A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/informacje.php

Line Number: 93

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć -szlakiem Noteci, spływ po Noteci, rzeka Noteć, nadnoteckie, spływy kajakowe, spływy kajakowe-Noteć
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

powrót do strony głównej

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu

Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle nad Notecią

z działalności w roku 2021

 

            Noteć to jedyne połączenie śródlądowe pomiędzy Wisłą i Odrą, stanowiące część ważnego szlaku wodnego dla całej Europy, jakim jest Międzynarodowa Droga Wodna E70.

Polski odcinek MDW E70 obejmuje: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę, Elbląg, Zalew Wiślany.

            Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich," które działa na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego, prowadzi od ponad 20 lat działania w formule sieciowej współpracy samorządowej, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu nadnoteckiego i ożywienia całego Noteckiego Szlaku Wodnego. Dzięki dotychczasowemu działaniu i pozyskaniu przez samorządy nadnoteckie dofinansowania zewnętrznego ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz funduszy krajowych zrealizowanych zostało kilka znaczących inwestycji. Zagospodarowane nabrzeża Noteci służą nie tylko turystom - wodniakom, ale przede wszystkim mieszkańcom miast, gmin i powiatów nadnoteckich. Przywrócenie żeglowności rzeki dla ruchu turystycznego, ale także żeglugi towarowej, stanowi podstawę rozwoju obszarów nadrzecznych. Stąd potrzeba dalszego działania Związku i przywrócenia na całym odcinku noteckim parametrów klasy żeglowności II. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju wszystkich samorządów nadnoteckich, zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.              

Członkami Związku są: lokalne samorządy nadnoteckie- członkowie zwyczajni- reprezentowani przez burmistrzów i wójtów ( Gmina BARCIN, Gmina BIAŁOŚLIWE, Gmina BIAŁE BŁOTA, Gmina CZARNKÓW, Gmina MIASTO CZARNKÓW, Gmina DRAWSKO, Miasto i Gmina DREZDENKO, Miasto i Gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI, Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, Miasto i Gmina NOWA WIEŚ WIELKA, Miasto i Gmina PAKOŚĆ, Gmina SANTOK, Gmina SICIENKO, Gmina STARE KUROWO, Miasto i Gmina UJŚCIE, Miasto i Gmina WIELEŃ, Gmina ZWIERZYN )- 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Członkami wspierającymi działalność statutową są: Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1 Uczelnia Wyższa); Powiat Nakielski, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki, Powiat Pilski (4 Powiaty) oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk z siedzibą w Nakle nad Notecią ( 1 Stowarzyszenie ). Członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią ( 1 Szkoła ).  W sumie, ZMiGN to ww. 24 Członków. Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią czerpie największą siłę i satysfakcję ze współpracy na wielu płaszczyznach poprzez Budowanie pozytywnych relacji w ramach sieci współpracy z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać statutowe działania Związku.

W 2021 roku nowym członkiem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich został Powiat Pilski. Uchwała o członkostwie weszła w życie z dniem 30 marca 2021 r. podczas XXXIX WZC ZMiGN.

Obrady w okresie sprawozdawczym -  zadania podejmowane przez Zarząd Związku wyznaczał obowiązujący Statut Stowarzyszenia oraz przyjęte regulaminy: Obrad Walnego Zebrania Członków, Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Związku odbył kilka posiedzeń - online: 18 marca 2021 r., 14 grudnia 2021 r. oraz celem omówienia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków i przygotowania w formule stacjonarnej spotkania jubileuszowego, spotykając się w dniu 10 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta Czarnków oraz wizytując przystań wodną "Marina Czarnków." Każdorazowo wsparcia organizacyjnego i informatycznego w organizacji spotkań udzielił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/Not., którego Dyrektorem jest Emilia Cybulska oraz pracownicy merytoryczni w poszczególnych urzędach miast, gmin i powiatów nadnoteckich.

Komisja Rewizyjna odbyła swoje posiedzenia dwukrotnie, w Urzędzie Miejskim w Wieleniu (w okresie sprawozdawczym: 5 marca 2021 oraz w dniu 8 marca 2022 r.). Komisja Rewizyjna dwukrotnie w tym czasie dokonała kontroli działalności  Stowarzyszenia, także sprawdziła prowadzenie księgowości i Biura Związku, nie stwierdzając nieprawidłowości. Na rok 2021 ustalono składkę członkowską z tytułu członkostwa zwyczajnego w wys. 0,56 zł/1 mieszkańca rocznie dla miast i gmin wchodzących w skład stowarzyszenia, płatną do końca pierwszego kwartału. Składki członkowskie zostały uiszczone w terminie przez wszystkich członków.  

Uchwały kierunkowe, plan pracy i budżet na rok 2021, jak również w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 - 2030  zostały podjęte z zastosowaniem trybu głosowania elektronicznego nad uchwałami. Wszyscy Delegaci przychylili się do stanowiska Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o stosowaniu w razie konieczności i potrzeby - kontaktów metodami zdalnymi, w tym prowadzenia korespondencji przez Biuro Związku wyłącznie w formie elektronicznej, w tym również sprawozdawczości elektronicznej.

Walne Zebrania Członków Związku odbyły się: 12.01.2021 r., 30 marca 2021 r. oraz 28 grudnia 2021 - online. Formę obrad Walnego Zebrania miało również Jubileuszowe Spotkanie z udziałem gości, które odbyło się na Przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią, 9 września 2021 r. ( przedstawiono podsumowanie z działalności organizacji w latach 2000 - 2020 ). Z rekomendacji Zarządu Związku (prezesa Sławomira Napierała, v-ce prezesa Andrzeja Tadla, sekretarza zarządu Wojciecha Oskwarek, skarbnika Rafała Sroka, czł. zarządu Michała Pęziaka, czł. zarządu Andrzeja Wiśniewskiego, czł. zarządu Bartosza Niezborała) przyznane zostały i wręczone statuetki - "Przyjaciel Noteci" oraz podziękowania - instytucjom zasłużonym w dotychczasowej działalności organizacji i osobom wspierającym rozwój i promocję Szlaku Noteci, Wielkiej Pętli Wielkopolski i polskiego odcinka MDW E70. Jubileusz podsumowuje minioną drugą dekadę działalności Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią, zgodnie z Porozumieniem programowym na lata 2000 - 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom." Sygnatariusze Porozumienia przyjęli na siebie zobowiązanie do współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Podczas wrześniowych obchodów jubileuszowych Delegaci Związku podpisali kontynuację dalszej współpracy. W tym celu, uroczyście przypieczętowane zostało - Przymierze dla rozwoju Noteckiego Szlaku Wodnego- Łączy nas Noteć. Przymierze z Notecią odbyło się również z udziałem uzdolnionej młodzieży, na rzekę wypłynęła "Czajka" obsadzona uczniami Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, z kpt. ż. ś. Grzegorzem Nadolnym, składając na wodach Noteci wieniec kwiatów. Uroczystość odbyła się z udziałem wielu znamienitych gości, wśród których byli, m.in. Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Radosław Kempiński, Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie Wojciech Skóra, członek Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Sławomir Kopyść, przedstawiciele Zarządcy Dróg Wodnych- Dyrektor RZGW w Bydgoszczy PGW Wody Polskie Grzegorz Smytry, Zastępca Dyrektora RZGW w Bydgoszczy ds. Przeciwpowodziowych i Suszy Agnieszka Siłacz, kierownik Wydz. Śródlądowych Dróg Wodnych PGW Wody Polskie Łukasz Pieron, przewodnicząca Zespołu ds. MDW E70 Izabela Fludzińska, przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej z prezesem Andrzejem Królikowskim. Licznie reprezentowani byli Delegaci Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, których zaproszono na obchody wraz z przedstawicielami samorządów nadnoteckich oraz dyrektorami gminnych ośrodków kultury oraz pracowników ds. promocji, turystyki i współpracy. Oprawę muzyczną jubileuszu zapewniła Orkiestra Dęta ZSŻŚ pod batutą Zbigniewa Rydelskiego.    

Z okazji 100 - lecia LMiR na ręce Prezesa Ligi Andrzeja Królikowskiego i Sekretarza Generalnego ZG LMiR Tadeusza Kuśmierskiego, prezes wręczył pamiątkowy grawerton, również otrzymując podziękowania za współpracę.   

Podczas Jubileuszu Prezes Sławomir Napierała i Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich uhonorowany został okolicznościowymi podziękowaniami, gratulacjami i okolicznościowymi adresami przez reprezentantów jednostek współpracujących z Związkiem.

Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała otrzymał ogólnopolską indywidualną Nagrodę Przyjaznego Brzegu, którą wręczył podczas jubileuszu Dyrektor CTW PTTK w Warszawie Wojciech Skóra. Z rekomendacji i zgłoszenia Zarządu ZMiGN w roku 2021 Nagrodę Przyjaznego Brzegu otrzymał Samorząd Gminy Santok za budowę przystani "Marina w Santoku" - w ramach projektu partnerskiego z Gminą Rüdersdorf (Brandenburgia). - Wybudowano tu basen portowy do cumowanie jednostek pływających. Miejsce wyposażono w pełne węzły sanitarne, domki oferujące szesnaście miejsc noclegowych. Istnieje tu także możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Oficjalne oddanie do użytku nowego obiektu nastąpiło 19 września 2020r. Zadanie Gmina Santok zrealizowała przy w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014-2020 we współpracy z Gminą Rüdersdorf z Niemiec. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich podczas inauguracji reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu- Burmistrza Czarnkowa Andrzeja Tadla.

Nagrodę dla Gminy Santok wręczono podczas Festiwalu Wisły w Toruniu (14.08.2021 r.).

Podczas obchodów jubileuszowych 9 września 2021 r. dyrektor biura Związku Hanna Forbrich wyróżniona została medalem pamiątkowym Casimirus Magnus, za wieloletnią współpracę z UKW w Bydgoszczy, Katedrą Rewitalizacji Dróg Wodnych. Medal wręczył Dyrektor Instytutu Geografii Dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw.        

Szeroko obchody jubileuszowe były pokazane przez współpracujące ze Związkiem media, w tym opublikowano artykuł w "Nadnoteckich Echach" ( nr 39/1275, 28 września 2021 r.; nakład 1500 egz.) oraz w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" ( nr 2/1346, 29 stycznia 2022 r.; nakład 8 tys. egz. ) opublikowany został wywiad z prezesem Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Sławomirem Napierała ( art. pt. "Zrewitalizowana rzeka będzie naszym głównym produktem turystycznym").

Obchody dwudziestolecia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zostały wcześniej trzykrotnie zaplanowane i odwołane w szczegółowych komunikatach, wydanych przez Zarząd Związku. Mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia wywołanego wirusem SARS- CoV-2 w świetle obowiązujących przepisów prawa w Polsce oraz skutkiem konieczności dostosowania się do przepisów wyższego rzędu, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jako organizacja ponadlokalna reagował na zmieniającą się sytuację na bieżąco. Spotkania odbywały się z wykorzystaniem metod pracy zdalnej lub stacjonarnie bez udziału gości, plenerowo, zawsze w reżimie sanitarnym. Po roku przerwy zorganizowano "Święto Noteci"- sztandarową imprezę promującą wszystkich członków stowarzyszenia. W wyniku konkursu ofert dla członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich organizację "Święta Noteci" powierzono za Porozumieniem - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ( wydarzenie odbyło się 25.07.2021 r. na przystani wodnej w Czarnkowie pod hasłem: Święto Noteci- przygoda w dżungli ! - Wybierz się na drugi brzeg noteckiej Amazonki ). Gościem specjalnym na zaproszenie Zarządu Związku i Samorządu Gminy Miasto Czarnków był Dyrektor RZGW w Bydgoszczy PGW WP  Grzegorz Smytry oraz gościnny udział w spotkaniu wziął były Burmistrz Czarnkowa i były Prezes Zarządu Związku Franciszek Strugała. "Święto Noteci 2021" było wydarzeniem promującym wszystkich członków organizacji. Koordynatorem zadania był Dyrektor OSiR w Czarnowie Krzysztof Cimoszko. Wsparcia w organizacji stoiska promocyjnego samorządów członkowskich Związku udzielił Główny Specjalista ds. promocji i współpracy zagranicznej UM w Czarnkowie Grzegorz Wójcik, wraz z obsługą przystani "Marina Czarnków."

Promowane było w okresie sprawozdawczym nowe LOGO ZMiGN, które wykorzystywane może być równolegle ze znanym już logotypem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Autorem logo jest pracownik UMiG w Nakle nad Notecią Szymon Niemczewski, który zaprojektował również inne materiały promocyjne dla Związku, graficznie ujmując istotę śródlądzia i synergię współpracy.

 

            Członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na bieżąco informowani byli przez Biuro Związku mail/tel. na temat odwołanych z powodu pandemii lub przełożonych na przyszły rok, najważniejszych zebrań, spotkań, wydarzeń, konferencji branżowych, lub możliwości udziału w trybie online. Zrezygnowano w minionym roku z większości wydarzeń wpisanych do wspólnego kalendarza wydawanego pod hasłem: "Dzieje się w Dolinie Noteci", ale część samorządów zdecydowała się na promocję swoich wydarzeń, dlatego kalendarz wznowiono, mimo ograniczonego zakresu. Odbył się m.in. Powiatowy konkurs fotograficzny „Między Drawą, a Notecią” im. Mariana Bakinowskiego w Krzyżu Wlkp. (listopad 2021 r., wystawa pokonkursowa; jubileuszowe V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu w ramach projektu partnerskiego z Gminą Drawsko - "Między Wieleniem a Drawskiem, rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów"), inne.

Publikowano bieżące informacje o wydarzeniach promocyjnych na www.rzekanotec.pl - zapowiedzi z przekierowaniem do szczegółowych treści na stronach internetowych członków ZMiGN. Publikowana też była oferta edukacyjna Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, a także miała miejsce współpraca z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych.” Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała udzielił patronatu i wsparcia na rzecz organizacji ogólnopolskiej V Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych (16 kwietnia 2021 r.). 

 

Odnosząc się do realizacji planu działania i przyjętych do realizacji przez Zarząd Związku i wszystkich członków założeń budżetowych, należy zaznaczyć, że nie ograniczając się wyłącznie do Noteci, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich stara się być organizacją, która szeroko postrzega problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce, stąd angażowanie się Delegatów w różnorodne działania o zasięgu ponadlokalnym. Związek pozytywnie odnosi się do prowadzonych działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70.

W minionym roku odbyły się w szczególności online spotkania, konsultacje społeczne, inne wydarzenia z udziałem przedstawicieli Związku.

            Jednym z wydarzeń wykonanych z powodzeniem w terenie były VI Spławikowe, Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Noteci w BARCINIE na Noteci, 19.09.2021 r.

Na rzece Noteć gospodarze z Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie podjęli wędkarzy z gmin Czarnków, Nakło nad Notecią, Zwierzyn, Stare Kurowo, Wieleń i miasta Czarnkowa. Wyniki zawodów wędkarskich o Puchar Noteci 2021:

I miejsce: Gmina Barcin – Tomasz Słomowicz, Ryszard Kokocha, Dawid Krawczyk – 5 pkt.

II miejsce: Gmina Czarnków – Mariusz Garstka, Wojciech Pacanowski, Mieczysław Zawadzki – 8,5 pkt.

III miejsce: Gmina Nakło nad Notecią – Krzysztof Kęsik, Tomasz Jopek, Mariusz Andrysiak – 10,5 pkt.

IV miejsce: Gmina Wieleń – Adrian Bałamut, Adam Brzeziński, Leszek Szymański – 11 pkt.

V miejsce: Gmina Zwierzyn – Grzegorz Krzysiek, Jarosław Borysowski, Robert Gruszecki – 12 pkt.

VI miejsce: Miasto Czarnków – Daniel Mielniczuk, Łukasz Majewski, Sebastian Sabat – 18 pkt.

VII miejsce: Gmina Stare Kurowo – Roman Berkowski, Krzysztof Skorupski, Wieczysław Kozłowski – 19 pkt.

Największą rybę – leszcza o długości 33 cm – złowił Krzysztof Kęsik z Gminy Nakło nad Notecią.

Najwięcej ryb – 15,05 kg – złowił Adrian Bałamut z Gminy Wieleń. Łącznie złowiono i po zważeniu wypuszczono do wody – 163 kg ryb.

W podsumowaniu zawodów i oficjalnym ogłoszeniu wyników w Stanicy Żeglarskiej „Neptun” uczestniczyli: Hanna Forbrich, Dyrektor Biura ZMiGN i Jolanta Maślanka, Księgowa ZMiGN, Janusz Wojtkowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej i Hubert Łukomski, Zastępca Burmistrza Barcina. Uczestnikom wręczono puchary i dyplomy, podziękowania i nagrody. Zawody wędkarskie przeprowadzili sędzia główny Jarosław Drozdowski (uhonorowany statuetką - "Przyjaciel Noteci") oraz sędziowie sektorowi: Andrzej Kowalczyk, Waldemar Nosek i Andrzej Wiśniewski.

Konkursowi patronowali Prezes ZMiGN Sławomir Napierała oraz Burmistrz Barcina Michał Pęziak. Zawody przeprowadzono w uzgodnieniu z Henrykiem Sobolewskim, Prezesem Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z o.o. Zakończenie i posiłek – dzięki uprzejmości  Krzysztofa Pałki – zorganizowano w siedzibie Klubu Żeglarskiego „Neptun” w Barcinie.

 

            ZMiGN sukcesywnie promuje aktywność samorządów, szczególnie prowadzone na szlaku inwestycje w infrastrukturę nadbrzeżną, np.: środki zewnętrzne m.in. na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem nabrzeży Noteci pozyskała Gmina Wieleń. Tu do połowy roku 2022 powstaną bulwary, w obrębie których zlokalizowane zostaną dwa nabrzeża cumownicze dla jednostek pływających, punkty do czerpania wody, możliwość ładowania akumulatorów, zrzutu ścieków z jednostek. Wzdłuż nabrzeża wybudowana zostanie ścieżka pieszo- rowerowa, powstaną ścieżki edukacyjne, park ornitologiczny, plac zabaw. Bulwary połączone zostaną z funkcjonującą już obecnie przestrzenią nazwaną Nowe Miasto NA NOWO stanowiącą również moduł projektu rewitalizacyjnego realizowanego w Wieleniu przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014- 2020.  Zadanie związane z wieleńskimi bulwarami realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy współpracy w zakresie niezbędnych uzgodnień projektowych z PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy.

Rok 2021 generalnie upłynął pod znakiem obchodów jubileuszowych oraz wytężonych prac nad nową Strategią Rozwoju ZMiGN do roku 2030.

            Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, zwołane przez Prezesa Zarządu Sławomira Napierała, 28 grudnia 2021 roku (online) podjęło roczne uchwały kierunkowe - w sprawie przyjęcia budżetu Związku oraz planu działania. Zaplanowano, m.in. kontynuację i rozwijanie rozpoczętych w latach poprzednich projektów, a także wzmacnianie wszelkich inicjatyw zmierzających do rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Najważniejszy punkt obrad dotyczył dyskusji nad nowym programem działania Związku i przyjęciem Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do roku 2030. Delegaci jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 6/XL/2021 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Nowa strategia powstała w latach 2020 - 2021 w modelu partycypacyjno- eksperckim, na zlecenie ZMiGN. Wykonawca odbył wizyty studyjne w samorządach nadnoteckich, konsultując wyniki prac i proponowane kierunki działania organizacji w nowej perspektywie finansowej  UE ( okres 2021 - 2027+). 

            Działanie ma na celu nowe otwarcie nakielskiej organizacji na szerszą współpracę w regionie Doliny Noteci, promocję Noteckiego Szlaku Wodnego i rozwój społeczno- gospodarczy obszarów nadnoteckich w kontekście zapewnienia partnerów i rozpowszechniania dobrych praktyk

            Wykonawcą jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z/s w Cieszynie. Opracowanie "Strategia Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 - 2030" zastąpiło dotychczasową strategię - "Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich." Zadanie zostało zrealizowane przy zaangażowaniu wszystkich członków Związku i koordynatorów w poszczególnych gminach ds. opracowania Strategii Związku.

 

Sprawozdanie finansowe stanowi integralną część niniejszego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” za rok 2021.

Protokoły z posiedzeń władz Stowarzyszenia są publikowane na stronie internetowej www.rzekanotec.pl oraz pozostają do wglądu w Biurze Związku, prowadzonym w Wieleniu.

 

Dziękuję w imieniu Członków Zarządu za owocną współpracę w okresie sprawozdawczym, dotychczasowe zaangażowanie oraz wzajemne zaufanie.

 

 

      Prezes Zarządu

 

/-/ Sławomir Napierała