Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią

Rok 2020 to rok jubileuszowy, który zamyka drugą dekadę aktywności Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią, określonej  Porozumieniem programowym na lata 2000 - 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom," będącego wzajemnym zobowiązaniem do współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć.

Zobowiązania tego podjęli się członkowie zwyczajni, którymi są miasta i gminy nadnoteckie z terenu województw: kujawsko- pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, reprezentowani przez wójtów i burmistrzów samorządów lokalnych. To samorządy nadnoteckie stanowią o sile całej organizacji, przy wsparciu członków- honorowego - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią oraz członków- wspierających działalność statutową- Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych), Powiat Nakielski, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Członkowie zwyczajni Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią: Gmina BARCIN, Gmina BIAŁOŚLIWE, Gmina BIAŁE BŁOTA, Gmina CZARNKÓW, Gmina MIASTO CZARNKÓW, Gmina DRAWSKO, Miasto i Gmina DREZDENKO, Miasto i Gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI, Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, Miasto i Gmina NOWA WIEŚ WIELKA, Miasto i Gmina PAKOŚĆ, Gmina SANTOK, Gmina SICIENKO, Gmina STARE KUROWO, Miasto i Gmina UJŚCIE, Miasto i Gmina WIELEŃ, Gmina ZWIERZYN.

Nowymi członkami organizacji są: Gmina Białe Błota oraz Gmina Sicienko, które zostały przyjęte w poczet członków zwyczajnych Związku Miast i Gmin Nadnoteckich podczas obrad Walnego Zebrania Członków ZMiGN, 04.12.2019 r. Uchwały o członkostwie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią czerpie największą siłę i satysfakcję ze współpracy na wielu płaszczyznach, w szczególności poprzez Budowanie pozytywnych relacji w ramach sieci współpracy z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać statutowe działania Związku.

JUBILEUSZOWE OBCHODY Z OKAZJI XX - LECIA Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zostały w okresie sprawozdawczym trzykrotnie zaplanowane i odwołane w szczegółowych komunikatach, wydanych przez Zarząd Związku, co spowodowane było  stanem pandemii. Mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS- CoV-2 w świetle obowiązujących przepisów prawa, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia w marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz skutkiem konieczności dostosowania się do przepisów wyższego rzędu, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jako organizacja ponadlokalna działająca na terenie trzech województw (kujawsko- pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego) była zmuszona zmienić tryb pracy Stowarzyszenia. W dniu 19 marca 2020 r. po raz pierwszy w historii Związku Walne Zebranie Członków sprawozdawczo- absolutoryjne za rok 2019 rok odbyło się poprzez zastosowanie trybu głosowania elektronicznego nad uchwałami. Wszyscy delegaci przychylili się do stanowiska Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o stosowaniu kontaktów metodami zdalnymi, w tym prowadzenia korespondencji przez Biuro Związku wyłącznie w formie elektronicznej. Plan pracy i plan budżetowy na rok 2020 uchwalone zostały wraz z innymi uchwałami kierunkowymi w dniu obrad WZC ZMiGN, 04.12.2019 r. w Czarnkowie, w tym o wysokości składki członkowskiej i ustanowieniu 2020 - Rokiem Jubileuszu XX- lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Wykonanie uchwał powierzono Zarządowi Związku. W sytuacji nadzwyczajnej wspomnianej powyżej, przesunięty został ostatni z trzech rezerwowanych terminów organizacji jubileuszu, tj. 8 października 2020 r. w Nakle nad Notecią na Przystani Powiat Nakielski. Zarząd podjął decyzję o planowaniu wydarzenia jubileuszowego do realizacji w terminie przyszłorocznym, wyłącznie w takim czasie kiedy nie będzie zagrożone zdrowie Delegatów i zaproszonych Gości.

W związku z przygotowaniami do jubileuszu opracowane zostało NOWE LOGO ZMiGN, które wykorzystywane może być równolegle ze znanym już logotypem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Autorem nowego logo jest pracownik UMiG w Nakle nad Notecią Szymon Niemczewski, który zaprojektował również inne materiały promocyjne dla Związku, graficznie ujmując istotę śródlądzia i synergię współpracy.

Obrady w okresie sprawozdawczym -  wszystkie zadania podejmowane przez Zarząd Związku wyznaczał obowiązujący Statut Stowarzyszenia oraz przyjęte regulaminy: Obrad Walnego Zebrania Członków, Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Walne Zebrania Członków Związku odbyły się: 19 marca 2020 r. oraz 12 stycznia 2021 - online. Każdorazowo wsparcia organizacyjnego i informatycznego udzielił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/Not., którego Dyrektorem jest Emilia Cybulska.

W sprawozdawanym okresie, Zarząd Związku został zwołany przez Prezesa Zarządu: 24.02.2020 r.- Stare Kurowo, 16.06.2020 r.- Krzyż Wielkopolski, 28.08.2020 r. - Czarnków oraz w dniu 01.12.2020 r. - online.

Komisja Rewizyjna dwukrotnie w tym czasie dokonała kontroli działalności  Stowarzyszenia, także sprawdziła prowadzenie księgowości i Biura Związku ( posiedzenia Komisji miały miejsce 24.02.2020 r. w Starym Kurowie i 05.03.2021 r. w Wieleniu). Nieprawidłowości nie stwierdzono. Składki członkowskie wszyscy członkowie uregulowali.

 Na rok 2020 ustalono składkę członkowską w wysokości 0,35 zł/1 mieszkańca rocznie dla miast i gmin wchodzących w skład stowarzyszenia, płatną do końca pierwszego kwartału. 

Udział w spotkaniach branżowych - Członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na bieżąco informowani byli przez Biuro Związku mail/tel. na temat odwołanych z powodu pandemii lub przełożonych na przyszły rok, najważniejszych zebrań, spotkań, wydarzeń, konferencji branżowych, lub możliwości udziału w trybie online.

Zrezygnowano z realizacji w minionym roku z większości wydarzeń wpisanych do wspólnego kalendarza wydawanego pod hasłem: "Dzieje się w Dolinie Noteci" i organizację "Święta Noteci 2020" przeniesiono na rok 2021 (data rezerwowana w Porozumieniu zawartym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, Dyrektorem Krzysztofem Cimoszko, to: 27.07.2021 r., miejsce: "Marina Czarnków").

Odnosząc się do realizacji planu działania i przyjętych do realizacji przez Zarząd Związku i wszystkich członków założeń budżetowych, należy zaznaczyć, że nie ograniczając się wyłącznie do Noteci, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich stara się być organizacją, która szeroko postrzega problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce, stąd angażowanie się Delegatów w różnorodne działania o zasięgu ponadlokalnym. Dlatego do planu przyjęto m.in. nasze skromne uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez władze województw na rzecz wdrażania „Memorandum współpracy dla rozwoju MDW E70 na obszarze Polski" ( kontynuacja w latach 2020- 2022 ). Liderem zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany jest Województwo Pomorskie. Związek pozytywnie odnosi się do prowadzonych działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70. Podczas dotychczasowych obrad WZC Związku do dyskusji zapraszani byli Pełnomocnicy Marszałków Województw ds. MDW E70 oraz przedstawiciele Zarządcy Dróg Wodnych ( PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy).  

W minionym roku odbyły się spotkania, konsultacje społeczne, inne wydarzenia online  z udziałem przedstawicieli Związku:  

-   Jubileusz stulecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, 10.02.2020 r. Spot z Zaślubin został opublikowany na www.rzekanotec.pl .

- Badanie ankietowe MGMiŻŚ, realizowane przez PGW Wody Polskie, 04.03.2020r. - Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej ( w podziale na obszary dorzeczy) - NGO (prowadzący badanie: Firma CDM Smith Sp. z o.o. )

-  Targi "Wiatr i Woda" w Warszawie, 12-15 marca 2020r. (Gala ogólnopolskiej Nagrody Przyjaznego Brzegu, Panel dyskusyjny Laureatów, 14 marca 2020 r.)- odwołane. Ostatecznie wręczenie nagród odbyło się w Płocku w plenerze (05 września 2020 r.)- Laureatem nagrody indywidualnej został Starosta Powiatu Nakielskiego Tadeusz Sobol, z rekomendacji Zarządu Związku.

- Powstanie Zespołu ds. Promowania Turystyki Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie ( Zarządzenie nr 33 z dnia 25.05.2020 r. Prezesa PGW WP)- online (wytypowanie do prac w Zespole kpt. ż. śr. Grzegorza Nadolnego oraz  Dyrektor Biura Związku Hanny Forbrich)- spotkania zespołów online raz na kwartał.

- Powstanie Zespołu ds. Żeglugi Śródlądowej i Turystyki Wodnej w PGW Wody Polskie, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (Polecenie służbowe Dyrektora RZGW w Bydgoszczy nr 16/2020 z dnia 24 września 2020 r.) - wytypowanie do prac w Zespole Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Sławomira Napierała (przedstawiciel Związku Miast i Gmin Nadnoteckich) oraz członka Zarządu Związku Bartosza Niezborała (przedstawiciel ZMiGN oraz Przystani Wodnej Yndzel w Drawsku).

Ponadto do ww. zespołu w RZGW w Bydgoszczy jako przedstawiciele podmiotów zainteresowanych sektorem żeglugi śródlądowej (współpracujących ze Związkiem) powołani zostali: Kapitan ż. ś. Grzegorz Nadolny (przedstawiciel ZSŻŚ w Nakle n. Not.), Tomasz Miłowski (Wicestarosta Powiatu Nakielskiego, przedstawiciel Przystani Powiat Nakielski), Dawid Konwiński (przedstawiciel Przystani Powiat Nakielski), Krzysztof Cimoszko (Dyrektor OSIR w Czarnkowie, przedstawiciel Przystani Wodnej w Czarnkowie), Dawid Szatten (koordynator Naukowy Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych UKW w Bydgoszczy).  

- 30 lat Samorządu Terytorialnego, 27.05.2020r. (zaakcentowano życzeniami na www.rzekanotec.pl).

- "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy" Konsultacje społeczne dokumentu ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  (webinar, 10.06.2020 r.- udział online przedstawicieli Związku, Gmina Wieleń, Gmina Zwierzyn, Biuro Związku).

- Zawarcie Porozumienia w dniu 16.06.2020 r. na organizację "Święta Noteci", nastąpiło odroczenie o rok zadania powierzonego do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ( Gmina Miasto Czarnków).

- V Spławikowe, Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Noteci w Starym Kurowie, 18.10.2020 r. w Łęgowie.

- Powiatowy konkurs fotograficzny „Między Drawą, a Notecią” im. Mariana Bakinowskiego w Krzyżu Wlkp. ( listopad 2020 r., wystawa pokonkursowa ).

Noteć jako szlak głównie turystyczny-  ale też komunikacyjny, lobbujemy w tym zakresie. Sukcesywnie staramy się budować przychylny klimat dla realizowanych przez Związek działań, wsłuchując się w oczekiwania mieszkańców nadnoteckich miast i gmin oraz turystów.

Rozwijane produkty turystyczne mają być w powiązaniu drogi wodnej z atrakcjami lokalnymi.  Doskonale ten temat wpisuje się w działania samorządów, którym zależy na silnej promocji i rozwoju turystyki aktywnej. Realizacja ambitnych wielomilionowych zadań przez gminy członkowskie Związku nie byłaby możliwa bez udziału środków zewnętrznych, a w szczególności funduszy Unii Europejskiej w poprzednim rozdaniu, ale także z obecnie dostępnych funduszy. Cieszy trud podejmowany przez gminy członkowskie, które podejmują się realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem nabrzeży szlaku wodnego.

Przykładem kontynuacji wzmacniania infrastruktury technicznej szlaku wodnego jest inwestycja zrealizowana w Gminie Santok (woj. lubuskie). Wybudowano tu basen portowy do cumowanie jednostek pływających. Miejsce wyposażono w pełne węzły sanitarne, domki oferujące szesnaście miejsc noclegowych. Istnieje tu także możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Oficjalne oddanie do użytku nowego obiektu nastąpiło 19 września 2020r. Zadanie Gmina Santok zrealizowała przy w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014-2020 we współpracy z Gminą Rüdersdorf z Niemiec. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich podczas- inauguracji reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu- Burmistrza Czarnkowa Andrzeja Tadla.

Środki zewnętrzne m.in. na realizację kolejnego zadania związanego z zagospodarowaniem nabrzeży Noteci pozyskała Gmina Wieleń. Tu do połowy roku 2022 powstaną bulwary, w obrębie których zlokalizowane zostaną dwa nabrzeża cumownicze dla jednostek pływających, punkty do czerpania wody, możliwość ładowania akumulatorów, czy też zrzutu ścieków z jednostek. Wzdłuż nabrzeża wybudowana zostanie ścieżka pieszo- rowerowa, powstaną ścieżki edukacyjne, park ornitologiczny, plac zabaw. Bulwary połączone zostaną z funkcjonującą już obecnie przestrzenią nazwaną Nowe Miasto NA NOWO stanowiącą również moduł projektu rewitalizacyjnego realizowanego w Wieleniu przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014- 2020.  Zadanie związane z wieleńskimi bulwarami realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy współpracy w zakresie niezbędnych uzgodnień projektowych z PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy.

Delegaci widzą także potrzebę promocji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, a także oferty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych.” Zaznaczyć należy, że Szkoła w Nakle nad Notecią w minionym roku obchodziła 75- lecie istnienia i kształcenia kadry, jubileusz również został odłożony na czas po ustąpieniu pandemii.

Przystąpiono także do opracowania nowej Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Zadanie, które obecnie jest na początkowym etapie, realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Delta Partner oraz przy zaangażowaniu wszystkich członków Związku. Zakończenie prac związanych z opracowaniem planowane jest na rok 2021.

Sprawozdanie finansowe stanowi integralną część niniejszego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” za rok 2020.

Protokoły z posiedzeń władz Stowarzyszenia są publikowane na stronie internetowej www.rzekanotec.pl oraz pozostają do wglądu w Biurze Związku, prowadzonym w Wieleniu.

Prezes Zarządu

/-/ Sławomir Napierała 

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie za rok 2020
Format: pdf, 319.14 kB
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.