Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

powrót do strony głównej

Podsumowanie działalności Związku w kadencji 2011-2014

Podsumowanie działalności Związku w kadencji 2011-2014
 
ROK 2011 BYŁ SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM !
Wyboru nowych władz Stowarzyszenia dokonało XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się 24 marca 2011 r. w Gminie Santok.
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU „ROZBUDOWA STRATEGII ZMiGN” (2009- 2010).
W rozbudowie ujętych zostało sześć gmin, które w ostatnich latach zostały członkami Związku (Białe Błota, Krzyż Wlkp., Nowa Wieś Wielka, Pakość, Ujście, Zwierzyn). Osobny rozdział poświęcony został członkom wspierającym oraz honorowemu, których działania związane są z celami realizowanymi przez Związek. Powstało opracowanie „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich. UZUPEŁNIENIE 2010.” Liderem Projektu była pani Wiesława Krupińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania stanowiącego rozszerzenie Strategii Związku podjęło XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się w Santoku.
 
STRATEGIE PROGRAMOWE DLA ROZWOJU E 70 !
Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli Marszałków 5.Województw podczas rejsu „Wł. Łokietkiem” przy okazji otwarcia przystani wodnych w Drawsku i w Czarnkowie (10-11 lipca 2011 r.).
W omawianym okresie sprawozdawczym Związek brał także udział w konsultacjach społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 
ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM !
Budowa przystani- „bram” do atrakcji turystycznych gmin nadnoteckich, których inwestorem były gminy, a Związek był partnerem na mocy zawartych Umów Partnerstwa z Gminą Drawsko i Gminą Miasta Czarnków. Partnerstwo Związku dotyczyło głównie obszaru promocji Projektów, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007- 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 
Gmina Drawsko i Gmina Miasta Czarnków uzyskały dodatkowo pomoc w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Działanie 6.1, Schemat II na projekt „Statkiem na Euro 2012.” Wartość projektu promocyjnego: 1,5 mln zł.- realizacja projektu przyczyni się do promocji całego szlaku. 
Projekt „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu” realizowany był również z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 
Dla całkowitego oglądu sytuacji prowadzonych przez samorządy inwestycji należy oddać, że największą z nich jest ta realizowana przez Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią z Projektu Kluczowego dla woj. Kujawsko- Pomorskiego.
 
REJSY PĘTLĄ I NOTECIĄ W SEZONIE; ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA O „WPW”
W roku 2011 tradycyjnie włączyliśmy się w organizację rejsu „Flis Notecki” oraz po raz pierwszy rejsu „Pętla Wielkopolska 2011.” 
Drugie wydanie „Przewodnika- nie tylko dla wodniaków” autorstwa dr Mirosława Słowińskiego i kpt Grzegorza Nadolnego ( wersja z mapą GPS).
 
UDZIAŁ W TARGACH, KONFERENCJACH, INNYCH SPOTKANIACH !
W roku 2011 przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencjach i sympozjach, zawsze z „głosem w sprawie Noteci,” przede wszystkim z uwagi na prowadzoną aktywizację „WPW.” Do najważniejszych należy zaliczyć:
1. Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie ( 5.03.2011r. ). Do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2010 dołączyła Gmina Miasta Czarnków, dodatkowo uhonorowana przez Polską Organizację Turystyczną. Ponadto podczas tegorocznych Targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (3.03.2012 r.) do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2011 dołączyła Gmina Drawsko za budowę nowoczesnej przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku.
2. Inauguracja Rejsu ogólnopolskiego pod banderą PTTK „Wielka Pętla” w partnerstwie ze Związkiem ( 25.06.2011r. )- uroczystość na przystani Zespołu Żeglugi Szkół Śródlądowych im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Było to uroczyste rozpoczęcie XXXIII Ogólnopolskiego Rodzinnego Rejsu Żeglarsko- Motorowodnego PTTK i PZŻ „Pętla Wielkopolska 2011.” Centrum Turystyki Wodnej wraz z PTTK w Warszawie uhonorowało Prezesa Zarządu Związku medalem za współpracę. 
3. Otwarcie przystani wodnych na szlaku (10-11.07.2011r.) – w Drawsku i Czarnkowie w ramach projektów realizowanych w partnerstwie ze Związkiem „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski …”. Oficjalne spotkanie pełnomocników Marszałków ds. MDW E70 towarzyszyło oddaniu inwestycji do użytku. Pełnomocnicy podjęli decyzję o kontynuacji działań na lata 2012- 2014 i dalszej z nami współpracy.
4. „Tuskobus” w Wielkopolsce (22.09.2011 r.).
5. Konferencja w Bydgoszczy (12.09.2011r.)– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował V Międzynarodową konferencję naukowo – samorządową pn. „Rewitalizacja dróg wodnych- szansą rozwoju turystyki i rekreacji.” 
6. Spotkanie robocze (15.09.2011 r. w Czarnkowie) w sprawie konsultacji opracowania  „Strategia promocji lokalnego produktu turystycznego.”
7. Spotkanie (26.09.2011 r.) z okazji uroczystego otwarcia nowego kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych” -UKW w Bydgoszczy (Instytut Geografii, prof. Z. Babiński). 
8. „Mój pomysł na Noteć” – XI Sejmik Samorządowy Gimnazjalistów z Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku. 
9. Uroczyste zakończenie pierwszego etapu budowy przystani w Nakle nad Notecią (26.10.2011r.)– oddanie do użytku basenu portowego w Nakle n.Not. 
10. Konferencja w Słubicach ( 27.10.2011r. ) - Collegium Polonicum w Słubicach - II konferencja realizowana w ramach projektu Interreg IVA „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” p.t. „Odra warta poznania – wyjątkowość Odry w świetle innych europejskich dróg wodnych. Z granicy Szengen do multifunkcjonalnego szlaku turystycznego w Środkowej Europie.” 
11. Targi BoatShow Poznań (18.11.2011 r.) – XIII Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych „BoatShow” w Poznaniu. 
12. Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (25.11.2011r.). 
13. Targi ITB w Berlinie ( marzec 2012 r.)- Związek był promowany przy okazji realizowanego projektu „Statkiem na Euro 2012” przez Gminę Drawsko i Gminę Miasta Czarnków (wspólne stoisko).
 
W 2012 roku do Związku przyjęliśmy nowych członków wspierających: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią, ale także na mocy Umowy partnerskiej o współpracy - Stowarzyszenie BRACTWO BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO w Bydgoszczy. 
 
Podczas obrad Walnego Zebrania Członków Związku w Drezdenku (marzec 2012) gościliśmy Pełnomocników Marszałków Województw ds. MDW E70. Zaprezentowane zostało wówczas opracowanie „Strategii Promocji MDW E70,” które powstało w ramach kontynuacji Porozumienia Marszałków i Deklaracji programowej w sprawie aktywizacji gospodarczej i turystycznej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.
 
W omawianym okresie sprawozdawczym Związek brał także udział w konsultacjach społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej m.in. „Blueprint to Safeguard Europe's Waters.” Dokument opracowywany na szczeblu Unii Europejskiej ma przyczynić się do polepszenia standardów zarządzania i ochrony wód śródlądowych na całym obszarze UE. Zapisy w nim ujęte stanowić będą analizę zasobów wodnych i sposób zarządzania nimi w dłuższym okresie czasowym (do roku 2050) i należy się spodziewać, że wytyczne te będą przenoszone do przepisów krajowych. 
 
Podczas obrad w Drezdenku zaprezentowany został nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią- technik eksploatacji portów i terminali. Warto dodać, że młodzież będzie mogła kontynuować naukę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zupełnie nowym kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych,” który znacząco wspiera nasze wspólne starania w propagowaniu znaczenia potencjału śródlądowych dróg wodnych dla zrównoważonego rozwoju regionów.  
 
Nasz członek wspierający Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy oferuje również bogaty program nauczania i zachęca nowymi kierunkami kształcenia. Jednak tu chciałbym przez chwilę zwrócić Państwa uwagę na nowy projekt i nieco inne, jak do tej pory, podejście prezentowane przez środowisko akademickie w zakresie rewitalizacji dróg wodnych. Mowa o Projekcie Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy- beneficjenta Instrumentu Finansowego Life+ AgroSafe- Wzmocnienie świadomości polskich rolników w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na eutrofizację wód. 
 
W roku 2012 „przyjaznym miejscem” na szlaku stała się też Gmina Barcin, gdzie zmodernizowano przystań żeglarską „Neptun” oraz wykonano trakt spacerowy nad Notecią- oddając miastu odnowiony teren przynotecki i Starówkę barcińską. Gmina dołączyła do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2012. Realizacja inwestycji pn. Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej „Neptun” w Barcinie oraz Budowa traktu spacerowego nad Notecią- zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013. Związek złożył rekomendację do Nagrody.
 
Mając na uwadze rosnące zainteresowanie odkrywaniem „WPW” zdecydowaliśmy się w ubiegłym roku na wsparcie w kooperacji z TV Astra Studio realizacji pierwszych odcinków z cyklu pt. „Z biegiem rzek- Notecią z Krzyża do Czarnkowa” oraz z „Z biegiem rzek- Notecią z Czarnkowa do Białośliwia.”
Jeśli chodzi o promocję „Wielkiej Pętli Wielkopolski” to największym projektem unijnym, w którym bierzemy udział jest Projekt Kluczowy pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.” Liderem Projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Działania 6.1 „Turystyka,” Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” WRPO na lata 2007-2013. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest jednym z 28 partnerów i uczestniczy w Projekcie na zasadzie partnera wspierającego, tj. bez ponoszenia kosztów wkładu własnego ale z zaangażowaniem merytorycznym. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 4 lutego 2013 r. Całkowita wartość projektu to 6.591.868,58 zł., w tym dofinansowanie projektu z EFRR: 4.609.850,54 zł. 
- Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie ( 3.03.2012 r. ). „Nagroda Przyjaznego Brzegu” za rok 2011 dla Gminy Drawsko za budowę nowoczesnej przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku. Ponadto podczas tegorocznych Targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (5.03.2013 r.) – laureatem Nagrody została Gmina Barcin.  
- Targi ITB BERLIN- Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie z udziałem gmin członkowskich Związku, 7-11.03.2012 r. ( udział gmin Drawsko i Miasta Czarnków).
- Targi GTT 2012- XV Gdańskie Targi Turystyczne, 13-15.04.2012 r. (Mercurius Gedanensis dla Miasta Czarnków i Gminy Drawsko za innowacyjny produkt turystyki wodnej „Statkiem na EURO 2012”). 
- Targi LATO 2012- XVII Targi Turystyki i Wypoczynku w Warszawie, 20-22.04.2012 r. Warszawa (Stoisko wspólne Laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu”). 
Otwarcie Sezonu Nawigacyjnego 2012 na Przystani w Nakle n. Notecią, 26.04.2012 r.
- Wielkopolskie Motorowodne Otwarcie Sezonu 2012 Wielka Pętla Wielkopolska Marina Czerwonak- Czarnków Marina, 28.04- 5.05.2012r. 
- Konferencja w Obornikach poświęcona rozwojowi turystyki wodnej, 18.05.2012 r. ( Prezes Związku przedstawił tematyczną prezentację multimedialną ).  
- Inauguracja Sezonu Turystycznego 2012 w Powiecie Czarnkowsko- Trzcianeckim – Przystań Wodna „YNDZEL” w Gminie Drawsko, 20.05.2012 r.  
- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, Senat RP, Warszawa, 30.05.2012 r. Dyrektor Biura Związku przedstawiła prezentację multimedialną nt. naszej działalności w zakresie rozwoju turystyki wodnej.
- FLIS NOTECKI- 18.05- 10.06.2012 r.
- STER NA BYDGOSZCZ- V Bydgoski Festiwal Wodny, 22- 24.06. 2012 r.
- Regionalne RozmaitOŚCI, piknik podczas Dni Wielenia, 21-22.07.2012 r.  
- ŚWIĘTO NOTECI w Czarnkowie, 28.07.2012 r. 
- Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego na trasie Pęckowo- Drawski Młyn- Krzyż Wlkp.- Wieleń, 05.08.2012 r. ( puchar dla Najlepszej Rodziny Biegaczy). 
- Regionalne Obchody Dni Lasu, 20. rocznica pożaru Puszczy Noteckiej- Potrzebowice 10.08.2012 r. (Udział przedstawicieli Związku). 
- I Targi WaterWays EXPO 2012- Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, 19-21 września 2012 r. Wrocław. Po raz pierwszy Związek wziął udział z samodzielnym stoiskiem w ekspozycji wystawowej. Ponadto przedstawiona została przez Prezesa Związku prezentacja podczas konferencji panelowej.
- Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce organizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 05.10.2012 r. (warsztaty na statku )
- „Nie ma jak Polska”- program telewizyjnej Jedynki gościł w Czarnkowie. W odcinku emitowanym w dniu 7 października 2012 r. pokazano m.in. czarnkowską Marinę na Noteci. 
- TOUR- SALON- Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour-Salon, 24-27.10.2012 r., Poznań, przedstawiona została prezentacja multimedialna.
- Warszawskie Targi Turystyczne PODRÓŻE oraz ogólnopolskie II Forum Wodniaków- 16- 18.11.2012 r. Podczas Forum (18.11.2012 r.) Dyrektor Biura przedstawiła prezentację nt. „Korzyści z synergii działań w rozwoju turystyki wodnej. Odra- Warta- Noteć.” W poczet materiałów pokonferencyjnych przekazano do CTW w Warszawie referat nt. „Korzyści z synergii działań w rozwoju turystyki wodnej.” 
- Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (23.11.2012r).
- Konferencja „Noteć Warta- wspólna sprawa”- 26- 27.11.2012 r. (Wronki, Czarnków). 
- BOOT & FUN Targi w Berlinie- 23-28.11.2012r.- wspólne stoisko promujące nowe przystanie w Drawsku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią i Bydgoszczy. Inicjatywa wspólnego stoiska była słuszna.
 
W Nakle nad Notecią z ostatnio przyjętym członkiem ZMiGN- Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współorganizowaliśmy „Otwarcie regionalnego sezonu turystyki aktywnej w Dolnie Noteci,” które odbyło się w dniach 19- 20 kwietnia 2013 r. Oprócz aktywnego udziału w części panelowej, przygotowaliśmy własne stoisko promocyjne na nakielskiej przystani wodnej, prezentując nasz potencjał, przyjazne brzegi i walory całego szlaku Noteci.
 
Przystań „Neptun” w Barcinie otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Odkrywca Roku” przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kategorii inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki.
 
Po raz pierwszy w roku ubiegłym wzięliśmy udział w pracach Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, którego celem jest skonsolidowanie szerokiego spektrum środowisk, którym najbardziej zależy na rozwoju dróg wodnych w Polsce. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest jednym z członków- założycieli Sejmiku Żeglugi Śródlądowej. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 10- 11 lipca 2013 r. w Elblągu.
 
Stoisko promocyjne Wielkiej Pętli Wielkopolski (z okrągłą mapą wielkoformatową) obecne było podczas wielu imprez na pętli, m.in. na Dniach Ziemi Krzyskiej, ale także podczas dorocznego „Święta Noteci,” które odbyło się w dniach 27-28 lipca 2013 r. w Czarnkowie- głównym organizatorem był OSiR. Gościliśmy w Czarnkowie delegatów z naszych gmin nadnoteckich. Odbywały się rejsy naszym flagowym „Łokietkiem” po Noteci. Zapewniono wiele atrakcji dla odwiedzających oraz prowadzone było współzawodnictwo sportowe pomiędzy Gminą Drawsko oraz Miastem Czarnków. Liczymy, że w kolejnych edycjach „Święta Noteci” do współzawodnictwa przyłączą się pozostałe gminy członkowskie. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w konferencjach, sympozjach, warsztatach, spotkaniach, m.in.:
- Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie, 5.03.2013 r.- „Nagroda Przyjaznego Brzegu” za rok 2012 dla Gminy Barcin.
- ITB Berlin, 5-10.03.2013 r. – udział w targach gmin członkowskich Związku: Gmina Drawsko i Gmina Miasta Czarnków, www.itb-berlin.de, Projekt „STATKIEM na areny EURO 2012” (WRPO 2007- 2013).
- Drzwi otwarte Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią, 23.03.2013 r.  
- Otwarcie regionalnego sezonu turystyki aktywnej w Dolinie Noteci, 19- 20.04.2013 r. Nakło nad Notecią http://www.fundacja-krajna-paluki.pl/ (Umowa partnerska), udział w części konferencyjnej oraz organizacja stoiska podczas inauguracji sezonu turystycznego na przystani wodnej w Nakle nad Notecią.
- Otwarcie stanicy żeglarskiej w Barcinie, 18.05.2013 roku, pod hasłem „Noteć łączy nas wszystkich.” 
- Rzeki dla regionów. Czy stać nas na projekty cywilizacyjne?-22.06.2013 r. w Bydgoszczy.
- Uroczysta sesja z okazji 600-lecia nadania praw miejskich miastu Ujście, 22.06.2013 r. 
- I Sejmik Żeglugi Śródlądowej w Elblągu, 10-11.07.2013 r. 
- „Święto Noteci” w Czarnkowie, 27- 28.07.2013 r. 
- Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego na trasie Pęckowo- Drawski Młyn- Krzyż Wlkp.- Wieleń, 04.08.2013 r. ( puchar dla Najlepszej Rodziny Biegaczy ). 
- Spotkanie warsztatowe w ramach projektu „AgroSafe,” 20 września 2013 r. w siedzibie Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie k/Szczecinka. (Badanie jakości pobliskich jezior i rzek oraz omówienie wyników ). W trakcie warsztatów przekazanie wiedzy na temat eutrofizacji i sposobów jej przeciwdziałania. (Członkowie ZMiGN zaangażowali się w działania informacyjne ).
- Targi w Berlinie Boot & Fun, 21-24.11.2013 r.
- Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (27.11.2013r.).
- odbyło się kilka spotkań roboczych m.in. w Nowej Wsi Wielkiej i w Czarnkowie nt. nowego projektu gmin nadnoteckich „Noteckie Smaki.” Wypracowano z udziałem Impresariatu Kulinarnego ramowe założenia projektu oraz wstępny kosztorys przedsięwzięcia. Po konsultacjach, zasięgnięciu opinii wszystkich gmin członkowskich, decyzją Zarządu Związku odstąpiono od realizacji tego zadania w br. 
- z udziałem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią od 31 marca 2014 r.  wprowadzono do obiegu kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 2,35 zł każda, emisji: Drogi wodne w Polsce.
- Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie (3-6.04.2014 r.)- Laur X-lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za konsekwentne rozwijanie szlaku wodnego Noteci oraz nowoczesne i spójne inwestycje. 
Podczas targów Powiat Nakielski otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2013 w kat. „budowa i rozbudowa infrastruktury wodniackiej” za rozwój szlaku Noteci i budowę nowoczesnej przystani miejskiej
- XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pakości (15.05.2014 r.)- jednym z tematów sesji było przedstawienie planów zagospodarowania Noteci. Przedstawiono tematyczną prezentację multimedialną.
 
Opracowanie:
Biuro ZMiGN