Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU W KADENCJI 2011-2014

ROK 2011 BYŁ SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM !
Wyboru nowych władz Stowarzyszenia dokonało XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się 24 marca 2011 r. w Gminie Santok.
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU „ROZBUDOWA STRATEGII ZMiGN” (2009- 2010).
W rozbudowie ujętych zostało sześć gmin, które w ostatnich latach zostały członkami Związku (Białe Błota, Krzyż Wlkp., Nowa Wieś Wielka, Pakość, Ujście, Zwierzyn). Osobny rozdział poświęcony został członkom wspierającym oraz honorowemu, których działania związane są z celami realizowanymi przez Związek. Powstało opracowanie „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich. UZUPEŁNIENIE 2010.” Liderem Projektu była pani Wiesława Krupińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania stanowiącego rozszerzenie Strategii Związku podjęło XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się w Santoku.
 
STRATEGIE PROGRAMOWE DLA ROZWOJU E 70 !
Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli Marszałków 5.Województw podczas rejsu „Wł. Łokietkiem” przy okazji otwarcia przystani wodnych w Drawsku i w Czarnkowie (10-11 lipca 2011 r.).
W omawianym okresie sprawozdawczym Związek brał także udział w konsultacjach społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 
ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM !
Budowa przystani- „bram” do atrakcji turystycznych gmin nadnoteckich, których inwestorem były gminy, a Związek był partnerem na mocy zawartych Umów Partnerstwa z Gminą Drawsko i Gminą Miasta Czarnków. Partnerstwo Związku dotyczyło głównie obszaru promocji Projektów, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007- 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 
Gmina Drawsko i Gmina Miasta Czarnków uzyskały dodatkowo pomoc w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Działanie 6.1, Schemat II na projekt „Statkiem na Euro 2012.” Wartość projektu promocyjnego: 1,5 mln zł.- realizacja projektu przyczyni się do promocji całego szlaku. 
Projekt „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu” realizowany był również z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 
Dla całkowitego oglądu sytuacji prowadzonych przez samorządy inwestycji należy oddać, że największą z nich jest ta realizowana przez Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią z Projektu Kluczowego dla woj. Kujawsko- Pomorskiego.
 
REJSY PĘTLĄ I NOTECIĄ W SEZONIE; ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA O „WPW”
W roku 2011 tradycyjnie włączyliśmy się w organizację rejsu „Flis Notecki” oraz po raz pierwszy rejsu „Pętla Wielkopolska 2011.” 
Drugie wydanie „Przewodnika- nie tylko dla wodniaków” autorstwa dr Mirosława Słowińskiego i kpt Grzegorza Nadolnego ( wersja z mapą GPS).
 
UDZIAŁ W TARGACH, KONFERENCJACH, INNYCH SPOTKANIACH !
W roku 2011 przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencjach i sympozjach, zawsze z „głosem w sprawie Noteci,” przede wszystkim z uwagi na prowadzoną aktywizację „WPW.” Do najważniejszych należy zaliczyć:
1. Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie ( 5.03.2011r. ). Do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2010 dołączyła Gmina Miasta Czarnków, dodatkowo uhonorowana przez Polską Organizację Turystyczną. Ponadto podczas tegorocznych Targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (3.03.2012 r.) do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2011 dołączyła Gmina Drawsko za budowę nowoczesnej przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku.
2. Inauguracja Rejsu ogólnopolskiego pod banderą PTTK „Wielka Pętla” w partnerstwie ze Związkiem ( 25.06.2011r. )- uroczystość na przystani Zespołu Żeglugi Szkół Śródlądowych im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Było to uroczyste rozpoczęcie XXXIII Ogólnopolskiego Rodzinnego Rejsu Żeglarsko- Motorowodnego PTTK i PZŻ „Pętla Wielkopolska 2011.” Centrum Turystyki Wodnej wraz z PTTK w Warszawie uhonorowało Prezesa Zarządu Związku medalem za współpracę. 
3. Otwarcie przystani wodnych na szlaku (10-11.07.2011r.) – w Drawsku i Czarnkowie w ramach projektów realizowanych w partnerstwie ze Związkiem „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski …”. Oficjalne spotkanie pełnomocników Marszałków ds. MDW E70 towarzyszyło oddaniu inwestycji do użytku. Pełnomocnicy podjęli decyzję o kontynuacji działań na lata 2012- 2014 i dalszej z nami współpracy.
4. „Tuskobus” w Wielkopolsce (22.09.2011 r.).
5. Konferencja w Bydgoszczy (12.09.2011r.)– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował V Międzynarodową konferencję naukowo – samorządową pn. „Rewitalizacja dróg wodnych- szansą rozwoju turystyki i rekreacji.” 
6. Spotkanie robocze (15.09.2011 r. w Czarnkowie) w sprawie konsultacji opracowania  „Strategia promocji lokalnego produktu turystycznego.”
7. Spotkanie (26.09.2011 r.) z okazji uroczystego otwarcia nowego kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych” -UKW w Bydgoszczy (Instytut Geografii, prof. Z. Babiński). 
8. „Mój pomysł na Noteć” – XI Sejmik Samorządowy Gimnazjalistów z Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku. 
9. Uroczyste zakończenie pierwszego etapu budowy przystani w Nakle nad Notecią (26.10.2011r.)– oddanie do użytku basenu portowego w Nakle n.Not. 
10. Konferencja w Słubicach ( 27.10.2011r. ) - Collegium Polonicum w Słubicach - II konferencja realizowana w ramach projektu Interreg IVA „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” p.t. „Odra warta poznania – wyjątkowość Odry w świetle innych europejskich dróg wodnych. Z granicy Szengen do multifunkcjonalnego szlaku turystycznego w Środkowej Europie.” 
11. Targi BoatShow Poznań (18.11.2011 r.) – XIII Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych „BoatShow” w Poznaniu. 
12. Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (25.11.2011r.). 
13. Targi ITB w Berlinie ( marzec 2012 r.)- Związek był promowany przy okazji realizowanego projektu „Statkiem na Euro 2012” przez Gminę Drawsko i Gminę Miasta Czarnków (wspólne stoisko).
 
W 2012 roku do Związku przyjęliśmy nowych członków wspierających: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią, ale także na mocy Umowy partnerskiej o współpracy - Stowarzyszenie BRACTWO BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO w Bydgoszczy. 
 
Podczas obrad Walnego Zebrania Członków Związku w Drezdenku (marzec 2012) gościliśmy Pełnomocników Marszałków Województw ds. MDW E70. Zaprezentowane zostało wówczas opracowanie „Strategii Promocji MDW E70,” które powstało w ramach kontynuacji Porozumienia Marszałków i Deklaracji programowej w sprawie aktywizacji gospodarczej i turystycznej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.
 
W omawianym okresie sprawozdawczym Związek brał także udział w konsultacjach społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej m.in. „Blueprint to Safeguard Europe's Waters.” Dokument opracowywany na szczeblu Unii Europejskiej ma przyczynić się do polepszenia standardów zarządzania i ochrony wód śródlądowych na całym obszarze UE. Zapisy w nim ujęte stanowić będą analizę zasobów wodnych i sposób zarządzania nimi w dłuższym okresie czasowym (do roku 2050) i należy się spodziewać, że wytyczne te będą przenoszone do przepisów krajowych. 
 
Podczas obrad w Drezdenku zaprezentowany został nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią- technik eksploatacji portów i terminali. Warto dodać, że młodzież będzie mogła kontynuować naukę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zupełnie nowym kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych,” który znacząco wspiera nasze wspólne starania w propagowaniu znaczenia potencjału śródlądowych dróg wodnych dla zrównoważonego rozwoju regionów.  
 
Nasz członek wspierający Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy oferuje również bogaty program nauczania i zachęca nowymi kierunkami kształcenia. Jednak tu chciałbym przez chwilę zwrócić Państwa uwagę na nowy projekt i nieco inne, jak do tej pory, podejście prezentowane przez środowisko akademickie w zakresie rewitalizacji dróg wodnych. Mowa o Projekcie Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy- beneficjenta Instrumentu Finansowego Life+ AgroSafe- Wzmocnienie świadomości polskich rolników w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na eutrofizację wód. 
 
W roku 2012 „przyjaznym miejscem” na szlaku stała się też Gmina Barcin, gdzie zmodernizowano przystań żeglarską „Neptun” oraz wykonano trakt spacerowy nad Notecią- oddając miastu odnowiony teren przynotecki i Starówkę barcińską. Gmina dołączyła do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2012. Realizacja inwestycji pn. Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej „Neptun” w Barcinie oraz Budowa traktu spacerowego nad Notecią- zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013. Związek złożył rekomendację do Nagrody.
 
Mając na uwadze rosnące zainteresowanie odkrywaniem „WPW” zdecydowaliśmy się w ubiegłym roku na wsparcie w kooperacji z TV Astra Studio realizacji pierwszych odcinków z cyklu pt. „Z biegiem rzek- Notecią z Krzyża do Czarnkowa” oraz z „Z biegiem rzek- Notecią z Czarnkowa do Białośliwia.”
Jeśli chodzi o promocję „Wielkiej Pętli Wielkopolski” to największym projektem unijnym, w którym bierzemy udział jest Projekt Kluczowy pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.” Liderem Projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Działania 6.1 „Turystyka,” Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” WRPO na lata 2007-2013. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest jednym z 28 partnerów i uczestniczy w Projekcie na zasadzie partnera wspierającego, tj. bez ponoszenia kosztów wkładu własnego ale z zaangażowaniem merytorycznym. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 4 lutego 2013 r. Całkowita wartość projektu to 6.591.868,58 zł., w tym dofinansowanie projektu z EFRR: 4.609.850,54 zł. 
- Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie ( 3.03.2012 r. ). „Nagroda Przyjaznego Brzegu” za rok 2011 dla Gminy Drawsko za budowę nowoczesnej przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku. Ponadto podczas tegorocznych Targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (5.03.2013 r.) – laureatem Nagrody została Gmina Barcin.  
- Targi ITB BERLIN- Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie z udziałem gmin członkowskich Związku, 7-11.03.2012 r. ( udział gmin Drawsko i Miasta Czarnków).
- Targi GTT 2012- XV Gdańskie Targi Turystyczne, 13-15.04.2012 r. (Mercurius Gedanensis dla Miasta Czarnków i Gminy Drawsko za innowacyjny produkt turystyki wodnej „Statkiem na EURO 2012”). 
- Targi LATO 2012- XVII Targi Turystyki i Wypoczynku w Warszawie, 20-22.04.2012 r. Warszawa (Stoisko wspólne Laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu”). 
Otwarcie Sezonu Nawigacyjnego 2012 na Przystani w Nakle n. Notecią, 26.04.2012 r.
- Wielkopolskie Motorowodne Otwarcie Sezonu 2012 Wielka Pętla Wielkopolska Marina Czerwonak- Czarnków Marina, 28.04- 5.05.2012r. 
- Konferencja w Obornikach poświęcona rozwojowi turystyki wodnej, 18.05.2012 r. ( Prezes Związku przedstawił tematyczną prezentację multimedialną ).  
- Inauguracja Sezonu Turystycznego 2012 w Powiecie Czarnkowsko- Trzcianeckim – Przystań Wodna „YNDZEL” w Gminie Drawsko, 20.05.2012 r.  
- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, Senat RP, Warszawa, 30.05.2012 r. Dyrektor Biura Związku przedstawiła prezentację multimedialną nt. naszej działalności w zakresie rozwoju turystyki wodnej.
- FLIS NOTECKI- 18.05- 10.06.2012 r.
- STER NA BYDGOSZCZ- V Bydgoski Festiwal Wodny, 22- 24.06. 2012 r.
- Regionalne RozmaitOŚCI, piknik podczas Dni Wielenia, 21-22.07.2012 r.  
- ŚWIĘTO NOTECI w Czarnkowie, 28.07.2012 r. 
- Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego na trasie Pęckowo- Drawski Młyn- Krzyż Wlkp.- Wieleń, 05.08.2012 r. ( puchar dla Najlepszej Rodziny Biegaczy). 
- Regionalne Obchody Dni Lasu, 20. rocznica pożaru Puszczy Noteckiej- Potrzebowice 10.08.2012 r. (Udział przedstawicieli Związku). 
- I Targi WaterWays EXPO 2012- Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, 19-21 września 2012 r. Wrocław. Po raz pierwszy Związek wziął udział z samodzielnym stoiskiem w ekspozycji wystawowej. Ponadto przedstawiona została przez Prezesa Związku prezentacja podczas konferencji panelowej.
- Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce organizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 05.10.2012 r. (warsztaty na statku )
- „Nie ma jak Polska”- program telewizyjnej Jedynki gościł w Czarnkowie. W odcinku emitowanym w dniu 7 października 2012 r. pokazano m.in. czarnkowską Marinę na Noteci. 
- TOUR- SALON- Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour-Salon, 24-27.10.2012 r., Poznań, przedstawiona została prezentacja multimedialna.
- Warszawskie Targi Turystyczne PODRÓŻE oraz ogólnopolskie II Forum Wodniaków- 16- 18.11.2012 r. Podczas Forum (18.11.2012 r.) Dyrektor Biura przedstawiła prezentację nt. „Korzyści z synergii działań w rozwoju turystyki wodnej. Odra- Warta- Noteć.” W poczet materiałów pokonferencyjnych przekazano do CTW w Warszawie referat nt. „Korzyści z synergii działań w rozwoju turystyki wodnej.” 
- Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (23.11.2012r).
- Konferencja „Noteć Warta- wspólna sprawa”- 26- 27.11.2012 r. (Wronki, Czarnków). 
- BOOT & FUN Targi w Berlinie- 23-28.11.2012r.- wspólne stoisko promujące nowe przystanie w Drawsku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią i Bydgoszczy. Inicjatywa wspólnego stoiska była słuszna.
 
W Nakle nad Notecią z ostatnio przyjętym członkiem ZMiGN- Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współorganizowaliśmy „Otwarcie regionalnego sezonu turystyki aktywnej w Dolnie Noteci,” które odbyło się w dniach 19- 20 kwietnia 2013 r. Oprócz aktywnego udziału w części panelowej, przygotowaliśmy własne stoisko promocyjne na nakielskiej przystani wodnej, prezentując nasz potencjał, przyjazne brzegi i walory całego szlaku Noteci.
 
Przystań „Neptun” w Barcinie otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Odkrywca Roku” przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kategorii inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki.
 
Po raz pierwszy w roku ubiegłym wzięliśmy udział w pracach Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, którego celem jest skonsolidowanie szerokiego spektrum środowisk, którym najbardziej zależy na rozwoju dróg wodnych w Polsce. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest jednym z członków- założycieli Sejmiku Żeglugi Śródlądowej. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 10- 11 lipca 2013 r. w Elblągu.
 
Stoisko promocyjne Wielkiej Pętli Wielkopolski (z okrągłą mapą wielkoformatową) obecne było podczas wielu imprez na pętli, m.in. na Dniach Ziemi Krzyskiej, ale także podczas dorocznego „Święta Noteci,” które odbyło się w dniach 27-28 lipca 2013 r. w Czarnkowie- głównym organizatorem był OSiR. Gościliśmy w Czarnkowie delegatów z naszych gmin nadnoteckich. Odbywały się rejsy naszym flagowym „Łokietkiem” po Noteci. Zapewniono wiele atrakcji dla odwiedzających oraz prowadzone było współzawodnictwo sportowe pomiędzy Gminą Drawsko oraz Miastem Czarnków. Liczymy, że w kolejnych edycjach „Święta Noteci” do współzawodnictwa przyłączą się pozostałe gminy członkowskie. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w konferencjach, sympozjach, warsztatach, spotkaniach, m.in.:
- Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie, 5.03.2013 r.- „Nagroda Przyjaznego Brzegu” za rok 2012 dla Gminy Barcin.
- ITB Berlin, 5-10.03.2013 r. – udział w targach gmin członkowskich Związku: Gmina Drawsko i Gmina Miasta Czarnków, www.itb-berlin.de, Projekt „STATKIEM na areny EURO 2012” (WRPO 2007- 2013).
- Drzwi otwarte Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią, 23.03.2013 r.  
- Otwarcie regionalnego sezonu turystyki aktywnej w Dolinie Noteci, 19- 20.04.2013 r. Nakło nad Notecią http://www.fundacja-krajna-paluki.pl/ (Umowa partnerska), udział w części konferencyjnej oraz organizacja stoiska podczas inauguracji sezonu turystycznego na przystani wodnej w Nakle nad Notecią.
- Otwarcie stanicy żeglarskiej w Barcinie, 18.05.2013 roku, pod hasłem „Noteć łączy nas wszystkich.” 
- Rzeki dla regionów. Czy stać nas na projekty cywilizacyjne?-22.06.2013 r. w Bydgoszczy.
- Uroczysta sesja z okazji 600-lecia nadania praw miejskich miastu Ujście, 22.06.2013 r. 
- I Sejmik Żeglugi Śródlądowej w Elblągu, 10-11.07.2013 r. 
- „Święto Noteci” w Czarnkowie, 27- 28.07.2013 r. 
- Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego na trasie Pęckowo- Drawski Młyn- Krzyż Wlkp.- Wieleń, 04.08.2013 r. ( puchar dla Najlepszej Rodziny Biegaczy ). 
- Spotkanie warsztatowe w ramach projektu „AgroSafe,” 20 września 2013 r. w siedzibie Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie k/Szczecinka. (Badanie jakości pobliskich jezior i rzek oraz omówienie wyników ). W trakcie warsztatów przekazanie wiedzy na temat eutrofizacji i sposobów jej przeciwdziałania. (Członkowie ZMiGN zaangażowali się w działania informacyjne ).
- Targi w Berlinie Boot & Fun, 21-24.11.2013 r.
- Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (27.11.2013r.).
- odbyło się kilka spotkań roboczych m.in. w Nowej Wsi Wielkiej i w Czarnkowie nt. nowego projektu gmin nadnoteckich „Noteckie Smaki.” Wypracowano z udziałem Impresariatu Kulinarnego ramowe założenia projektu oraz wstępny kosztorys przedsięwzięcia. Po konsultacjach, zasięgnięciu opinii wszystkich gmin członkowskich, decyzją Zarządu Związku odstąpiono od realizacji tego zadania w br. 
- z udziałem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią od 31 marca 2014 r.  wprowadzono do obiegu kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 2,35 zł każda, emisji: Drogi wodne w Polsce.
- Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie (3-6.04.2014 r.)- Laur X-lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za konsekwentne rozwijanie szlaku wodnego Noteci oraz nowoczesne i spójne inwestycje. 
Podczas targów Powiat Nakielski otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2013 w kat. „budowa i rozbudowa infrastruktury wodniackiej” za rozwój szlaku Noteci i budowę nowoczesnej przystani miejskiej
- XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pakości (15.05.2014 r.)- jednym z tematów sesji było przedstawienie planów zagospodarowania Noteci. Przedstawiono tematyczną prezentację multimedialną.
 
Opracowanie:
Biuro ZMiGN

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.