Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

Sprawozdanie za rok 2021

Noteć to jedyne połączenie śródlądowe pomiędzy Wisłą i Odrą, stanowiące część ważnego szlaku wodnego dla całej Europy, jakim jest Międzynarodowa Droga Wodna E70.

Polski odcinek MDW E70 obejmuje: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę, Elbląg, Zalew Wiślany.

            Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich," które działa na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego, prowadzi od ponad 20 lat działania w formule sieciowej współpracy samorządowej, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu nadnoteckiego i ożywienia całego Noteckiego Szlaku Wodnego. Dzięki dotychczasowemu działaniu i pozyskaniu przez samorządy nadnoteckie dofinansowania zewnętrznego ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz funduszy krajowych zrealizowanych zostało kilka znaczących inwestycji. Zagospodarowane nabrzeża Noteci służą nie tylko turystom - wodniakom, ale przede wszystkim mieszkańcom miast, gmin i powiatów nadnoteckich. Przywrócenie żeglowności rzeki dla ruchu turystycznego, ale także żeglugi towarowej, stanowi podstawę rozwoju obszarów nadrzecznych. Stąd potrzeba dalszego działania Związku i przywrócenia na całym odcinku noteckim parametrów klasy żeglowności II. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju wszystkich samorządów nadnoteckich, zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.              

Członkami Związku są: lokalne samorządy nadnoteckie- członkowie zwyczajni- reprezentowani przez burmistrzów i wójtów ( Gmina BARCIN, Gmina BIAŁOŚLIWE, Gmina BIAŁE BŁOTA, Gmina CZARNKÓW, Gmina MIASTO CZARNKÓW, Gmina DRAWSKO, Miasto i Gmina DREZDENKO, Miasto i Gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI, Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, Miasto i Gmina NOWA WIEŚ WIELKA, Miasto i Gmina PAKOŚĆ, Gmina SANTOK, Gmina SICIENKO, Gmina STARE KUROWO, Miasto i Gmina UJŚCIE, Miasto i Gmina WIELEŃ, Gmina ZWIERZYN )- 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Członkami wspierającymi działalność statutową są: Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1 Uczelnia Wyższa); Powiat Nakielski, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki, Powiat Pilski (4 Powiaty) oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk z siedzibą w Nakle nad Notecią ( 1 Stowarzyszenie ). Członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią ( 1 Szkoła ).  W sumie, ZMiGN to ww. 24 Członków. Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią czerpie największą siłę i satysfakcję ze współpracy na wielu płaszczyznach poprzez Budowanie pozytywnych relacji w ramach sieci współpracy z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać statutowe działania Związku.

W 2021 roku nowym członkiem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich został Powiat Pilski. Uchwała o członkostwie weszła w życie z dniem 30 marca 2021 r. podczas XXXIX WZC ZMiGN.

Obrady w okresie sprawozdawczym -  zadania podejmowane przez Zarząd Związku wyznaczał obowiązujący Statut Stowarzyszenia oraz przyjęte regulaminy: Obrad Walnego Zebrania Członków, Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Związku odbył kilka posiedzeń - online: 18 marca 2021 r., 14 grudnia 2021 r. oraz celem omówienia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków i przygotowania w formule stacjonarnej spotkania jubileuszowego, spotykając się w dniu 10 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta Czarnków oraz wizytując przystań wodną "Marina Czarnków." Każdorazowo wsparcia organizacyjnego i informatycznego w organizacji spotkań udzielił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/Not., którego Dyrektorem jest Emilia Cybulska oraz pracownicy merytoryczni w poszczególnych urzędach miast, gmin i powiatów nadnoteckich.

Komisja Rewizyjna odbyła swoje posiedzenia dwukrotnie, w Urzędzie Miejskim w Wieleniu (w okresie sprawozdawczym: 5 marca 2021 oraz w dniu 8 marca 2022 r.). Komisja Rewizyjna dwukrotnie w tym czasie dokonała kontroli działalności  Stowarzyszenia, także sprawdziła prowadzenie księgowości i Biura Związku, nie stwierdzając nieprawidłowości. Na rok 2021 ustalono składkę członkowską z tytułu członkostwa zwyczajnego w wys. 0,56 zł/1 mieszkańca rocznie dla miast i gmin wchodzących w skład stowarzyszenia, płatną do końca pierwszego kwartału. Składki członkowskie zostały uiszczone w terminie przez wszystkich członków.  

Uchwały kierunkowe, plan pracy i budżet na rok 2021, jak również w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 - 2030  zostały podjęte z zastosowaniem trybu głosowania elektronicznego nad uchwałami. Wszyscy Delegaci przychylili się do stanowiska Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o stosowaniu w razie konieczności i potrzeby - kontaktów metodami zdalnymi, w tym prowadzenia korespondencji przez Biuro Związku wyłącznie w formie elektronicznej, w tym również sprawozdawczości elektronicznej.

Walne Zebrania Członków Związku odbyły się: 12.01.2021 r., 30 marca 2021 r. oraz 28 grudnia 2021 - online. Formę obrad Walnego Zebrania miało również Jubileuszowe Spotkanie z udziałem gości, które odbyło się na Przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią, 9 września 2021 r. ( przedstawiono podsumowanie z działalności organizacji w latach 2000 - 2020 ). Z rekomendacji Zarządu Związku (prezesa Sławomira Napierała, v-ce prezesa Andrzeja Tadla, sekretarza zarządu Wojciecha Oskwarek, skarbnika Rafała Sroka, czł. zarządu Michała Pęziaka, czł. zarządu Andrzeja Wiśniewskiego, czł. zarządu Bartosza Niezborała) przyznane zostały i wręczone statuetki - "Przyjaciel Noteci" oraz podziękowania - instytucjom zasłużonym w dotychczasowej działalności organizacji i osobom wspierającym rozwój i promocję Szlaku Noteci, Wielkiej Pętli Wielkopolski i polskiego odcinka MDW E70. Jubileusz podsumowuje minioną drugą dekadę działalności Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią, zgodnie z Porozumieniem programowym na lata 2000 - 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom." Sygnatariusze Porozumienia przyjęli na siebie zobowiązanie do współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Podczas wrześniowych obchodów jubileuszowych Delegaci Związku podpisali kontynuację dalszej współpracy. W tym celu, uroczyście przypieczętowane zostało - Przymierze dla rozwoju Noteckiego Szlaku Wodnego- Łączy nas Noteć. Przymierze z Notecią odbyło się również z udziałem uzdolnionej młodzieży, na rzekę wypłynęła "Czajka" obsadzona uczniami Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, z kpt. ż. ś. Grzegorzem Nadolnym, składając na wodach Noteci wieniec kwiatów. Uroczystość odbyła się z udziałem wielu znamienitych gości, wśród których byli, m.in. Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Radosław Kempiński, Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie Wojciech Skóra, członek Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Sławomir Kopyść, przedstawiciele Zarządcy Dróg Wodnych- Dyrektor RZGW w Bydgoszczy PGW Wody Polskie Grzegorz Smytry, Zastępca Dyrektora RZGW w Bydgoszczy ds. Przeciwpowodziowych i Suszy Agnieszka Siłacz, kierownik Wydz. Śródlądowych Dróg Wodnych PGW Wody Polskie Łukasz Pieron, przewodnicząca Zespołu ds. MDW E70 Izabela Fludzińska, przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej z prezesem Andrzejem Królikowskim. Licznie reprezentowani byli Delegaci Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, których zaproszono na obchody wraz z przedstawicielami samorządów nadnoteckich oraz dyrektorami gminnych ośrodków kultury oraz pracowników ds. promocji, turystyki i współpracy. Oprawę muzyczną jubileuszu zapewniła Orkiestra Dęta ZSŻŚ pod batutą Zbigniewa Rydelskiego.    

Z okazji 100 - lecia LMiR na ręce Prezesa Ligi Andrzeja Królikowskiego i Sekretarza Generalnego ZG LMiR Tadeusza Kuśmierskiego, prezes wręczył pamiątkowy grawerton, również otrzymując podziękowania za współpracę.   

Podczas Jubileuszu Prezes Sławomir Napierała i Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich uhonorowany został okolicznościowymi podziękowaniami, gratulacjami i okolicznościowymi adresami przez reprezentantów jednostek współpracujących z Związkiem.

Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała otrzymał ogólnopolską indywidualną Nagrodę Przyjaznego Brzegu, którą wręczył podczas jubileuszu Dyrektor CTW PTTK w Warszawie Wojciech Skóra. Z rekomendacji i zgłoszenia Zarządu ZMiGN w roku 2021 Nagrodę Przyjaznego Brzegu otrzymał Samorząd Gminy Santok za budowę przystani "Marina w Santoku" - w ramach projektu partnerskiego z Gminą Rüdersdorf (Brandenburgia). - Wybudowano tu basen portowy do cumowanie jednostek pływających. Miejsce wyposażono w pełne węzły sanitarne, domki oferujące szesnaście miejsc noclegowych. Istnieje tu także możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Oficjalne oddanie do użytku nowego obiektu nastąpiło 19 września 2020r. Zadanie Gmina Santok zrealizowała przy w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014-2020 we współpracy z Gminą Rüdersdorf z Niemiec. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich podczas inauguracji reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu- Burmistrza Czarnkowa Andrzeja Tadla.

Nagrodę dla Gminy Santok wręczono podczas Festiwalu Wisły w Toruniu (14.08.2021 r.).

Podczas obchodów jubileuszowych 9 września 2021 r. dyrektor biura Związku Hanna Forbrich wyróżniona została medalem pamiątkowym Casimirus Magnus, za wieloletnią współpracę z UKW w Bydgoszczy, Katedrą Rewitalizacji Dróg Wodnych. Medal wręczył Dyrektor Instytutu Geografii Dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw.        

Szeroko obchody jubileuszowe były pokazane przez współpracujące ze Związkiem media, w tym opublikowano artykuł w "Nadnoteckich Echach" ( nr 39/1275, 28 września 2021 r.; nakład 1500 egz.) oraz w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" ( nr 2/1346, 29 stycznia 2022 r.; nakład 8 tys. egz. ) opublikowany został wywiad z prezesem Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Sławomirem Napierała ( art. pt. "Zrewitalizowana rzeka będzie naszym głównym produktem turystycznym").

Obchody dwudziestolecia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zostały wcześniej trzykrotnie zaplanowane i odwołane w szczegółowych komunikatach, wydanych przez Zarząd Związku. Mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia wywołanego wirusem SARS- CoV-2 w świetle obowiązujących przepisów prawa w Polsce oraz skutkiem konieczności dostosowania się do przepisów wyższego rzędu, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jako organizacja ponadlokalna reagował na zmieniającą się sytuację na bieżąco. Spotkania odbywały się z wykorzystaniem metod pracy zdalnej lub stacjonarnie bez udziału gości, plenerowo, zawsze w reżimie sanitarnym. Po roku przerwy zorganizowano "Święto Noteci"- sztandarową imprezę promującą wszystkich członków stowarzyszenia. W wyniku konkursu ofert dla członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich organizację "Święta Noteci" powierzono za Porozumieniem - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ( wydarzenie odbyło się 25.07.2021 r. na przystani wodnej w Czarnkowie pod hasłem: Święto Noteci- przygoda w dżungli ! - Wybierz się na drugi brzeg noteckiej Amazonki ). Gościem specjalnym na zaproszenie Zarządu Związku i Samorządu Gminy Miasto Czarnków był Dyrektor RZGW w Bydgoszczy PGW WP  Grzegorz Smytry oraz gościnny udział w spotkaniu wziął były Burmistrz Czarnkowa i były Prezes Zarządu Związku Franciszek Strugała. "Święto Noteci 2021" było wydarzeniem promującym wszystkich członków organizacji. Koordynatorem zadania był Dyrektor OSiR w Czarnowie Krzysztof Cimoszko. Wsparcia w organizacji stoiska promocyjnego samorządów członkowskich Związku udzielił Główny Specjalista ds. promocji i współpracy zagranicznej UM w Czarnkowie Grzegorz Wójcik, wraz z obsługą przystani "Marina Czarnków."

Promowane było w okresie sprawozdawczym nowe LOGO ZMiGN, które wykorzystywane może być równolegle ze znanym już logotypem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Autorem logo jest pracownik UMiG w Nakle nad Notecią Szymon Niemczewski, który zaprojektował również inne materiały promocyjne dla Związku, graficznie ujmując istotę śródlądzia i synergię współpracy.

 

            Członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na bieżąco informowani byli przez Biuro Związku mail/tel. na temat odwołanych z powodu pandemii lub przełożonych na przyszły rok, najważniejszych zebrań, spotkań, wydarzeń, konferencji branżowych, lub możliwości udziału w trybie online. Zrezygnowano w minionym roku z większości wydarzeń wpisanych do wspólnego kalendarza wydawanego pod hasłem: "Dzieje się w Dolinie Noteci", ale część samorządów zdecydowała się na promocję swoich wydarzeń, dlatego kalendarz wznowiono, mimo ograniczonego zakresu. Odbył się m.in. Powiatowy konkurs fotograficzny „Między Drawą, a Notecią” im. Mariana Bakinowskiego w Krzyżu Wlkp. (listopad 2021 r., wystawa pokonkursowa; jubileuszowe V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu w ramach projektu partnerskiego z Gminą Drawsko - "Między Wieleniem a Drawskiem, rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów"), inne.

Publikowano bieżące informacje o wydarzeniach promocyjnych na www.rzekanotec.pl - zapowiedzi z przekierowaniem do szczegółowych treści na stronach internetowych członków ZMiGN. Publikowana też była oferta edukacyjna Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, a także miała miejsce współpraca z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych.” Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała udzielił patronatu i wsparcia na rzecz organizacji ogólnopolskiej V Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych (16 kwietnia 2021 r.). 

 

Odnosząc się do realizacji planu działania i przyjętych do realizacji przez Zarząd Związku i wszystkich członków założeń budżetowych, należy zaznaczyć, że nie ograniczając się wyłącznie do Noteci, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich stara się być organizacją, która szeroko postrzega problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce, stąd angażowanie się Delegatów w różnorodne działania o zasięgu ponadlokalnym. Związek pozytywnie odnosi się do prowadzonych działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70.

W minionym roku odbyły się w szczególności online spotkania, konsultacje społeczne, inne wydarzenia z udziałem przedstawicieli Związku.

            Jednym z wydarzeń wykonanych z powodzeniem w terenie były VI Spławikowe, Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Noteci w BARCINIE na Noteci, 19.09.2021 r.

Na rzece Noteć gospodarze z Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie podjęli wędkarzy z gmin Czarnków, Nakło nad Notecią, Zwierzyn, Stare Kurowo, Wieleń i miasta Czarnkowa. Wyniki zawodów wędkarskich o Puchar Noteci 2021:

I miejsce: Gmina Barcin – Tomasz Słomowicz, Ryszard Kokocha, Dawid Krawczyk – 5 pkt.

II miejsce: Gmina Czarnków – Mariusz Garstka, Wojciech Pacanowski, Mieczysław Zawadzki – 8,5 pkt.

III miejsce: Gmina Nakło nad Notecią – Krzysztof Kęsik, Tomasz Jopek, Mariusz Andrysiak – 10,5 pkt.

IV miejsce: Gmina Wieleń – Adrian Bałamut, Adam Brzeziński, Leszek Szymański – 11 pkt.

V miejsce: Gmina Zwierzyn – Grzegorz Krzysiek, Jarosław Borysowski, Robert Gruszecki – 12 pkt.

VI miejsce: Miasto Czarnków – Daniel Mielniczuk, Łukasz Majewski, Sebastian Sabat – 18 pkt.

VII miejsce: Gmina Stare Kurowo – Roman Berkowski, Krzysztof Skorupski, Wieczysław Kozłowski – 19 pkt.

Największą rybę – leszcza o długości 33 cm – złowił Krzysztof Kęsik z Gminy Nakło nad Notecią.

Najwięcej ryb – 15,05 kg – złowił Adrian Bałamut z Gminy Wieleń. Łącznie złowiono i po zważeniu wypuszczono do wody – 163 kg ryb.

W podsumowaniu zawodów i oficjalnym ogłoszeniu wyników w Stanicy Żeglarskiej „Neptun” uczestniczyli: Hanna Forbrich, Dyrektor Biura ZMiGN i Jolanta Maślanka, Księgowa ZMiGN, Janusz Wojtkowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej i Hubert Łukomski, Zastępca Burmistrza Barcina. Uczestnikom wręczono puchary i dyplomy, podziękowania i nagrody. Zawody wędkarskie przeprowadzili sędzia główny Jarosław Drozdowski (uhonorowany statuetką - "Przyjaciel Noteci") oraz sędziowie sektorowi: Andrzej Kowalczyk, Waldemar Nosek i Andrzej Wiśniewski.

Konkursowi patronowali Prezes ZMiGN Sławomir Napierała oraz Burmistrz Barcina Michał Pęziak. Zawody przeprowadzono w uzgodnieniu z Henrykiem Sobolewskim, Prezesem Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z o.o. Zakończenie i posiłek – dzięki uprzejmości  Krzysztofa Pałki – zorganizowano w siedzibie Klubu Żeglarskiego „Neptun” w Barcinie.

 

            ZMiGN sukcesywnie promuje aktywność samorządów, szczególnie prowadzone na szlaku inwestycje w infrastrukturę nadbrzeżną, np.: środki zewnętrzne m.in. na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem nabrzeży Noteci pozyskała Gmina Wieleń. Tu do połowy roku 2022 powstaną bulwary, w obrębie których zlokalizowane zostaną dwa nabrzeża cumownicze dla jednostek pływających, punkty do czerpania wody, możliwość ładowania akumulatorów, zrzutu ścieków z jednostek. Wzdłuż nabrzeża wybudowana zostanie ścieżka pieszo- rowerowa, powstaną ścieżki edukacyjne, park ornitologiczny, plac zabaw. Bulwary połączone zostaną z funkcjonującą już obecnie przestrzenią nazwaną Nowe Miasto NA NOWO stanowiącą również moduł projektu rewitalizacyjnego realizowanego w Wieleniu przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014- 2020.  Zadanie związane z wieleńskimi bulwarami realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy współpracy w zakresie niezbędnych uzgodnień projektowych z PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy.

Rok 2021 generalnie upłynął pod znakiem obchodów jubileuszowych oraz wytężonych prac nad nową Strategią Rozwoju ZMiGN do roku 2030.

            Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, zwołane przez Prezesa Zarządu Sławomira Napierała, 28 grudnia 2021 roku (online) podjęło roczne uchwały kierunkowe - w sprawie przyjęcia budżetu Związku oraz planu działania. Zaplanowano, m.in. kontynuację i rozwijanie rozpoczętych w latach poprzednich projektów, a także wzmacnianie wszelkich inicjatyw zmierzających do rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Najważniejszy punkt obrad dotyczył dyskusji nad nowym programem działania Związku i przyjęciem Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do roku 2030. Delegaci jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 6/XL/2021 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Nowa strategia powstała w latach 2020 - 2021 w modelu partycypacyjno- eksperckim, na zlecenie ZMiGN. Wykonawca odbył wizyty studyjne w samorządach nadnoteckich, konsultując wyniki prac i proponowane kierunki działania organizacji w nowej perspektywie finansowej  UE ( okres 2021 - 2027+). 

            Działanie ma na celu nowe otwarcie nakielskiej organizacji na szerszą współpracę w regionie Doliny Noteci, promocję Noteckiego Szlaku Wodnego i rozwój społeczno- gospodarczy obszarów nadnoteckich w kontekście zapewnienia partnerów i rozpowszechniania dobrych praktyk

            Wykonawcą jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z/s w Cieszynie. Opracowanie "Strategia Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 - 2030" zastąpiło dotychczasową strategię - "Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich." Zadanie zostało zrealizowane przy zaangażowaniu wszystkich członków Związku i koordynatorów w poszczególnych gminach ds. opracowania Strategii Związku.

 

Sprawozdanie finansowe stanowi integralną część niniejszego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” za rok 2021.

Protokoły z posiedzeń władz Stowarzyszenia są publikowane na stronie internetowej www.rzekanotec.pl oraz pozostają do wglądu w Biurze Związku, prowadzonym w Wieleniu.

 

Dziękuję w imieniu Członków Zarządu za owocną współpracę w okresie sprawozdawczym, dotychczasowe zaangażowanie oraz wzajemne zaufanie.

 

 

      Prezes Zarządu

 

/-/ Sławomir Napierała 

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie za rok 2021
Format: pdf, 237.7 kB
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.