Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

W Drawsku obradowali członkowie Zarządu ZMiGN

zobacz wszystkie aktualności

Gmina Drawsko jest wyjątkowo malownicza, stanowi mały skrawek północno- zachodniej części województwa wielkopolskiego, położony na skraju Puszczy Noteckiej. To tutaj Noteć meandruje leniwie wśród łąkowych krajobrazów. Turyści- wodniacy, i nie tylko wodniacy, mają swoją marinę „Yndzel”, której nazwa wywodzi się od określenia, jakiego od lat używali mieszkańcy, mówiąc o półwyspie w Drawsku. 

„Yndzel” tętni życiem, inwestycję zrealizował samorząd w 2011 roku ze środków unijnych w ramach projektu mającego na celu ożywienie Wielkiej Pętli Wielkopolski. Inwestycja w Drawsku ma także bardziej znaczący wymiar z uwagi na lokalizację w odcinku drogi wodnej MDW E 70. W ramach silnej promocji prowadzonej w regionach na rzecz MDW E 70, inwestycja- marina „Yndzel” pokazywana jest przez pryzmat samorządowych "dobrych praktyk". Inwestycja powstała w ramach sieciowej współpracy miast i gmin nadnoteckich. Budynek przystani obejmuje część wypoczynkową z miejscami noclegowymi, sanitariatami oraz magazynem sprzętu. Przystań oferuje również pole biwakowe oraz dwie plaże - jedna na stałym ladzie, druga na półwyspie. Do dyspozycji wodniaków znajdują się także: boisko do siatkówki plażowej, pomosty pływające, slip, pochylnia schodząca z lądu do wody, umożliwiająca wodowanie lub wciąganie na brzeg niewielkich jednostek.  
Dnia, 7 lipca 2016 r., w Gminie Drawsko odbyły się obrady Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Prowadzącym obrady był prezes Zarządu Związku- wójt Marek Tchórzka, który jednocześnie pełnił funkcję gospodarza spotkania z ramienia samorządu Gminy Drawsko. W pełnym składzie obradował Zarząd, co miało swoje przełożenie na ożywioną dyskusję i szereg pomysłów na aktywizację regionu Doliny Noteci. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich mający siedzibę w Nakle nad Notecią jest organizacją, która działa turystycznie w regionie, zrzeszając aktualnie 22 członków z terenu trzech województw: kujawsko - pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.   
Podczas minionych obrad w Drawsku członkowie zarządu obradowali w składzie: Wójt Gminy Drawsko Marek Tchórzka- prezes, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała- wiceprezes, Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki- skarbnik, Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, Burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała. Ponadto delegata Gminy Zwierzyn Andrzeja Wiśniewskiego reprezentował Wójt Gminy Zwierzyn Tomasz Marć. Natomiast delegata Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciecha Oskwarka (sekretarza zarządu) reprezentował Inspektor ds. promocji, informatyzacji, współpracy zagranicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Łukasz Michalik. 
Podczas obrad przedstawione zostały informacje z udziału przedstawicieli stowarzyszenia w majowo- czerwcowych spotkaniach branżowych, takich jak m.in.: III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016 w Warszawie, II Lubuski Sejmik Turystyczny w Zielonej Górze oraz posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wraz z rejsem na trasie Czarnków- Walkowice. Złożona została szczegółowa relacja z otwarcia sezonu turystycznego na Noteci, tj. wydarzenia zorganizowanego na Przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią. Organizatorami na zlecenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wybranymi w drodze konkursu ofert byli: Powiat Nakielski oraz Miasto i Gmina Nakło nad Notecią. 
Dyskutowano także o imprezach w gminach członkowskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wpisanych do kalendarza imprez pod hasłem: „Dzieje się w Dolinie Noteci 2016.” Omówiono szczegółowo propozycję zorganizowania we wrześniu br. w Czarnkowie zawodów wędkarskich na Noteci z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin członkowskich.   
Na zakończenie spotkania gospodarz, wójt Gminy Drawsko- Marek Tchórzka podziękował członkom Zarządu za aktywny udział w obradach. Termin kolejnego spotkania wyznaczony został na 19 lipca br. w Urzędzie Miasta Czarnków, celem wyboru przez komisję wewnętrzną najkorzystniejszej oferty na modernizację i rozbudowę strony internetowej www.rzekanotec.pl .     
 
Hanna Forbrich
Biuro ZMiGN

Galeria: