Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

powrót do strony głównej

Sprawozdanie za rok 2016


Sprawozdanie merytoryczno- finansowe

Zarządu z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w roku 2016Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, mający swoją siedzibę w Nakle nad Notecią, swoje działania skupia przede wszystkim na Szlaku Noteckim będącym częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Szlak ten jest także częścią Wielkiej Pętli Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorskiej („Wielka Pętla Wielkopolski”). Związek promuje oba szlaki wodne oraz stara się działać w kierunku stymulowania rozwoju turystycznego w całym regionie przyległym do tych dróg wodnych. Działania realizowane są na bazie Porozumienia programowego na lata 2000-2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom nadnoteckim oraz ich społeczeństwom”. Podejmowanych jest szereg działań we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi oraz zarządcą drogi wodnej- Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Aktywnie na rzecz rozwoju drogi wodnej działa Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Szkoła kształci przyszłych pracowników marin i przystani wodnych oraz marynarzy śródlądowych zgodnie z międzynarodową Konwencją STCW. 

Z możliwości zobaczenia okolicy z pokładu statku szkolnego „Wł. Łokietek” oraz innych jednostek pływających w ciągu sezonu wodniackiego korzysta wielu mieszkańców i turystów na całym szlaku wodnym. 

Szlak wodny Noteci uzbrojony w odpowiednią infrastrukturę stał się przyjaznym brzegiem dla licznych rzeszy turystów. Mariny i przystanie wrastają w struktury miast i gmin nadnoteckich stając się centrami spotkań mieszkańców, miejscami wielu imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym. Związek podejmuje również liczne działania lobbingowe. Nasza organizacja ma swojego delegata w pracach Rady Gospodarki Wodnej Warty, którym wybrano delegata Gminy Santok- Józefa Ludniewskiego wójta gminy. W pracach Rady uczestniczą także delegaci Związku- Starosta Nakielski Tomasz Miłowski z ramienia Zarządu Powiatu Nakielskiego i Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Prezes Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. Edward Ossowski. W roku 2016 odbyły się cztery posiedzenia ww. Rady. 

W ciągu okresu sprawozdawczego Walne Zebranie Związku obradowało w Drezdenku 31 marca 2016r. Obrady Zarządu Związku odbyły się w Ujściu 14 marca 2016r., Drawsku 7 lipca 2016r., Zwierzynie- 27 października 2016r., Nakle nad Notecią 12 grudnia 2016 r. Komisja Rewizyjna obradowała 14 marca 2016  r. w Ujściu. Plan pracy i plan budżetu na rok 2016 (przy składce 0,20 zł/rok/1 mieszkańca) uchwalone zostały podczas XXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w dniu  17 grudnia 2015 r. w Nakle nad Notecią. Związek dąży do rozszerzenia swojego oddziaływania w regionie oraz budowania silnej marki Doliny Noteci. Podejmowane działania szły także w kierunku zapewnienia drożności szlaku wodnego. Realizowano szereg działań promocyjnych poprzez własne projekty oraz współpracę z innymi podmiotami, w tym Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu. Udział w projekcie Wielka Pętla Wielkopolski zaowocował nagrodą Grand Prix Ministra Turystyki i Sportu dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz jej partnerów w projekcie. Nagrodę wręczono w trakcie „Targów Wiatr i Woda” w Warszawie 12 marca 2016r.  Nagrodą Indywidualną Przyjaznego Brzegu uhonorowany został wieloletni Prezes Zarządu Związku delegat Gminy Miasta Czarnków Franciszek Strugała. 

Spotkanie parlamentarzystów zainicjowane przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich stało się jednym z przyczynków powstania Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, którego przewodniczącym został poseł Paweł Skutecki. Celem zespołu jest opracowanie wieloletniego programu rewitalizacji dróg wodnych w Polsce. 

Przedstawiciele Związku uczestniczyli z „głosem w sprawie Noteci” w wielu spotkaniach, konferencjach, warsztatach, w tym: 

- XXI Walny Zjazd Ligi Morskiej i rzecznej w Gdyni, 

- 96. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem, Puck, 10 lutego 2016r.,

- Naukowo- Samorządowa Konferencja „Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu”, Toruń, 15 marca 2016r.,

- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, Warszawa, 13 kwietnia 2016r., 

- „Dzień Dziecka” organizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 5 czerwca 2016r. (orkiestra uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego), 

- II Lubuski Sejmik Turystyczny pod hasłem: „Lubuskie rzeki- możliwości i bariery”, Zielona Góra, 13 czerwca 2016r., 

- wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Czarnków, 14 czerwca 2016r., 

- III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016,Warszawa, 16- 18 czerwca 2016r.,

- Rejs bloggerów z Holandii na trasie Drawsko- Wrzeszczyna- Czarnków. Prezentacja Stand Up Paddle- wiosłowania na desce, przystanek wodny we Wrzeszczynie, 18 czerwca 2016r.,

- Przystań w kolorze blue, Nakło nad Notecią, 22 lipca 2016r.,

- Konferencja Procesy korytowe rzek Eurazji, a integracja człowieka, Bydgoszcz, 7- 9 września 2016r.,

- spotkanie sygnatariuszy Porozumienia w sprawie rewitalizacji MDW E70 z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kwiejce (gm. Drawsko), 11 października 2016r., 

- Konferencja na temat potencjału rzek w rozwoju miast w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Gorzów Wielkopolski, 18 listopada 2016r.

Opracowano i wdrożono pierwszą edycję kalendarza „Dzieje się w Dolnie Noteci” z imprezami promującymi cały szlak Noteci. Imprezy odbywały się w każdej z gmin członkowskich, gromadząc wielu uczestników wśród mieszkańców oraz turystów. 

Związek ufundował nagrodę- Puchar Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w kategorii „Rodzina” XXVII Noteckiego Półmaratonu im. Józefa Nojiego, 6- 7 sierpnia 2016r. oraz Nagrodę Specjalną w VII Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”. 

Po raz pierwszy zorganizowano konkurs wewnętrzny dla członków ZMiGN na organizację imprezy promocyjnej nad Notecią- inaugurację sezonu wodniackiego. Konkurs wygrała oferta złożona przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią oraz Powiat Nakielski. Inauguracja pod hasłem „Na rzeki brzegu” odbyła się w dniu 7 maja 2016r. na Przystani Powiat Nakielski. 

Nową inicjatywą były Spławikowe Zawody Wędkarskie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o Puchar Noteci, które odbyły się 25 września 2016r. w Gminie Miasto Czarnków. 

Dzięki nawiązaniu bliższej współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu na bieżąco przekazywane są informacje na temat prac planowanych przez zarządcę drogi na szlaku wodnym. Zrealizowano także prace bagrownicze na wybranych odcinkach  szlaku wodnego, które wymagały pilnej poprawy stanu technicznego. 

W ramach działań własnych przeprowadzono modernizację strony internetowej Związku Miast i Gmin Nadnoteckich www.rzekanotec.pl dostosowując ją do obecnych wymogów prawa. Ponadto strona została dostosowana do korzystania z niej na urządzeniach mobilnych. 

Związek działa w obszarze trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego. Do Związku należą samorządy, które chcą przyczynić się do rewitalizacji całego szlaku wodnego. W minionym roku poszerzyło się grono członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o gminę Białośliwie oraz Powiat Gorzowski. Obecnie członkami stowarzyszenia są: gmina BARCIN, gmina BIAŁOŚLIWIE, miasto CZARNKÓW, gmina CZARNKÓW, gmina DRAWSKO, miasto i gmina DREZDENKO, miasto i gmina KRZYŻ WLKP., miasto i gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, gmina NOWA WIEŚ WIELKA, miasto i gmina PAKOŚĆ, gmina SANTOK, gmina STARE KUROWO, miasto i gmina UJŚCIE, miasto i gmina WIELEŃ, gmina ZWIERZYN oraz członkowie wspierający działania Związku: Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią, Powiat Nakielski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Gorzowski. Ponadto naszym członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Partnerem Związku jest Stowarzyszenie Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego w Bydgoszczy.   

Dzięki szerokiej współpracy samorządów członkowskich oraz projektom partnerskim (w tym partnerstwu wspierającemu) udało nam się rozpropagować informacje o potencjale turystycznym, jakim dysponujemy. Dzięki temu nasze przystanie i inne miejsca na szlaku coraz częściej odwiedzane są przez turystów oraz mieszkańców naszych gmin. 

W imieniu Zarządu oraz własnym składam podziękowanie wszystkim Delegatom- za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach Związku wspólnie podejmowanych w minionym roku sprawozdawczym.


    Prezes Zarządu 

/-/ Marek Tchórzka