Logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

XLV Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

Ocena 0/5

Obrady XLV Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbędą się w dniu 25 marca 2024r. (poniedziałek) w Brzozie- Gmina Nowa Wieś Wielka. Miejsce obrad: Brzoza, ul. Powstańców Wielkopolskich 31A, budynek B (Byłe Gimnazjum). Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godzinę 10.00.  

PORZĄDEK OBRAD WZC:

( proponowany )

1. Przywitanie, otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania ). 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad, XLIV Walnego Zebrania Członków Związku - 13.12.2023r. w Nakle nad Notecią
7. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2023 z działalności stowarzyszenia, w kontekście wdrażania Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 – 2030 – Prezes Zarządu Sławomir Napierała.
8. Omówienie stanu zaawansowania projektów współpracy: „Aktywnej Promocji Certyfikacji Produktów Lokalnych,” „Nadnotecka Cyklostrada” – Artur Kubica ekspert ds. planowania strategicznego, przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie (Konsorcjum firm: Delta Partner sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej). 
9. Dyskusja nad sprawozdaniem merytoryczno - finansowym za rok 2023.
10. Przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
11. Podjęcie uchwał XLV Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:
11.1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno - finansowego za rok 2023 i udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią. 
11.2. Uchwała w sprawie pokrycia straty w roku 2023 z zysków lat ubiegłych.
12. Wnioski i dyskusja. 
13. Informacja o wynikach ogólnopolskiego konkursu XX edycji Konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu (komunikat z dnia 29.02.2024 r. Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie). 
14. Zakończenie obrad. 

Informacja: Biuro Związku 

powrót do kategorii
Poprzedni

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia