Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Owocne obrady Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Czarnkowie

zobacz wszystkie aktualności

Przedostatnie w czwartym kwartale 2022 roku posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbyło się 18 października, w gościnnym Czarnkowie. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla (V-ce Prezes Zarządu ZMiGN), którego reprezentował podczas minionych obrad Zastępca Burmistrza - Krzysztof Madaj. Zarząd obradował w pełnym 7 - os. składzie, w tym uczestnikami byli upoważnieni do udziału w obradach przedstawiciele członków Zarządu.

 

Gościnnie udział w spotkaniu wziął Zastępca Burmistrza Drezdenka Mateusz Grzymałowski, który w imieniu Samorządu Gminy Drezdenko podpisał deklarację kontynuacji współpracy Przymierze dla rozwoju Noteckiego Szlaku Wodnego - "ŁĄCZY NAS NOTEĆ." Podczas obrad podkreślono fakt uhonorowania Gminy Drezdenko, na ręce Pani Burmistrz Drezdenka Karoliny Piotrowskiej - statuetką "Przyjaciel Noteci", co miało miejsce podczas VII Spławikowych, Drużynowych Zawodów Wędkarskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o "Puchar Noteci" w Drezdenku (4 września 2022 r.). Szczegółowe sprawozdanie z odbytych zawodów na Noteci w Drezdenku zostało złożone podczas relacjonowanych obrad. Korzystając z obecności na spotkaniu przedstawiciela Gminy Drezdenko, podziękowania za wsparcie w organizacji zawodów złożył Prezes Zarządu Sławomir Napierała. Podziękowano w ten sposób wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie zawodów, w tym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Drezdenko oraz członkom Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 1 Drezdenko, sędziom i przedstawicielom  mediów - za wsparcie informacyjne i promocyjne. Członkowie Zarządu podjęli uchwałę porządkową w sprawie organizacji Spławikowych,  Drużynowych Zawodów Wędkarskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o "Puchar Noteci".

 

 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Barcin w sprawie przekazania gminie tablicy usytuowanej w Barcinie na nabrzeży Noteci, wykonanej w ramach programu pilotażowego "Oznakowania" - jednego z modułów międzynarodowego projektu o akronimie "InWater," którego partnerem był Związek Miast i Gmin Nadnoteckich (Liderem - Politechnika Gdańska).

 

 

Znaczną część obrad w Czarnkowie poświęcono kierunkom współpracy z "Delta Partner"- Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, które na zlecenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wspiera samorządy nadnoteckie w wdrażaniu nowej "Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do roku 2030." Przyjęta Strategia Rozwoju powstała w modelu partycypacyjno - eksperckim i osadza Związek w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (okres: 2021 - 2027+) oraz odnosi się do nowych uwarunkowań społecznych i gospodarczych, takich jak chociażby identyfikowana zmiana praktyki spędzania czasu wolnego, zmiany zachodzące w sektorze turystyki (jako skutki pandemii koronawirusa COVID-19), czy też trendy ekologiczne. W przedstawionej perspektywie, po pierwsze znaczenie ma idea samorządności, obszarowej współpracy skoncentrowanej wokół Noteci, która poza budową mechanizmów, wykorzystania potencjału, ma na celu integrowanie wspólnoty mieszkańców. Strategia Rozwoju ZMiGN do roku 2030 jest jednocześnie zobowiązaniem Związku i jego członków do współdziałania i wspólnej pracy na rzecz dobrostanu całej doliny Noteci. Przedstawiciel SWIG "Delta Partner" Artur Kubica podczas obrad Zarządu w Czarnkowie, zaprezentował najistotniejsze założenia korespondujące z nową Strategią Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, dotyczące planowanej budowy obszarowej marki turystycznej, celem wzmocnienia rozpoznawalności obszaru nadnoteckiego. W wyniku głosowaniu nad przedstawioną propozycją planowania strategicznego, członkowie Zarządu jednomyślnie podjęli decyzję o przystąpieniu do działania polegającego na certyfikacji produktów regionalnych w obszarze działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Wypracowane założenia posłużą jako punkt wyjścia do przeprowadzenia jeszcze w roku bieżącym pilotażowego certyfikowania produktów regionalnych jako narzędzia wykorzystania istniejących potencjałów oraz wdrożenia mechanizmu promocyjnego ( "Nadnotecka Marka"). Nabór prowadzony będzie poprzez stronę www.rzekanotec.pl. Certyfikacja zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest przedsięwzięciem kierowanym do wszystkich producentów i wytwórców najwyższej jakości produktów spożywczych wytwarzanych na terytorium funkcjonowania Związku, starających się o prawo używania Certyfikatu Jakości "Nadnotecka Marka". Podczas zebrania dyskutowano również nad możliwością wdrożenia innych, wspólnych dla samorządów nadnoteckich projektów, m.in. projektu pn. "Aktywna mapa Noteci" - przy współpracy z "Delta Partner."

 

 

W części sprawozdawczej przedstawione zostało podsumowanie i rozliczenie wydarzeń, które odbyły się z dofinansowaniem z budżetu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, w tym ww. drezdeneckie zawody wędkarskie oraz wieleńskie "Święto Noteci", które połączone było z uroczystym otwarciem inwestycji zrealizowanej przez Gminę Wieleń - Bulwary Nadnoteckie w ramach projektu "Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy." Prezes Zarządu Sławomir Napierała podziękował wraz z członkami Zarządu Związku podczas wydarzenia w Wieleniu za wspaniałą organizację sztandarowego wydarzenia ZMiGN w Wieleniu i pogratulował inwestycji, dzięki której Noteć zyskała kolejne miejsce na szlaku w pełni wyposażone na przyjęcie wodniaków, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Wielenia,  nowoczesne i proekologiczne.

 

 

Na zakończenie została złożona informacja w sprawie powołania Polskiego Klastra Rzecznego - udział w Konferencji nt. „Gorzowskie Spotkania Rzeczne” z ramienia Zarządu wziął Andrzej Wiśniewski członek Zarządu- Sekretarz Gminy Zwierzyn. Ponadto przedstawiono korespondencję, jaka wpłynęła do Zarządu Związku w odpowiedzi na protest złożony w sprawie planowanego utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Noteci”. Obrady zakończone zostały omówieniem założeń organizacyjnych dotyczących grudniowego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Związku.  

 

 

 

Informacja:

Hanna Forbrich

Biuro Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

Fot. Grzegorz Wójcik (UM Czarnków), Emilia Cybulska (UMiG Nakło nad Notecią)

www.rzekanotec.pl