Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Obrady XLI Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 21 marca 2022r. godz. 10.30, Barcin

zobacz wszystkie aktualności

W dniu 21 marca 2022r. (poniedziałek) odbędą się obrady XLI Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.  

Obrady odbędą się w Gminie Barcin. Miejscem spotkania będzie: Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 8. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godzinę 10.30.
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Przywitanie, otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania ). 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przyjęcie protokołu XL Walnego Zebrania Członków Związku - 28.12.2021 r./online/. 
7. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu Związku Miast  i Gmin Nadnoteckich za rok 2021 z działalności stowarzyszenia.
8. Wręczenie statuetek i podziękowań na okoliczność dwudziestolecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich ( cz. druga spotkania jubileuszowego ).      
9. Dyskusja nad sprawozdaniem merytoryczno - finansowym za rok 2021.
10. Przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.                             
11. Podjęcie uchwał XLI Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:
11.1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2021 i udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią. 
11.2. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2021 na pozostawienie na wyniku finansowym na lata następne.
11.3. Uchwała w sprawie kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w sprawie wdrażania założeń Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. ( Podjęcie uchwały poprzedzi prezentacja „Oferty współpracy”, p. Artur Kubica ). 
12.Wnioski i dyskusja.
Zakończenie obrad. 
 
 

Prezes Zarządu 
/-/ Sławomir Napierała