Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015
Sprawozdanie merytoryczno- finansowe 

Zarządu z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w roku 2015


 
W obszarze działań Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, mającego swoją siedzibę w Nakle nad Notecią, znajduje się Szlak Notecki będący częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Jest on również częścią Wielkiej Pętli Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorskiej („Wielka Pętla Wielkopolski”). Związek w swych działaniach stara się promować oba szlaki wodne i nie ograniczać się tylko do obszaru obejmującego samorządy członkowskie Związku. Noteć połączyła nasze wspólne wysiłki na rzecz realizacji przez wszystkich członków nakielskiej organizacji Porozumienia programowego na lata 2000-2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom nadnoteckim oraz ich społeczeństwom”. Od samego początku naszego istnienia wypracowaliśmy metodę współpracy sieciowej, formułę  wspólnej promocji całego szlaku oraz zaplanowaliśmy realizację wielu założeń rozwojowych miast i gmin nadnoteckich w oparciu o rzekę Noteć, co zaowocowało zagospodarowaniem nabrzeży Noteci i konsekwentnym ich uzbrajaniem w infrastrukturę turystyczną przez samorządy, które zdecydowały się w perspektywie finansowej na lata 2007- 2013 zostać inwestorami na szlaku. Warto w tym miejscu podkreślić rolę wspierającą Urzędów Marszałkowskich w regionie oraz przychylność i pomoc uzyskaną od zarządcy dróg wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak również Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy, którym serdecznie dziękujemy, mając na uwadze, że okres sprawozdawczy za rok 2015 był również dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich rokiem jubileuszowym w związku z 15- leciem naszej działalności. 
Wspomniane porozumienie, jak również „Akt założycielski” Związku Miast i Gmin Nadnoteckich  podpisane zostały ( 04.06.2000 r.) na pokładzie statku szkolnego „Władysław Łokietek” należącego do Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią- naszego Członka Honorowego ZMiGN. Rok 2015 był również jubileuszowym dla ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, bowiem Szkoła obchodziła 70- lecie swojej działalności (17-18.09.2015r.). Szkoła kształci w zawodzie marynarza zgodnie z międzynarodową Konwencją STCW, dzięki czemu na rynku pracy przybywa specjalistów w zakresie żeglugi śródlądowej. Na uroczystości jubileuszowej nie mogło zabraknąć przedstawicielstwa Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, naszych gratulacji dla dostojnego Jubilata, organu prowadzącego Szkołę, tj. Powiatu Nakielskiego oraz „głosu” w sprawach Noteci. Gratulowano przy okazji samorządowi powiatowemu zrealizowania znaczącej, kilkumilionowej, nowoczesnej inwestycji na Noteci – „Przystań Powiat Nakielski,” która stanowi doskonałą bazę dydaktyczną Szkoły, szczególnie w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zrealizowana przystań w Nakle n.Not. stanowi przykład kompleksowego rozwiązania na Noteci i jest spójna z pozostałymi inwestycjami, które  już powstały w ramach programu naprawczego. Efektem są zrealizowane przez samorządy inwestycje: przystań wodna w Drawsku „Yndzel”, przystań wodna „Marina Czarnków,” przystań wodna w Ujściu (etap I), przebudowa stanicy żeglarskiej „Neptun” w Barcinie (etap II budowa przystani wodnej), budowa przystanku wodnego we Wrzeszczynie (etap I) oraz jedno z pierwszych na Noteci zagospodarowane nabrzeże w Gminie Santok (obecnie przygotowywana inwestycja- budowy przystani wodnej w Gminie Santok). Planowane i zaawansowane w przygotowaniu są także inwestycje w Pakości oraz Drezdenku. Od początku ich powstania każda z tych inwestycji miała swój niepowtarzalny charakter, ale jednocześnie wpisywała się w oddanie użytkownikom sieci stanic i przystani żeglugi śródlądowej całego szlaku Noteci (ok. 200 km), jak również w aktywizację turystyczną drogi wodnej Wielka Pętla Wielkopolski (ok. 690 km). 
W minionym roku dokonaliśmy wyboru nowych władz stowarzyszenia, których kadencja zgodnie ze Statutem pokrywa się z kadencją władz samorządowych. 
Nowym prezesem został wybrany delegat Związku- Marek Tchórzka- Wójt Gminy Drawsko, który zastąpił na tym stanowisku doświadczonego samorządowca, wieloletniego Prezesa Zarządu Franciszka Strugałę, który podjął decyzję o niekandydowaniu w kolejnych wyborach samorządowych, a więc również do władz ZMiGN na kolejną kadencję. Członkowie Związku z wdzięcznością podziękowali ustępującemu prezesowi za dotychczasowe dokonania na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Zdecydowano w gronie Zarządu Związku o nominowaniu Franciszka Strugały do Nagrody Indywidualnej Przyjaznego Brzegu za integrację wielu samorządów lokalnych dla stworzenia Szlaku Noteci („Nagroda Przyjaznego Brzegu 2015”) . W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego na Przystani Wodnej w Nakle nad Notecią, w skład Zarządu weszli: prezes Marek Tchórzka (wójt Gminy Drawsko), v-ce prezes Sławomir Napierała (burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią), sekretarz Wojciech Oskwarek (wójt Gminy Nowa Wieś Wielka), skarbnik Roman Wrotecki (burmistrz Ujścia), członek Maciej Pietruszak (burmistrz Drezdenka), członek Franciszek Strugała (burmistrz Czarnkowa), członek Andrzej Wiśniewski (sekretarz Gminy Zwierzyn). Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: przewodniczący Wiesław Własak (wójt Gminy Stare Kurowo), z-ca przewodniczącego Wiesław Kończal ( Burmistrz Pakości ), sekretarz Zygmunt Jasiewicz (Burmistrz Krzyża Wlkp.), członek Elżbieta Rybarczyk (burmistrz Wielenia), członek Michał Pęziak (burmistrz Barcina).  
Obrady Zarządu Związku odbyły się w Nakle nad Notecią 5 lutego 2015 r., Drawsku - 10 marca 2015r., Czarnkowie - 12 maja 2015 r., Wieleniu-  29 września 2015 r., Nakle nad Notecią 17 grudnia 2015 r. oraz w Ujściu, dnia 14 marca 2016 r. W przypadku obrad w Czarnkowie oraz Nakle nad Notecią zorganizowane zostały obrady Zarządu w poszerzonym składzie o wszystkich Delegatów. Ponadto posiedzenie w Wieleniu odbyło się z udziałem pracowników ds. promocji, kultury, sportu i turystyki, reprezentujących gminy członkowskie. Komisja Rewizyjna obradowała dwukrotnie, tj. 5 lutego 2015 r. i 14 marca 2016  r. 
Plan pracy i plan budżetu na rok 2015 (przy składce 0,20 zł/rok/1 mieszkańca) uchwalone zostały podczas XXVIII Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w dniu  5 lutego 2015 r. w Nakle nad Notecią. 
Wiodącym tematem było określenie kierunków działania ZMiGN w nowej perspektywie finansowej 2014- 2020.  Związek dążyć będzie do rozszerzenia swojego oddziaływania w regionie i budowania silnej marki Doliny Noteci. Podejmowane działania w dalszym ciągu będą szły również w kierunku zabiegania o zapewnienie drożności szlaku wodnego, by cały szlak stawał się bardziej atrakcyjny dla podróżujących wodą i innych turystów, amatorów turystyki aktywnej. Nowego znaczenia nabierze również rozwijanie produktów lokalnych w gminach nadnoteckich. Wszystko w ramach konsekwentnie wdrażanego porozumienia programowego, dzięki determinacji wielu partnerów w realizowanych projektach, ścisłej współpracy, a nade wszystko rozumieniu potrzeby rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych i ich wykorzystaniu w rozwoju regionów.
Nasza organizacja działa w obszarze trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego. Do Związku należą samorządy, które widzą wagę problemu- niezbędnej rewitalizacji całego szlaku wodnego. Zachęcamy do dalszej współpracy w zakresie pełnego wykorzystania walorów rzeki jako motoru napędowego w rozwoju turystycznym całego regionu. Podkreślamy też często, że dzięki sieciowemu podejściu nasze działania są spójne z prowadzoną na szczeblu województw aktywizacją turystyki wodnej na całej długości MDW E70 (Koncepcja programowo- przestrzenna pn. „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Odra- Warta- Noteć- Kanał Bydgoski- Wisła- Zalew Wiślany”).   
Członkami ZMiGN są: gmina BARCIN, gmina BIAŁOŚLIWIE, miasto CZARNKÓW, gmina CZARNKÓW, gmina DRAWSKO, miasto i gmina DREZDENKO, miasto i gmina KRZYŻ WLKP., miasto i gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, gmina NOWA WIEŚ WIELKA, miasto i gmina PAKOŚĆ, gmina SANTOK, gmina STARE KUROWO, miasto i gmina UJŚCIE, miasto i gmina WIELEŃ, gmina ZWIERZYN oraz członków wspierających działania Związku: Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią, Powiat Nakielski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Gorzowski. Ponadto naszym członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Partnerem Związku jest Stowarzyszenie Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego w Bydgoszczy. Z członkostwa zrezygnowały gm. Białe Błota i gm. Złotniki Kujawskie oraz Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy z uwagi na przeniesienie siedziby szkoły do Warszawy.  
W zakresie działalności promocyjnej- dzięki współpracy samorządów członkowskich oraz projektom partnerskim (w tym partnerstwu wspierającemu) udało nam się rozpropagować informacje o potencjale turystycznym, jakim dysponujemy. Dzięki temu nasze przystanie i inne miejsca na szlaku coraz częściej odwiedzane są przez turystów z zachodu. Natomiast atrakcyjność oferty przystani powoduje, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści, którzy nie są typowymi „wodniakami” chętnie z niej korzystają.  
Jednym w ważniejszych działań promocyjnych był udział Związku jako partnera wspierającego w projekcie pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” oraz  „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski- bis.” Liderem projektu była Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Projekt zrealizowany został w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Działania 6.1 „Turystyka,” Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” WRPO na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 5.779313,14 zł., w tym dofinansowanie projektu z EFRR: 4.387.865,07 zł. Projekt był wielokrotnie nagradzany, m. in. podczas XXV Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour-Salon Wielka Pętla Wielkopolski uhonorowana została trzykrotnie: Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich, nagrodą Acanthus Aureus i wyróżnieniem w konkursie Róża Regionów. Zdobył także prestiżowy ogólnopolski laur- Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu za rok 2015. Stoisko promocyjne Wielkiej Pętli Wielkopolski (z okrągłą mapą wielkoformatową) widoczne było podczas wielu imprez na całej pętli oraz podczas wydarzeń targowych krajowych i zagranicznych. Łącznie poza granicami kraju było to 18 imprez (110 dni targowych), natomiast w Polsce 14 imprez targowych (47 dni targowych). 
Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencjach i sympozjach, zawsze z „głosem w sprawie Noteci.” Do najważniejszych należy zaliczyć:
- 27. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, 12-15.02.2015 r.,
- Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Branżowa „Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim”, 01.04.2015 r., 
- otwarcie Sezonu Nawigacyjnego w Nakle nad Notecią, 17.04.2015 r.,
- konferencja prasowa, przeprowadzona w ramach kampanii promocyjnej projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”, 23.07.2015 r.,
- 70- lecie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, 17- 18.09.2016 r.,
- spotkanie z przedstawicielami parlamentarzystów podczas XXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 17.12.2015 r. (pokłosiem spotkania było powołanie z inicjatywy Posła na Sejm RP Pawła Skuteckiego Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek).
Za pośrednictwem strony www.rzekanotec.pl i przy symbolicznym wsparciu propagowaliśmy  także działania podejmowane przez inne organizacje działające na rzecz promocji szlaku noteckiego. Związek corocznie funduje nagrodę specjalną w Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”. Finał konkursu odbywa się w Krzyżu Wlkp. Puchar Związku jest także nagrodą w Noteckim Półmaratonie im. Józefa Nojiego Pęckowo- Wieleń, który odbywa się na terenie trzech gmin członkowskich Związku: Drawska, Krzyża Wlkp. i Wielenia.   
Współfinansowaliśmy pieszą wyprawę Macieja Boinskiego z Nakła nad Notecią. Pierwszy etap wyprawy odbył się w styczniu 2014 r. (od źródeł do ujścia Noteci). W tegorocznej wyprawie podróżnik niejako spiął w całość Wielką Pętlę Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorską, idąc od źródeł do ujścia Warty. Relacje z wyprawy można było śledzić na stronie internetowej oraz FB. Oficjalne podziękowania za promowanie szlaku wodnego podczas tego niekonwencjonalnego przedsięwzięcia przekazano podczas obrad Zarządu Związku w roku 2015. Podróżnik przekazał na ręce Prezesa Związku książkę, będącą pokłosiem zimowych wypraw: „Dzika i tajemnicza Dolina Noteci,” wydaną dzięki finansowaniu Powiatu Nakielskiego. 
W imieniu Zarządu oraz własnym DZIĘKUJĘ szczególnie wszystkim Delegatom  – za zaangażowanie w minionym roku sprawozdawczym.
Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią załączone dokumenty finansowe.
 
Prezes Zarządu 
/-/ Marek Tchórzka

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.