Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Obrady XL Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 28 grudnia 2021r. o godz. 10.00

zobacz wszystkie aktualności

W dniu 28 grudnia 2021r. o godz. 10.00 odbędą się obrady XL Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną obrady odbędą się w formule online. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przywitanie, otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania ). 

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Walnego Zebrania Członków ZMiGN, 30.03.2021r. ( ONLINE w aplikacji Microsoft Teams )        

7. Prezentacja opracowania wykonanego na zlecenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich pn. "Strategia Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do roku 2030" - prezentuje koordynator projektu, przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner - Artur Kubica.  

8. Podjęcie uchwał XL Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:

8.1. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do roku 2030.

8.2. Uchwała w sprawie budżetu Związku na rok 2022. 

8.3. Uchwała w sprawie planu działania Związku na rok 2022.

9. Wnioski i dyskusja.


Zakończenie obrad. Prezes Zarządu

 

/-/ Sławomir Napierała