.

 

(…) Noteć w czasie swojego rozkwitu łączonego z oddaniem do użytku w 1774 r. Kanału Bydgoskiego, urosła do rangi głównego szlaku transportowego regionu, a życie miast, miasteczek i wiosek rozwijało się dzięki rzece. Po przebudowie kanału w latach 1905-1915 po Noteci pływały barki o nośności ponad 500 ton. Lata 30. i 40. przyniosły w Polsce drastyczny odwrót od rzek, spowodowany nieoczekiwanymi zawirowaniami historycznymi i zmianami geopolitycznymi. Doszło do regresu w rozwoju praktycznie całego systemu polskich śródlądowych dróg wodnych. Szybki rozwój transportu drogowego przyczynił się do niemal zupełnego wyparcia transportu wodnego. Stan ten pogłębiły zmiany ekonomiczno- gospodarcze z początku lat 90. Brak ruchu jednostek transportowych żeglugi śródlądowej, jak i brak środków finansowych na prace pogłębiarskie doprowadziły z czasem do znacznego zamulenia Noteci i Kanału Bydgoskiego. Nastąpiło gwałtowne pogorszenie się nawigacyjnych warunków żeglugi oraz pod znakiem zapytania stanęło bezpieczeństwo żeglugowe. W tym też czasie wykorzystanie żeglugowe połączenia wodnego Wisła- Odra, którego Noteć i Kanał Bydgoski są istotnymi elementami, ograniczone zostało jedynie do lokalnych przewozów towarowych. Z inicjatywą wyszła Liga Morska i Rzeczna... W 1996 roku został opracowany przez LMiR „Memoriał w sprawie wód polskich,” który zawierał opis zagrożeń i zaniedbań w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego kraju, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, energii odnawialnej, czystości wód polskich oraz turystyki i sportów wodnych. W odpowiedzi na apel skierowany do wszystkich samorządów o współdziałanie i wsparcie inicjatywy przywrócenia rzek ich społeczeństwom jako pierwsze odpowiedziały miasta nadwiślańskie, a w ślad za nimi miasta i gminy nadnoteckie, położone przy dwustukilometrowym odcinku rzeki Noteć (od Santoka do Inowrocławia), lub w jej dorzeczu. Akt założycielski: Nakło nad Notecią, 21 stycznia 2000 r.  -„My miasta i gminy Rzeczypospolitej Polskiej leżące nad rzeką Noteć, zebrane w Nakle nad Notecią oświadczamy uroczyście, że wolą naszą jest powołać Stowarzyszenie miast i gmin naszych pod nazwą "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" dla realizacji programu "Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom.” Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do ścisłej współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Akt założycielski podpisany został przez delegatów reprezentujących samorządy: Miasto i Gmina Barcin, Gmina Santok, Gmina Inowrocław, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Miasto Czarnków, Gmina Drawsko. Powstał Związek będący jedną z pierwszych organizacji, która od początku funkcjonowania szeroko postrzega problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

 

W roku 2020 minęło 20 lat nieprzerwanej działalności …

 

Prezes Zarządu Sławomir Napierała wraz z wiceprezesem Andrzejem Tadla wręczyli w dowód wdzięczności za lata owocnej współpracy grawerton wydany na 100- lecie LMiR. Podziękowanie odebrali  prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kapitan ż. w. Andrzej Królikowski oraz sekretarz generalny LMiR. Przedstawiciele władz stowarzyszenia w imieniu członków Zarządu wręczyli przyznane statuetki- „Przyjaciel Noteci” i podziękowania instytucjom i osobom zasłużonym dla Związku.

 

Kulminacyjnym momentem uroczystości było podpisanie Deklaracji kontynuacji działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią. Podpisy złożyli przedstawiciele gmin tworzących ZMiGN, powiatów i instytucji wspierających działalność statutową, w ten sposób przypieczętowano Akt Przymierza z Notecią. Na rzekę wypłynęła Czajka obsadzona uczniami Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, pod komendą kpt. ż. ś. Grzegorza Nadolnego, składając na wodzie wieniec kwiatów. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry dęta ZSŻŚ pod batutą Zbigniewa Rydelskiego.

W dniu obchodów jubileuszowych odbył się rejs statkiem szkolnym „Wł. Łokietek” po Noteci.

 

 

W stowarzyszeniu zrzeszonych jest 17 nadnoteckich samorządów gminnych. Łącznie członków stowarzyszenia wraz z członkami wspierającymi i honorowym jest 24. Związek tworzą członkowie zwyczajni: Gmina Barcin, Gmina Białośliwie, Gmina Białe Błota, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski,  Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Nowa Wieś Wielka, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Sicienko, Gmina Ujście, Gmina Wieleń, Gmina Zwierzyn. Członkami wspierającymi są: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz powiaty: Powiat Nakielski, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Pilski. Członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Kierunki i zakres współpracy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez lata wyznaczały także umowy zawierane w ramach realizowanych projektów, m.in. z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu i Politechniką Gdańską.

 

 

Podczas jubileuszu wręczona została ogólnopolska Nagroda Przyjaznego Brzegu, której laureatem został Sławomir Napierała- Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Nagrodę wręczył Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie Wojciech Skóra. Uroczystość była także okazją do wręczenia wyróżnienia- Medalu Pamiątkowego UKW Casimirus Magnus, przyznanego przez prof. dr hab. Jacka Woźnego Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- Hannie Forbrich Dyrektor Biura ZMiGN. W imieniu Rektora nagrodę wręczył prof. dr hab. Zbigniew Podgórski Dyrektor Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy.

 

Sprawozdanie z działalności ZMiGN w latach 2000- 2020 przedstawiła dyrektor biura Hanna Forbrich. Wszelkie przedsięwzięcia mają na celu konsekwentne wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich, inicjowanie działań zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu Doliny Noteci. W ciągu minionych lat Związek uczestniczył w kilku projektach międzynarodowych zmierzających do poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych oraz do promocji noteckiego szlaku wodnego. Realizowano szereg zadań związanych z promocją regionu nadnoteckiego na targach krajowych i zagranicznych. Związek uczestniczył w konsultacjach aktów prawnych oraz dokumentów programowych umożliwiających pozyskanie dofinansowania na realizację zadań związanych z uzbrojeniem szlaku wodnego w niezbędną infrastrukturę. Był także partnerem w projektach realizowanych przez samorządy nadnoteckie w zakresie budowy przystani wodnych. Realizowane były także działania promocyjne związane z kalendarzem wydarzeń „Dzieje się w Dolinie Noteci!”, zloty motocyklowe, cyklicznie organizowane drużynowe zawody wędkarskie o „Puchar Noteci”, konkursy fotograficzne, „Święta Noteci”. Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest także trzykrotnym laureatem ogólnopolskiej Nagrody Przyjaznego Brzegu. Laureatami nagrody są także samorządy nadnoteckie, a także wielu delegatów oraz osób współpracujących ze Związkiem wyróżnionych zostało nagrodami indywidualnymi.

 

Przez lata zmieniali się przedstawiciele samorządów, delegaci zaangażowani w działalność Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Pierwszym prezesem zarządu był Jan Kuchowicz, następnie prezesem został wybrany Franciszek Strugała, który najdłużej pełnił tę funkcję (2003- 2015 ). Kolejnym prezesem był Marek Tchórzka, a obecnie prezesem jest Sławomir Napierała.

 

W skład  dzisiejszych władz Związku wchodzą: Sławomir Napierała (Prezes Zarządu, delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią), Andrzej Tadla (V-ce Prezes, delegat gminy Miasta Czarnków), Wojciech Oskwarek (sekretarz, delegat Gminy Nowa Wieś Wielka), Rafał Sroka (skarbnik, delegat Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski) oraz członkowie Zarządu: Michał Pęziak (delegat Gminy Barcin)Bartosz Niezborała (delegat Gminy Drawsko), Andrzej Wiśniewski (delegat Gminy Zwierzyn). W Komisji Rewizyjnej: Magdalena Szydełko (Przewodnicząca Komisji, delegat Gminy Stare Kurowo), Elżbieta Rybarczyk (Z-ca Przewodniczącego Komisji, delegat Miasta i Gminy Wieleń), Zygmunt Groń (Sekretarz Komisji, delegat Miasta i Gminy Pakość). 

 

Z okazji dwudziestolecia istnienia ZMiGN, ale także trzydziestolecia samorządu gminnego – serdecznie dziękujemy wszystkim Delegatom Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z poszczególnych kadencji w samorządach na przestrzeni 20. minionych lat i Radom naszych Gmin. Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które współpracują ze Związkiem i wspierają go w każdej formie, by poprawiać żeglowność szlaków wodnych i nabrzeżną infrastrukturę, służącą promocji idei wykorzystania śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju lokalnego. Jest wielu adresatów tych podziękowań życzeń, poczynając od członków założycieli naszego Stowarzyszenia, władz poprzednich kadencji, Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Marszałkowskich, Starostw Powiatowych, Zarządców Dróg Wodnych różnych szczebli, Wyższych Uczelni, parlamentarzystów, partnerów wspólnych działań, instytucji kultury, sportu i rekreacji, innych instytucji oraz organizacji i stowarzyszeń, gestorów branży turystycznej w regionie oraz mediów. Dziękujemy Partnerom Wspierającym działania statutowe. – powiedział Sławomir Napierała, prezes Zarządu Związku. 

 

Tekst: Hanna Forbrich, Tomasz Rogacki

Fot. Szymon Niemczewski

Współpraca - Wydz. Org. UMiG w Nakle n. Not.

 Członkowie Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

Gratulacje dla Związku od Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Gratulacje dla Związku od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

Deklarację kontynuowania działalności ZMiGN podpisuje V-ce Prezes Zarządu Andrzej Tadla, delegat Miasta Czarnków

Nagroda Przyjaznego Brzegu dla Sławomira Napierały- Prezesa Zarządu ZMiGN

 

Podziękowania za współpracę od Ligi Morskiej i Rzecznej

Wyróżnienia tytułem Przyjaciel Noteci dla reprezentatów jednostek współpracujących ze Związkiem

Wyróżnienia tytułem Przyjaciel Noteci zaproszonych gości

Hanna Forbrich wyróżniona medalem pamiątkowym Casimirus Magnus przez Rektora UKW w Bydgoszczy

Symboliczne przypieczętowanie przymierza z Notecią

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią

 

PREZENTACJA XX LECIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH