Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

XLIII Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 22.03.2023r.

zobacz wszystkie aktualności

Obrady XLIII Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbędą się w dniu 22 marca 2023r. (środa) w Nakle nad Notecią. Miejscem obrad będzie Nakielski Ośrodek Kultury (ul. Mickiewicza 3). Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godzinę 10.00. 

Program dnia:

10.00–11.45 Planowane obrady XLIII Walnego Zebrania Członków ZMiGN

11.45–12.00 przerwa kawowa

12.00–12.45 Prezentacja projektu pilotażowego– Certyfikacja produktów regionalnych „Nadnotecka Marka” i wręczenie certyfikatów wyróżnionym producentom.

12.45–13.30 obiad

13.30-14.00 Zwiedzanie wystawy pt. „Wodą połączeni”- Muzeum Ziemi Krajeńskiej (ul. Pocztowa 14).

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przywitanie, otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania ).
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przyjęcie protokołu XLII Walnego Zebrania Członków Związku - 08.12.2022r., Zwierzyn.
  7. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2022 z działalności stowarzyszenia.
  8. Dyskusja nad sprawozdaniem merytoryczno - finansowym za rok 2022.
  9. Przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.                             
  10. Podjęcie uchwał XLIII Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:

11.1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno - finansowego za rok 2022 i udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią.

11.2. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2022 na pozostawienie na wyniku finansowym na lata następne.

 

12. Prezentacja projektu pilotażowego– Certyfikacja produktów regionalnych - „Nadnotecka Marka” ( stan wg Raportu z dnia 13.02.2023 r. w Ujściu).   

13.  Wręczenie Certyfikatów Jakości „Nadnotecka Marka” producentom, którzy wyłonieni zostali w ramach pilotażowego naboru.

13.Wnioski i dyskusja. Zakończenie obrad.

Zaproszenie do udziału w zwiedzaniu wystawy pt. „Wodą połączeni” w Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

Informacja: Biuro Związku