Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie w sprawie zlecenia przez Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” w Nakle nad Notecią realizacji zadania pn. „Święto Noteci 2024.”

Ocena 0/5

KONKURS OFERT 

DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH 

z/s w Nakle nad Notecią

 

Ogłoszenie w sprawie zlecenia przez Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” w Nakle nad Notecią realizacji zadania pn. „Święto Noteci 2024.”

 

I. Cel konkursu:

Realizacja ósmej edycji zadania, pn. „Święto Noteci 2024” przez oferenta – wybranego spośród członków Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” w Nakle nad Notecią, zwanego dalej Związkiem - w sposób gwarantujący promocję obszaru działania Związku poprzez organizację wydarzenia plenerowego na rzecz promocji Noteckiego Szlaku Wodnego z uwzględnieniem udziału mieszkańców, turystów, branży wodniackiej oraz producentów produktów certyfikowanych „Nadnotecką Marką.” 

Dotychczasowymi organizatorami wydarzenia byli:  

1. Powiat Nakielski, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ( 2016 ), 
2. Gmina Santok, Gminny Ośrodek Kultury w Santoku ( 2017 ), 
3. Gmina Barcin, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ( 2018 ), 
4. Gmina Drawsko ( 2019 ), 
5. Gmina Miasto Czarnków, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ( 2021 ),    
6. Gmina Wieleń, Nadnoteckie Centrum Kultury w Wieleniu ( 2022 ),
7. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ( 2023 ).
Informuje się, że na okres dwóch lat wyklucza się z udziału w konkursie tych oferentów, którzy w latach poprzednich byli organizatorami „Święta Noteci” przy dofinansowaniu z budżetu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Jednocześnie informuje się, że preferowane będą przy wyborze oferty zgłoszenia nadesłane przez tych członków Związku, którzy do tej pory nie organizowali na swoim terenie sztandarowego wydarzenia pn. „Święto Noteci.” 

 

Tytuł zadania:

ŚWIĘTO NOTECI 2024

 

Kwota przewidywana na wsparcie realizacji zadania: 7,5 tys. zł (brutto) 

 

II. Szczegółowy opis zadania:

Organizacja jednodniowego wydarzenia plenerowego na obszarze działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (miasta, gminy, powiaty nadnoteckie położone w województwach: lubuskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie). 

Termin proponowany wydarzenia – sobota, lub niedziela, w okresie od maja do końca września 2024 r. z uwzględnieniem w szczególności sezonu wodniackiego na śródlądziu;

1.  będącego oficjalnym świętem wodniackim w regionie Doliny Noteci,

2.  promującego rzekę Noteć ( podkreślając potencjał dróg wodnych - MDW E70, WPW ),

3. integrującego miłośników turystyki wodnej (w szczególności: dzieci i młodzież, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami) oraz podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki aktywnej, w tym wodnej,

4. promującego walory turystyczne obszaru działania oraz aktywność wszystkich członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle nad Notecią: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Białe Błota, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Pilski, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią.

5. promującego bezpieczne zachowania nad wodą,

6. zwracającego uwagę uczestników na potrzebę ochrony środowiska w obrębie rzek i znaczenia rzek w ekosystemie.

Zadanie powinno składać się z części obejmujących atrakcje:

1. na lądzie (stoiska promocyjne / stoiska kulinarne / występy artystyczne / konkursy, etc.),

2. na wodzie (spływy / pokazy ratownictwa wodnego / rejsy, etc.).

 

III. Miejsce realizacji zadania:

Miejscowość położona w regionie Doliny Noteci- obszar oddziaływania Związku: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Białe Błota, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Pilski, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią.

 

IV. Dodatkowe informacje:

1. W składanej ofercie należy wskazać dokładne miejsce realizacji zadania, w tym ew. szlak/trasę, na której realizowane będzie zadanie.

Niewskazanie w ofercie dokładnego miejsca realizacji zadania będzie traktowane jako brak formalny.

2. Oferta powinna zawierać szacunkową liczbę uczestników, która będzie mogła skorzystać z proponowanych atrakcji. 

Niewskazanie w ofercie liczby uczestników imprezy będzie traktowane jako brak formalny.

3. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa. Pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz ubezpieczenie imprezy ponosi wybrany Oferent. 

W ramach zadania należy przewidzieć promocję imprezy, w tym plakaty (konieczne stosowanie symboliki, logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na wszystkich materiałach promocyjnych oraz inne stosowane logotypy, w tym: logo jubileuszowe XX- lat ZMiGN, logo „Nadnotecka Marka”), promocja na stronach www, media społecznościowe. Treść i projekt graficzny należy skonsultować przed wydrukiem i uzyskać akceptację za pośrednictwem Biura Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (biurozmign@onet.pl) .

Uwaga:

Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu musi mieć charakter niekomercyjny, tj. nie może zakładać osiągnięcia dochodu (np. w wyniku pobierania wpłat i opłat od adresatów, sprzedaży biletów wstępu, czy sprzedaży materiałów promocyjno- informacyjnych).

Po zakończeniu zadania konieczne jest jego rozliczenie, w formie przedstawienia sprawozdania opisowego oraz rozliczenia finansowego dokumentującego wysokość i rodzaj poniesionych kosztów. 

 

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Merytoryczne (waga kryterium – 1-10 pkt.):

1) potencjał promocyjny,

2) przewidywana liczba odbiorców zadania,

3) rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, oraz grup adresatów,

4) zakładane cele i rezultaty realizacji zadania,

5) oferta adresowana do dzieci i młodzieży i/lub osób z niepełnosprawnościami  i/lub osób starszych.

6) doświadczenie w organizacji wydarzeń z udziałem wystawców z regionu

2. Finansowe (waga kryterium – 1-10 pkt.):

1) rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

2) dodatkowy udział własny wkładu oferenta- gminy biorącej udział w konkursie. 

3. Organizacyjne (waga kryterium – 1-10 pkt.):

1) proponowana jakość wykonania zadania,

2) zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania /np. baza, lokal, sprzęt pływający, proponowane materiały promocyjne oraz sposobu promocji zadania/,

 

Uwaga:

1) Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.

2) Transakcje finansowe będą realizowane bezgotówkowo w formie przelewu. 

 

VI. Wymagane dokumenty:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi opisane w konkursie. 

Oferta powinna być spójna i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. 

 

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie opublikowana:

1) na stronie internetowej www.rzekanotec.pl 

2) zostanie przesłana wyłącznie w wersji elektronicznej potencjalnym Oferentom, zainteresowanym udziałem w konkursie. 

 

Po zakończeniu realizacji zadania oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania- daty organizacji wydarzenia w sezonie turystycznym.

Sprawozdanie końcowe musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami finansowymi i organizacyjnymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich zlecając zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stopnia realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

 

Koszty winny zostać ustalone w oparciu o ceny rynkowe/wartość rynkową, faktycznie poniesione i udokumentowane:

a) koszty merytoryczne,

b) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne: koszty bezpośrednio związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

koszty bezpośrednio związane z:

- zakupem niezbędnych narzędzi i urządzeń (lub ich części) oraz innych przedmiotów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu,

- promocją realizowanego zadania publicznego.

 

Uwaga:

Ocena kwalifikowalności kosztów zaproponowanych w ofercie i wykazanych w sprawozdaniu zostanie dokonana przez Zarząd ZMiGN, 

O uznaniu kwalifikowalności poniesionych kosztów będzie decydować w szczególności:

- uwzględnienie kosztu w budżecie projektu,

- zasadność poniesienia wydatku.

Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności koszty związane z:

- wynajmem jednostek pływających na czas imprezy,

- wykonaniem projektu i wydruku plakatów,

- zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów,

- wykonaniem materiałów drukowanych- ulotki promocyjne, mapki, gadżety z logo   Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,

- wynajmem sceny,

- organizacją koncertu lub innych występów artystycznych podczas imprezy,

- organizacją stoisk gastronomicznych, w tym specjalnie wydzielonej strefy dla producentów produktów certyfikowanych „Nadnotecką Marką.”

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Adres, pod którym należy składać oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: 

Biuro Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń. 

Dopuszcza się wysłanie kompletnej Oferty mailem, z zaznaczeniem uzupełnienia wersji drukowanej w terminie 5 do dni roboczych.

2. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 18 marca 2024 r., do godz. 15.00 (poniedziałek), biuro nr 12. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty na adres Biura Związku.

 

VIII. Kontakt:

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Związku w godz. 8.00 -16.00 pod numerem  tel. 67 2531515.

 

Dodatkowe informacje:

Złożenie oferty w ramach niniejszego konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności, którą opublikowano na www.rzekanotec.pl .

 

Nakło nad Notecią, 26.02.2024 r.

                        /-/ Sławomir Napierała 

Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz oferta.docx
Format: docx, 51.61 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.