Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011

Sprawozdanie merytoryczno- finansowe z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2011

 

Zadania podejmowane przez Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, który kieruje działalnością naszego Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, wyznacza STATUT oraz obowiązujące REGULAMINY: Obrad Walnego Zebrania Członków- będącego najwyższą władzą naszego Stowarzyszenia, a także Pracy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miasto Nakło nad Notecią. 

Plan działania na rok 2011 oraz budżet Związku zostały uchwalone przez XX Walne Zebranie Członków, które odbyliśmy w Santoku w Gminie Santok (24 marca 2011 r.). Natomiast plan działania i budżet na rok 2012- przy zachowaniu dotychczasowej składki  członkowskiej na poziomie 0,20 zł. od jednego mieszkańca na rok- zostały uchwalone podczas XXI Walnego Zebrania Członków Związku w Brzozie, w Gminie Nowa Wieś Wielka (1 grudnia 2011 r.). 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku odbył w sumie 5 posiedzeń. Miejscem obrad były kolejno: Stare Kurowo-2 lutego 2011 r., Czarnków-26 kwietnia 2011 r., Nakło nad Notecią- 23 września 2011 r., Wieleń- 16 lutego 2012 r. oraz Drezdenko-15 marca 2012 r.

Ponadto Komisja Rewizyjna 2 razy dokonała kontroli nad działalnością Zarządu i Biura Związku, spotykając się w Starym Kurowie- 2 lutego 2011 r. oraz Wieleniu- 16 lutego 2012 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Protokoły z posiedzeń władz Stowarzyszenia są publikowane na stronie internetowej www.rzekanotec.pl oraz pozostają do wglądu w Biurze Związku, prowadzonym w Wieleniu.

 

ROK 2011 BYŁ SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM !

Wyboru nowych władz Stowarzyszenia dokonało XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się 24 marca 2011 r. w Gminie Santok. Spotkanie w gronie wszystkich delegatów i zaproszonych gości było okazją do podsumowania działalności Związku w okresie minionej kadencji. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w latach 2006- 2010. Skrupulatnie nawiązywało ono do dekady wspólnie wypracowanych przez gminy nadnoteckie „dobrych praktyk,” którymi się kierujemy w naszej działalności. Staramy się konsekwentnie z każdym kolejnym rokiem realizować Porozumienie na lata 2000- 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwu” będące wzajemnym zobowiązaniem do współpracy na rzecz poprawy stanu infrastruktury Noteci. 

Obecnie Związek liczy 15 członków zwyczajnych, są nimi reprezentowane przez wójtów i burmistrzów gminy nadnoteckie: Gmina BARCIN, Gmina BIAŁE BŁOTA, Gmina MIASTO CZARNKÓW, Gmina DRAWSKO, Miasto i Gmina DREZDENKO, Miasto i Gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI, Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, Gmina NOWA WIEŚ WIELKA, Miasto i Gmina PAKOŚĆ, Gmina SANTOK, Gmina STARE KUROWO, Miasto i Gmina UJŚCIE, Miasto i Gmina WIELEŃ, Gmina ZWIERZYN, Gmina ZŁOTNIKI KUJAWSKIE. Ponadto mamy wśród naszych członków wspierających ŻEGLUGĘ BYDGOSKĄ Sp. z o.o., WYŻSZĄ SZKOŁĘ ŚRODOWISKA w Bydgoszczy oraz członka honorowego ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Miło mi również poinformować, że w ostatnim czasie Zarząd Związku przyjął w poczet członków wspierających Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- z jedną uwagą, że członkostwo będzie pełne- po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni. O członkostwo w Związku stara się również Stowarzyszenie Wodniaków Przystań Gorzów. Dla pełnej informacji dodam, że podpisana została Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego. 

Śmiało mogę powiedzieć, że dzisiaj Związek Miast i Gmin Nadnoteckich stanowi silną i liczną grupę, a to z pewnością przekłada się na skuteczność naszego działania, która jest efektem synergii współpracy. Dlatego, w tym miejscu pragnę podkreślić, że mam zaszczyt jako delegat Gminy Miasta Czarnków pełnić funkcję Prezesa Zarządu Związku. 

Dla szerszej reprezentacji zdecydowaliśmy, zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia o zwiększeniu ilości członków Zarządu- z 6 do 7 osób oraz ilości członków Komisji Rewizyjnej- z 4 do 5. Wyboru do władz naszego Stowarzyszenia dokonało XX Walne Zebranie Członków (obrady w Santoku), po wymaganym ukonstytuowaniu się (obrady w Czarnkowie) skład osobowy Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich mamy następujący:

1. Prezes Związku – Franciszek Strugała ( delegat Miasta Czarnków )

2. V-ce Prezes – Sławomir Napierała ( delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią )

3. Sekretarz – Stanisław Chudzik ( delegat Gminy Santok )

4. Skarbnik – Marek Tchórzka ( delegat Gminy Drawsko )

5. Członek – Andrzej Wiśniewski ( delegat Gminy Zwierzyn )

6. Członek – Wojciech Oskwarek ( delegat Gminy Nowa Wieś Wielka )

7. Członek – Maciej Pietruszak ( delegat Miasta i Gminy Drezdenko ).

 

Natomiast w obecnej kadencji skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest poniższy: 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Stochaj (delegat Miasta i Gminy Wieleń)

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Wiesław Własak ( delegat Gminy Stare Kurowo )

3. Sekretarz Komisji - Katarzyna Kirstein- Piotrowska ( delegat Gminy Białe Błota )

4. Członek Komisji - Zygmunt Jasiewicz ( delegat Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski )

5. Członek Komisji – Wiesław Kończal ( delegat Miasta i Gminy Pakość ).

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ROZBUDOWA STRATEGII ZMiGN” (2009- 2010).

W rozbudowie ujętych zostało sześć gmin, które w ostatnich latach zostały członkami Związku (Białe Błota, Krzyż Wlkp., Nowa Wieś Wielka, Pakość, Ujście, Zwierzyn). Osobny rozdział poświęcony został członkom wspierającym oraz honorowemu, których działania związane są z celami realizowanymi przez Związek. Kluczowym naszym celem jest zbudowanie infrastruktury służącej rozwojowi turystyki na Noteci. W omawianym opracowaniu obok wspólnego produktu dla gmin rozwijanego w oparciu o walory Noteci, znalazły się po dwa gotowe produkty turystyczne- wybrane jako odróżniające od siebie poszczególne gminy nadnoteckie. Realizacja projektu zakłada wzmocnienie pozycji turystycznej regionu, przedłużenie sezonu, zwiększenie liczby turystów odwiedzających, zwiększenie dochodów z turystyki i wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Powstało opracowanie „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich. UZUPEŁNIENIE 2010.” Liderem Projektu była pani Wiesława Krupińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania stanowiącego rozszerzenie Strategii Związku podjęło XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się w Santoku. W dalszej części obrad negatywnie rozpatrzono propozycję Lider projektu „Rozbudowa Strategii ZMiGN” w sprawie powołania Zespołu (Kapituły) Produktu Turystycznego Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ponieważ działania Związku oceniane są w konkursach zewnętrznych i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej rywalizacji między gminami nadnoteckimi.

 

STRATEGIE PROGRAMOWE DLA ROZWOJU E 70 !

Gościnnie w naszych obradach zorganizowanych w Gminie Santok uczestniczyli Pełnomocnicy Marszałków Województw ds. MDW E70. Pokazany został krótki film zrealizowany w ramach opracowania Marszałków (udostępniony przez współpracujący z nami Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu). 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubuskiego ds. MDW E70 pani Danuta Wesołowska- Wujaszek zapoznała zebranych ze wspólnymi działaniami Marszałków- Sygnatariuszy „Memorandum deklaracji współpracy dla rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 o przekazaniu Rządowi RP rezultatów działań za okres 2006- 2010.” Dokument wskazuje na cel, którym jest dążenie do zrównoważonego rozwoju drogi wodnej MDW E70 na odcinku polskim, zarówno w aspekcie transportowym, jak i turystycznym. Określono w programie działań 4 priorytety: dostosowanie drogi wodnej do II klasy technicznej dróg wodnych; budowa systemu portów i przystani wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej; przywrócenie regularnej żeglugi towarowej poprzez rewitalizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury przeładunkowo- logistycznej; turystyka wodna, towarowa żegluga śródlądowa oraz ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego. Docelowo planuje się, że powstaną multimodalne centra przeładunkowe, które pozwolą na wykorzystanie dróg śródlądowych do masowego transportu materiałów. W „Strategii Programowej” wyznaczone zostały lokalizacje przystani, portów, pomostów cumowniczych. 

Znaczna część działań określonych w tym opracowaniu realizowana jest już przez samorządy nadnoteckie, w szczególności dzięki naszemu udziałowi w projekcie INWATER (2007-2008) z programu INTERREG IIIB dla Regionu Morza Bałtyckiego. Warto przypomnieć, że już w czasie realizacji zadań w projekcie powstały koncepcje projektowe, studia wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko oraz dokonano uzgodnień lokalizacyjnych z RZGW dla 10 przystani i stanic żeglugi śródlądowej na Noteci. Równolegle realizowane były inne zadania, jak oznakowanie szlaku i promocja międzynarodowa. Dzisiaj niejako wracamy do tematu ponadregionalnej promocji- goszcząc na obradach XXII Walnego Zebrania Członków w Drezdenku zespół ekspercki, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opracował „Strategię Promocji MDW E70 w Polsce.” Mówię o tym dlatego, że warto mieć na uwadze kontynuację ukierunkowanych działań. My również jako Zarząd Związku mieliśmy okazję poznania dalszych planów dla rewitalizacji drogi wodnej Wisła – Odra w latach 2012-2014. Właśnie minionego lata stosowne Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli Marszałków 5.Województw podczas rejsu „Wł. Łokietkiem” przy okazji otwarcia przystani wodnych w Drawsku i w Czarnkowie (10-11 lipca 2011 r.).

Wracając do obrad XX Walnego Zebrania Członków podjęta również została uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Propozycję opinii w imieniu Zarządu Związku przedstawił Delegat Edward Ossowski z Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. – członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty na okres kadencji 2011- 2015. Przy okazji dodam, że jako Prezes Zarządu Związku zostałem również członkiem ww. Rady, działającej przy Dyrektorze RZGW w Poznaniu.

Dodatkowym punktem w podejmowanej przez nas dyskusji podczas minionych obrad była sytuacja powodziowa na przełomie roku 2010/2011- omówiona na przykładzie Gminy Wieleń w kontekście obowiązującej Dyrektywy Powodziowej. 

W omawianym okresie sprawozdawczym Związek brał także udział w konsultacjach społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM !

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja naszych ambitnych wielomilionowych zadań nie byłaby możliwa bez udziału środków zewnętrznych, a w szczególności funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nawiązanej współpracy na szczeblu regionalnym pojawiła się szansa dla samorządów na środki unijne, po które szczególnie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 udało się sięgnąć. Dzięki zrealizowanym w stosunkowo krótkim czasie inwestycjom powstały nowe miejsca na szlaku E 70, z wszelkimi udogodnieniami dla turystów, również niepełnosprawnych. Są to „bramy” do atrakcji turystycznych gmin nadnoteckich, których inwestorem były gminy, a Związek był partnerem na mocy zawartych Umów Partnerstwa z Gminą Drawsko i Gminą Miasta Czarnków. Partnerstwo Związku dotyczyło głównie obszaru promocji Projektów, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007- 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. W ramach promocji projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Czarnkowie” wykonano: karnety widokówek „Teraz Noteć,” banderki, smycze reklamowe, torby eko-, banery promocyjne. 

Promocja Projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - Budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku” obejmowała wyposażenie przystani w łódź wiosłową 4- osobową (oznakowaną). Ponadto wykonano banderki, smycze reklamowe, torby eko- i banery promocyjne. Materiały dystrybuowane były podczas otwarcia przystani w Drawsku i Czarnkowie (10- 11 lipca 2011 r.), a także za pośrednictwem wydarzeń targowych w całym sezonie. Dodatkowo Biuro zakupiło oznakowany namiot związkowy dla celów promocji w plenerze, tj. organizowania wystaw w bliskim sąsiedztwie wody. 

Na uwagę zasługuje także fakt, że na promocję nowych przystani wodnych Gmina Drawsko i Gmina Miasta Czarnków uzyskały dodatkowo pomoc w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Działanie 6.1, Schemat II na projekt „Statkiem na Euro 2012.” Wartość projektu promocyjnego: 1,5 mln zł.- realizacja projektu przyczyni się do promocji całego szlaku. 

Projekt „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu” realizowany był również z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Z uwagi na to, że Gmina Ujście składała wniosek o dofinansowanie w tym samym naborze, co Gmina Drawsko Związek nie mógł zostać Partnerem Projektu.

Dla całkowitego oglądu sytuacji prowadzonych przez samorządy inwestycji należy oddać, że największą z nich jest ta realizowana przez Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią z Projektu Kluczowego dla woj. Kujawsko- Pomorskiego. Podczas jednego z naszych spotkań w siedzibie Stowarzyszenia odbył się wyjazd studyjny na plac budowy - przystań. Zarząd zajmował się również wyrażeniem opinii dot. planowanego rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Nowa oferta edukacyjna Szkoły, kierunek- technik eksploatacji portów i terminali ma przyczynić się do wykształcenia kadry, która znajdzie zatrudnienie w powstających przystaniach na wodach śródlądowych w Polsce. W minionym okresie odbyło się również oddanie I etapu inwestycji w Nakle nad Notecią- powstał basen portowy o pow. 10 tys. m².

Inwestycje cieszą, szczególnie te duże, ale i mniejsze realizowane w naszych gminach zasługują na uwagę, tzw. małe projekty pomosty pływające, przystanki wodne, miejsca cumowania, wiaty, łowiska. Wszystko to służy bowiem ochronie środowiska i wód Noteci. Podczas związkowych obrad zawsze staramy się wskazywać dostępne źródła środków zewnętrznych, m.in. z Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich i innych.  Ciągle żywy jest temat dalszego lobbingu w województwach na rzecz rozwoju turystyki wodnej w całym regionie Doliny Noteci.

 

REJSY PĘTLĄ I NOTECIĄ W SEZONIE; ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA O „WPW”

W roku 2011 tradycyjnie włączyliśmy się w organizację rejsu „Flis Notecki” oraz po raz pierwszy rejsu „Pętla Wielkopolska 2011.” W harmonogramie rejsu pętlą celowo  wprowadzono terminy oddania do użytku przystani wodnych w Drawsku (10.07.2011 r.) i Czarnkowie (11.07.2011r.). Udzieliliśmy dofinansowania kosztów śluzowania uczestników obu rejsów. Honorowym Retmanem „Flisu Noteckiego 2011” został Wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski, a patronat objęli marszałkowie województw na trasie rejsu oraz Prezydent Bydgoszczy- Rafał Bruski. Uczestnicy rejsu odwiedzili gminy członkowskie Związku, do których „Flis Notecki” nie docierał z uwagi na gabaryty jednostki flagowej- statku „Wł. Łokietek.” 

Zainteresowanie odkrywaniem „WPW” jest coraz większe dlatego powstanie w najbliższym czasie również z naszym udziałem drugie wydanie „Przewodnika- nie tylko dla wodniaków” autorstwa dr Mirosława Słowińskiego i kpt Grzegorza Nadolnego ( wersja z mapą GPS). Walne Zebranie Członków w Brzozie (gm. Nowa Wieś Wielka) przyjęło ofertę autorów w zakresie wznowienia przewodnika z mapą, na zasadach wykupienia przez gminy nadnoteckie zadeklarowanej puli egzemplarzy (koszt jednostkowy: 50 zł. brutto).

 

UDZIAŁ W TARGACH, KONFERENCJACH, INNYCH SPOTKANIACH !

W roku 2011 przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencjach i sympozjach, zawsze z „głosem w sprawie Noteci,” przede wszystkim z uwagi na prowadzoną aktywizację „WPW.” Do najważniejszych należy zaliczyć:

1. Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie ( 5.03.2011r. ). Do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2010 dołączyła Gmina Miasta Czarnków, dodatkowo uhonorowana przez Polską Organizację Turystyczną. Nagroda jest traktowana jako wyróżnienie za aktywność wszystkich samorządów nadnoteckich i w taki sposób była przedstawiana w mediach. Ponadto podczas tegorocznych Targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (3.03.2012 r.) do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2011 dołączyła Gmina Drawsko za budowę nowoczesnej przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku.

2. Inauguracja Rejsu ogólnopolskiego pod banderą PTTK „Wielka Pętla” w partnerstwie ze Związkiem ( 25.06.2011r. )- uroczystość na przystani Zespołu Żeglugi Szkół Śródlądowych im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Było to uroczyste rozpoczęcie XXXIII Ogólnopolskiego Rodzinnego Rejsu Żeglarsko- Motorowodnego PTTK i PZŻ „Pętla Wielkopolska 2011.” Centrum Turystyki Wodnej wraz z PTTK w Warszawie uhonorowało Prezesa Zarządu Związku medalem za współpracę. Nagroda jest traktowana również jako wyróżnienie za aktywność wszystkich samorządów nadnoteckich.  

3. Otwarcie przystani wodnych na szlaku (10-11.07.2011r.) – w Drawsku i Czarnkowie w ramach projektów realizowanych w partnerstwie ze Związkiem „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski …”. Oficjalne spotkanie pełnomocników Marszałków ds. MDW E70 towarzyszyło oddaniu inwestycji do użytku. Pełnomocnicy podjęli decyzję o kontynuacji działań na lata 2012- 2014 i dalszej z nami współpracy.

4. „Tuskobus” w Wielkopolsce (22.09.2011 r.) – wizyta w Czarnkowie Premiera Rządu RP- Donalda Tuska (zwiedzanie nowoczesnej mariny na Noteci w Czarnkowie). Rozmowa z Burmistrzem Czarnkowa, Prezesem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

5. Konferencja w Bydgoszczy (12.09.2011r.)– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował V Międzynarodową konferencję naukowo – samorządową pn. „Rewitalizacja dróg wodnych- szansą rozwoju turystyki i rekreacji.” Podczas konferencji Dyrektor Biura przedstawiła prezentację pt. „Współpraca dla rozwoju turystyki i rekreacji- szansą dla Noteci.” 

6. Spotkanie robocze (15.09.2011 r. w Czarnkowie) w sprawie konsultacji opracowania  „Strategia promocji lokalnego produktu turystycznego”- dotyczyło realizacji projektu „Statkiem na EURO 2012- rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu.”

7. Spotkanie (26.09.2011 r.) z okazji uroczystego otwarcia nowego kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych” -UKW w Bydgoszczy (Instytut Geografii, prof. Z. Babiński)- wysłano gratulacje. 

8. „Mój pomysł na Noteć” – XI Sejmik Samorządowy Gimnazjalistów z Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku (Sejmik odbył się 30.09.2011 r. w ramach promocji nowo powstałych przystani oraz walorów turystyczno- krajobrazowych Noteci i jej dorzecza). Młodzież spotkała się m. in. z Prezesem Związku i dyskutowała o dalszych planach Związku. Okazuje się po raz kolejny, że nasza młodzież ma sporo pomysłów na aktywizację „WPW.” 

9. Konferencja naukowa „Rozwój zrównoważony na przykładzie zlewni Noteci” (19-20.10.2011 r.) w siedzibie Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy – niestety nie było oficjalnego przedstawicielstwa Zarządu Związku na tej Konferencji z uwagi na wcześniejsze zobowiązania co do planowanych terminów w samorządach. 

10. Uroczyste zakończenie pierwszego etapu budowy przystani w Nakle nad Notecią (26.10.2011r.)– oddanie do użytku basenu portowego w Nakle n.Not. ( projekt „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią etap 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013 oraz Powiatu Nakielskiego). Projekt Kluczowy realizowany przez Powiat Nakielski. W ramach drugiego etapu budowy przystani powstaną m.in.: budynek przystani, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, miejsce do rekreacji wraz z boiskiem do gry w badmintona, parking dla samochodów osobowych, pole namiotowe, miejsce do grillowania. 

11. Konferencja w Słubicach ( 27.10.2011r. ) - Collegium Polonicum w Słubicach - II konferencja realizowana w ramach projektu Interreg IVA „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” p.t. „Odra warta poznania – wyjątkowość Odry w świetle innych europejskich dróg wodnych. Z granicy Szengen do multifunkcjonalnego szlaku turystycznego w Środkowej Europie.” Podczas konferencji Prezes Zarządu Związku przedstawił tematyczną prezentację „Odra- Warta- Noteć- korzyści z synergii działań” (tłum. w j. niem.). Na poprzedniej konferencji w Słubicach Związek był reprezentowany przez Delegata kpt. Grzegorza Nadolnego z Ligi Morskiej i Rzecznej.

12. Targi BoatShow Poznań (18.11.2011 r.) – XIII Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych „BoatShow” w Poznaniu. Dyrektor Biura Związku przedstawiła prezentację pt. „Korzyści z synergii działań w zakresie rozwoju turystyki wodnej.” 

13. Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (25.11.2011r.) - wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią.” Związek reprezentował Delegat – Burmistrz Miasta i Gminy w Krzyżu Wielkopolskim.

14. XX Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdyni (26.11.2011 r.)- wysłano gratulacje.

15. Targi ITB w Berlinie ( marzec 2012 r.)- Związek był promowany przy okazji realizowanego projektu „Statkiem na Euro 2012” przez Gminę Drawsko i Gminę Miasta Czarnków (wspólne stoisko).

Sukcesywnie staramy się budować przychylny klimat dla realizowanych przez Związek działań, wsłuchując się w liczne oczekiwania mieszkańców nadnoteckich miast i gmin oraz turystów, którzy nas nie zawodzą, na których liczymy w Roku EURO 2012. 

Więcej informacji na stronach www.rzekanotec.pl i www.teraznotec.pl .

Sprawozdanie finansowe stanowi integralną część niniejszego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” za rok 2011.

PREZES ZARZĄDU
/-/ Franciszek Strugała

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie za rok 2011
Format: pdf, 214.93 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.