Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Obrady Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbyły się w Wieleniu

zobacz wszystkie aktualności

W dniach 27 maja i 14 czerwca br., obradował Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. W maju - obrady Zarządu Związku odbyły się w formule  online. Było to spowodowane koniecznością podjęcia pilnego stanowiska odnośnie projektu uchwały z dnia 11 maja 2022 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Noteci. W trakcie obrad wypracowana została treść stanowiska, które przekazano na ręce Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego


W dniu 14 czerwca br. Członkowie Zarządu Związku spotkali się w Wieleniu. Gospodarzem spotkania była Burmistrz Wielenia- Elżbieta Rybarczyk. W trakcie obrad dokonano wstępnych ustaleń oraz podpisano umowę pomiędzy Gminą Wieleń i Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie organizacji tegorocznego Święta Noteci. Wydarzenie będzie miało miejsce 13 sierpnia br. w Wieleniu i będzie połączone z oficjalnym otwarciem Nadnoteckich Bulwarów w Wieleniu. Inwestycja stanowi część projektu rewitalizacyjnego i jest dofinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Podczas obrad poinformowano zebranych, że Gmina Wieleń uhonorowana została Nagrodą Przyjaznego Brzegu za udaną rewitalizację terenów nabrzeża Noteci. Nagroda wręczona została w dniu 5 czerwca br. w Grudziądzu na ręce Burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk. Nominacja do Nagrody przygotowana została przez Zarząd Związku. 

Podczas minionych obrad przedstawione zostały założenia projektu certyfikacji produktów lokalnych. Prezentację w tym zakresie przedstawił Dawid Topol- przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA Partner. Tu również podpisano stosowną umowę o podjęciu współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a ZMiGN. 

Złożona została informacja o wydarzeniach jakie miały miejsce od poprzednich obrad Zarządu, w tym otwarciem sezonu na Wielkiej Pętli Wielkopolski, które odbyło się w Międzychodzie oraz finale VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych- tu Związek Miast i Gmin Nadnoteckich był patronem honorowym wydarzenia oraz ufundował nagrody rzeczowe. 

Dokonano ustaleń odnośnie organizacji VII Drużynowych, Spławikowych Zawodów Wędkarskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o „Puchar Noteci”, które odbędą się w dniu 11 września br. w Drezdenku. 

W dyskusji ponownie poruszono temat planowanej do podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Noteci. Podjęta została decyzja odnośnie ponowienia stanowiska Zarządu Związku negatywnie opiniującego to zamierzenie. 

Obrady zakończone zostały przedstawieniem projektu Nadnoteckich Bulwarów w Wieleniu. W tej kwestii ścieżki edukacyjne, które funkcjonować będą w ramach realizowanej inwestycji. Uczestnicy obrad udali się także na krótki spacer na plac budowy Nadnoteckich Bulwarów, które już wkrótce zostaną otwarte podczas Święta Noteci. 


Informacja:
Hanna Forbrich
Biuro ZMiGN