Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Obrady online Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

zobacz wszystkie aktualności

     1 marca 2022 r. odbyły się obrady Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zorganizowane online, przy pełnym 7.- osobowym składzie zarządu. Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Delegatów powitano imiennie oraz uczestniczącego w obradach przedstawiciela Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner" z/s w Cieszynie - Artura Kubicę, koordynatora prac opracowania Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 - 2030. Strategia uchwalona została przez Walne Zebranie Członków ZMiGN, 28 grudnia 2021 roku. Podczas minionych obrad, członkowie Zarządu zapoznali się z ofertą dotyczącą możliwości współpracy projektowej pomiędzy SWIG Delta Parter a Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich w zakresie wdrażania nowo opracowanej strategii. Oferta współpracy została pozytywnie zaopiniowana i podjęto decyzję o jej przedstawieniu, jak również uszczegółowieniu warunków realizacji projektów wspólnych podczas najbliższych obrad Walnego Zebrania Członków ZMiGN. Działanie ma na celu nowe otwarcie nakielskiej organizacji na szerszą współpracę w regionie Doliny Noteci, promocję Noteckiego Szlaku Wodnego i rozwój społeczno- gospodarczy obszarów nadnoteckich w kontekście zapewnienia partnerów i rozpowszechniania dobrych praktyk.

     Z końcem pierwszego kwartału roku budżetowego, Zarząd ma obowiązek zamknięcia okresu sprawozdawczego za miniony rok. Podczas obrad dokonano ustaleń porządkowych o odbyciu posiedzeń stacjonarnych: Komisji Rewizyjnej w dniu 8 marca br. w Urzędzie Miejskim w Wieleniu (g. 11.00) oraz Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 21 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Barcinie (g. 10.30).  
 
     W trakcie obrad członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli wniosek Dyrektora Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy, dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. nadzw. o objęcie patronatem VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych, która odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. w Bydgoszczy. W budżecie stowarzyszenia zabezpieczone zostały środki na zakup nagrody regulaminowej.  
    Poinformowano podczas spotkania o warunkach zlecenia w trybie - Konkursu ofert dla członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, realizacji zadania - "Święto Noteci 2022" przyjmując termin składania ofert, do 18 marca 2022 r. na adres Biura Związku.

Informacja: Biuro ZMiGN, Hanna Forbrich
( Zał. Protokół z obrad Zarządu Związku, 1.3.2022 r.)- pobierz.