Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

powrót do strony głównej

Historia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

W czerwcu 1996 roku z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej opracowano dokument pod nazwą „Memoriał w sprawie wód Polskich” na kanwie którego Liga wystąpiła do jednostek samorządu terytorialnego o wsparcie inicjatywy przywrócenie rzek ich społeczeństwom oraz o jednoczenie się wokół tej idei. Na apel pierwsze odpowiedziały miasta nadwiślańskie tworząc Związek Miast Nadwiślańskich. Również miasta i gminy nadnoteckie upatrując szansę na rozwój w oparciu o rzekę Noteć postanowiły działać wspólnie. W dniu 21 stycznia 2000 roku pięć miast i trzy gminy podpisały akt założycielski Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. W celu wyżej przytoczonych postanowień 5 grudnia 2000 roku podpisano porozumienie na lata 2000 – 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom". Program zobowiązuje sygnatariuszy porozumienia do wspólnej pracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury Noteci.
 
Podstawowe cele: wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich, inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci.
 
 
 
Dwudziestolecie działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią, obchody jubileuszowe, 09.09.2021r.