Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

Sprawozdanie za rok 2012 merytoryczno - finansowe z działalności 
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią


 
Z każdym kolejnym rokiem staramy się realizować Porozumienie na lata 2000- 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwu,” które zostało zawarte w Nakle nad Notecią, dokładnie na pokładzie statku szkolnego „Władysław Łokietek.”  Porozumienie to jest naszym wzajemnym zobowiązaniem do współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Zobowiązania tego podjęli się członkowie zwyczajni Związku, którymi są miasta i gminy nadnoteckie z terenu województw: kujawsko- pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obecnie Związek liczy 15 członków zwyczajnych, są nimi reprezentowane przez wójtów i burmistrzów- gminy: Gmina BARCIN, Gmina BIAŁE BŁOTA, Gmina MIASTO CZARNKÓW, Gmina DRAWSKO, Miasto i Gmina DREZDENKO, Miasto i Gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI, Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, Gmina NOWA WIEŚ WIELKA, Miasto i Gmina PAKOŚĆ, Gmina SANTOK, Gmina STARE KUROWO, Miasto i Gmina UJŚCIE, Miasto i Gmina WIELEŃ, Gmina ZWIERZYN, Gmina ZŁOTNIKI KUJAWSKIE oraz 6 Parterów wspierających naszą działalność statutową: ŻEGLUGA BYDGOSKA Sp. z o.o., WYŻSZA SZKOŁA ŚRODOWISKA w Bydgoszczy, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK” w Nakle nad Notecią oraz członek honorowy ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. 
W 2012 roku do Związku przyjęliśmy nowych członków wspierających: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią, ale także na mocy Umowy partnerskiej o współpracy - Stowarzyszenie BRACTWO BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO w Bydgoszczy.  Dzisiaj Związek Miast i Gmin Nadnoteckich stanowi silną grupę. Sądzę, że to z powodzeniem przekłada się na skuteczność podejmowanych działań, ukierunkowanych na rozwój turystyki wodnej i szeroką promocję regionu całej Doliny Noteci. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że czerpiemy największą siłę i satysfakcję właśnie ze współpracy na wielu płaszczyznach. Dlatego też, jednym z naszych zadań jest „Budowanie pozytywnych relacji w ramach sieci współpracy z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać statutowe działania Związku.” Nowi partnerzy to też nowe zadania, takie jak współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” - Otwarcia regionalnego sezonu turystyki aktywnej w Dolinie Noteci, które odbędzie się w dniach 19- 20.04.2013 roku na przystani wodnej w Nakle nad Notecią.
 
Szanowni Państwo, przypomnę, że plan działania na rok 2012 oraz budżet Związku ( w wys. 48.996,87 zł. ) zostały jednomyślnie uchwalone podczas obrad XXI Walnego Zebrania Członków Związku, które odbyliśmy 1 grudnia 2011 roku w Brzozie, w Gminie Nowa Wieś Wielka. Wszystkie zadania podejmowane przez Zarząd Związku wyznaczał obowiązujący Statut Stowarzyszenia oraz przyjęte regulaminy: Obrad Walnego Zebrania Członków, Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 
W okresie sprawozdawczym posiedzenia Walnego Zebrania Członków Związku odbyliśmy dwukrotnie, tj.: 16 marca w Drezdenku oraz 11 grudnia 2012 r. w Białych Błotach. Natomiast Zarząd Związku obradował 5 razy, i tak, posiedzenia kolejno odbywały się w: Wieleniu- 16 II, Drezdenku- 15 III, Czarnkowie- 24 V, Wieleniu- 12 IX, Nakle nad Notecią- 22 XI 2012 r. Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności naszego Stowarzyszenia, a także sprawdziła prowadzenie księgowości i Biura Związku, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. 
Odnosząc się do realizacji planu działania i przyjętych przez Zarząd Związku i wszystkich członków założeń budżetowych, chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie ograniczając się wyłącznie do Noteci, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich od początku stara się być organizacją, która szeroko postrzega problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Dlatego do planu przyjęliśmy m.in. nasze skromne uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez władze województw na rzecz wdrażania „Memorandum współpracy dla rozwoju MDW E70 na obszarze Polski ( 2012- 2014 ).” Podczas obrad Walnego Zebrania Członków Związku w Drezdenku (marzec 2012) gościliśmy Pełnomocników Marszałków Województw ds. MDW E70. Zaprezentowane zostało wówczas opracowanie „Strategii Promocji MDW E70,” które powstało w ramach kontynuacji Porozumienia Marszałków i Deklaracji programowej w sprawie aktywizacji gospodarczej i turystycznej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Podkreślono ważność działań na rzecz drogi wodnej E70, która stanowi „wrota” do wód śródlądowych całej zachodniej Europy. 
Potencjał jednostek wodnych na zachodzie jest zdecydowanie większy niż w Polsce. Po roku 2006 w Polsce zarejestrowano 300 jednostek pływających, podczas gdy w samych Niemczech liczba ta wynosi już ok. 20 tys. W pewien sposób dane te pokazują jaki odsetek turystów może dotrzeć do Polski drogą wodną, ale konieczne jest przystosowanie jej do odpowiednich standardów. My pod tym też się podpisujemy i staramy się mówić jednym głosem. 
W minionym roku zauważyliśmy wyraźne zintensyfikowanie działań promocyjnych międzynarodowego szlaku na zachodzie Europy. Pojawiły się w ubiegłym roku nowe wydawnictwa promocyjne nt. licznych atrakcji projektowanej MDW E70, opracowane z myślą o silnej promocji na targach o charakterze turystycznym w kraju, a szczególnie w zachodniej Europie. Nacisk położono na targi ITB w Berlinie. Dodam, że w tym wydarzeniu targowym już kilka razy uczestniczyły samorządy gminne z naszego stowarzyszenia: Gmina Drawsko i Gmina Miasta Czarnków, które przy okazji promocji własnego projektu pokazywały cały szlak. 
W ramach działań promocyjnych na rzecz MDW E70 planowane jest także wydanie materiałów pod hasłem „Najpiękniejsza droga Polski” oraz telewizyjna kampania reklamowa- „Wszyscy na pokład, zapraszamy do nas …” Produkty turystyczne budowane mają być w powiązaniu drogi wodnej z atrakcjami lokalnymi i w oparciu o turystykę rodzinną. 
Szczególnie bliskie są nam dotychczasowe działania prowadzone na szczeblu regionów w zakresie ożywienia MDW E70, i też część z tych działań, nie tylko z zakresu silnej promocji, ale pożądanych na szlaku inwestycji- realizowana jest przez należące do Związku samorządy nadnoteckie, o czym będzie szerzej w dalszej części sprawozdania.
 
W omawianym okresie sprawozdawczym Związek brał także udział w konsultacjach społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej m.in. „Blueprint to Safeguard Europe's Waters.” Dokument opracowywany na szczeblu Unii Europejskiej ma przyczynić się do polepszenia standardów zarządzania i ochrony wód śródlądowych na całym obszarze UE. Zapisy w nim ujęte stanowić będą analizę zasobów wodnych i sposób zarządzania nimi w dłuższym okresie czasowym (do roku 2050) i należy się spodziewać, że wytyczne te będą przenoszone do przepisów krajowych.  
Podczas obrad w Drezdenku zaprezentowany został nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią- technik eksploatacji portów i terminali, przedstawiony przez dyrektora Szkoły- Rafała Woźniaka. Nowa oferta edukacyjna Szkoły ma przyczynić się do wykształcenia kadry, która znajdzie zatrudnienie w powstających przystaniach na wodach śródlądowych w Polsce. Warto dodać, że młodzież będzie mogła kontynuować naukę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zupełnie nowym kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych,” który 
znacząco wspiera nasze wspólne starania w propagowaniu znaczenia potencjału śródlądowych dróg wodnych dla zrównoważonego rozwoju regionów.   
Nasz członek wspierający Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy oferuje również bogaty program nauczania i zachęca nowymi kierunkami kształcenia. Jednak tu chciałbym przez chwilę zwrócić Państwa uwagę na nowy projekt i nieco inne, jak do tej pory, podejście prezentowane przez środowisko akademickie w zakresie rewitalizacji dróg wodnych. Mowa o Projekcie Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy- beneficjenta Instrumentu Finansowego Life+ AgroSafe- Wzmocnienie świadomości polskich rolników w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na eutrofizację wód. Kierownik Projektu dr hab. Tomasz Kowalkowski przybliżył założenia tego projektu podczas obrad Walnego Zebrania Członków Związku w Gminie Białe Błota. Projekt ma głównie znaczenie edukacyjne w celu podniesienia świadomości rolników, a także ma znaczenie dla właścicieli kąpielisk i zarządców dróg wodnych. Lider Projektu prosi za naszym pośrednictwem zainteresowanych o rejestrowanie się na stronie internetowej www.agrosafe.pl ; planowany jest cykl szkoleniowo- edukacyjny, przy wsparciu zespołu specjalistów oraz przy współpracy z jednostkami zewnętrznymi, takimi jak: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, RZGW, WIOŚ, władze samorządowe, organizacje pozarządowe. Prowadzone będą kampanie informacyjne w prasie, telewizji oraz nagrania filmów edukacyjnych, tzw. „okrągłe stoły” z rolnikami i spotkania warsztatowe- edukacyjne dzieci rolników. Całkowity budżet projektu wynosi 534.483 euro. Rozpoczęcie projektu nastąpiło 01.09.2012 r., zakończenie planowane jest na 29.02.2016 r. Zachęcam do zainteresowania się tym Projektem. 
W dalszej części sprawozdania przybliżę Państwu kolejny temat- myślę, że nam najbliższy, bo dotyczący inicjowania i wspierania działań inwestycyjnych w ramach dostępnych programów operacyjnych na aktywizację Wielkiej Pętli Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko-Pomorskiej. Zagospodarowanie nabrzeży było i ciągle jest w centrum naszej uwagi. Przypomnę, że jednym z pierwszych zadań zrealizowanych na szlaku było nabrzeże zagospodarowane przez Gminę Santok. Za aktywność inwestycyjną i działania promocyjne w miejscu kluczowym dla szlaków wodnych Warty i Noteci- Gmina Santok została wyróżniona ogólnopolską Nagrodą Przyjaznego Brzegu w roku 2006. 
Przełomowym momentem był dla nas udział w Projekcie „InWater” realizowany w latach  2007-2008 ze środków INTERREG IIIB dla Regionu Morza Bałtyckiego, który oprócz innych zadań, jak oznakowanie i promocja międzynarodowa, przede wszystkim zaowocował powstaniem sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią. Wytypowaliśmy w sumie 10 lokalizacji- praktycznie połowa z nich została zrealizowana i dosłownie „tętni życiem,” do tego jest rozwijana- zgodnie z założeniami wspólnej Strategii Rozwoju Turystycznego Miast i Gmin Nadnoteckich.     
Realizacja ambitnych, wielomilionowych zadań, których podjęły się gminy nadnoteckie nie byłaby możliwa bez udziału środków zewnętrznych, a w szczególności funduszy Unii Europejskiej. Tylko w zasadzie dzięki współpracy na szczeblu regionalnym pojawiła się szansa dla naszych samorządów na środki unijne, po które udało się sięgnąć w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 oraz Programu Regionalnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Powstały inwestycje jako elementy na szlaku E 70, czyli drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym, z wszelkimi udogodnieniami dla turystów. Stanowią one „bramy” do bogatych atrakcji turystycznych gmin nadnoteckich. Inwestycje kompleksowe zrealizowały Miasto Czarnków, Gmina Drawsko, a także warunki cumowania dzięki zrealizowanej inwestycji poprawiły się   w Ujściu. Natomiast w roku 2012 „przyjaznym miejscem” na szlaku stała się też Gmina Barcin, gdzie zmodernizowano przystań żeglarską „Neptun” oraz wykonano trakt spacerowy nad Notecią- oddając miastu odnowiony teren przynotecki i Starówkę barcińską. Gmina dołączyła do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2012. Realizacja inwestycji pn. Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej „Neptun” w Barcinie oraz Budowa traktu spacerowego nad Notecią- zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013. Związek złożył rekomendację do Nagrody.
Cieszą kolejne inwestycje i podejmowane inicjatywy w zakresie rozwiązań dla Noteci. Pomimo wysiłku widzimy sami, jak potrzebne były te inwestycje i oczekiwane przez mieszkańców. Przy okazji projektów inwestycyjnych, szybko pojawiły się kolejne z dofinansowaniem unijnym- typowo promocyjne, jak np.: w minionym roku 2012 wspólny projekt dwóch gmin Drawska i miasta Czarnków pod nazwą „Statkiem na Euro 2012” lub „Statkiem na Areny Euro 2012.” Realizacja tego projektu i związany z nim nasz aktywny udział m.in. w targach branżowych, wystawach, imprezach wodniackich (WRPO 2007- 2013, Działanie 6.1, Schemat II ) przyczynił się znacząco do promocji całego szlaku.  
Wracając do omawiania inwestycji na szlaku, to na szczególną uwagę zasługuje dzisiaj Nakło nad Notecią i inwestycja prowadzona przez Zarząd Powiatu Nakielskiego na czele ze Starostą Nakielskim- Tadeuszem Sobolem. Budowę nowoczesnej przystani wodnej w Nakle nad Notecią, zapewne z uwagi na rozmiar inwestycji i możliwości uzyskania dofinansowania unijnego, podzielono na dwa etapy, przy czym etap I- basen portowy o pow. 10 tys. m2 został już oddany do użytku. Etap obecnie realizowany został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Powiatu Nakielskiego. O prowadzonej inwestycji opowie nam za chwilę Inwestor. Budowana przystań w Nakle nad Notecią jest bez wątpienia największą inwestycją na szlaku, szczerze gratulujemy. 
Ciągle żywy jest temat prowadzonych inwestycji na szlaku, szczególnie ma to znaczenie w perspektywie dalszych planów w kolejnym okresie programowania 2014- 2020. 
Musimy też pamiętać, że są jeszcze dostępne źródła zewnętrzne, m.in. w Lokalnych Grupach Działania i Lokalnych Grupach Rybackich, czy z tzw. „Małych projektów” na rozwój turystyki i w ramach „Odnowy wsi”- przykładem może być przystanek wodny- etap I we Wrzeszczynie (gm. Wieleń).
 
Mając na uwadze rosnące zainteresowanie odkrywaniem „WPW” zdecydowaliśmy się w ubiegłym roku na wsparcie w kooperacji z TV Astra Studio realizacji pierwszych odcinków z cyklu pt. „Z biegiem rzek- Notecią z Krzyża do Czarnkowa” oraz z „Z biegiem rzek- Notecią z Czarnkowa do Białośliwia,” przy założeniu, że powstaną kolejne odcinki na obszarze pozostałych województw. Pierwsze odcinki emitowane były w listopadzie i grudniu 2012 r. oraz niedawno odcinek drugi w marcu przez TVP Poznań. Wsparcia też udzieliliśmy podczas ubiegłorocznego wydania ( cz. II ) Przewodnika WPW- nie tylko dla wodniaków autorstwa dr Mirosława Słowińskiego i kpt Grzegorza Nadolnego. Związek wykupił część nakładu, jak również niektóre gminy dokonały zakupu na cele promocyjne.  
Jeśli chodzi o promocję „Wielkiej Pętli Wielkopolski” to największym projektem unijnym, w którym bierzemy udział jest Projekt Kluczowy pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.” Liderem Projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Działania 6.1 „Turystyka,” Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” WRPO na lata 2007-2013. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest jednym z 28 partnerów i uczestniczy w Projekcie na zasadzie partnera wspierającego, tj. bez ponoszenia kosztów wkładu własnego ale z zaangażowaniem merytorycznym. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 4 lutego 2013 r. Całkowita wartość projektu to 6.591.868,58 zł., w tym dofinansowanie projektu z EFRR: 4.609.850,54 zł. W ramach realizacji Projektu rozpoczęto już działania związane z „Opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”- wykonawcą jest Firma Landbrand Hubert Gonera, Poznań. Na posiedzeniu Rady Programowej w dniu 7 stycznia 2013 r. dokonano wyboru logo projektu (sznur- pętla) i hasła „Z nurtem przygody.” Trwają prace Sądu Konkursowego nad wyborem Wykonawcy dla zadania pn. „Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.” Horyzont czasowy realizacji kampanii 2013-2014. W ramach Projektu opracowane zostaną wydawnictwa: przewodnik nawigacyjny, mapa WPW, folder turystyki kulturowej i aktywnej WPW, kalendarz imprez (Związek zgłosił wraz z Miastem Czarnków w ramach współorganizacji „Święto Noteci”- w Czarnkowie 27-28 lipca 2013 r.). W ramach Projektu planowana jest również promocja na imprezach targowych poza granicami Polski, w tym na targach w Berlinie oraz w Holandii. Związek, za pośrednictwem Biura Związku, aktywnie uczestniczy w każdym etapie realizowania ww. działań promocyjnych, w ramach których promowany jest cały szlak. Warto zaznaczyć, że razem ze Związkiem również RZGW Poznań jest Partnerem wspierającym w tym Projekcie.
 
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Związku uczestniczyli w konferencjach, sympozjach, spotkaniach i jeśli tylko to było możliwe- zabierali „głos w sprawie Noteci.”
Do najważniejszych wydarzeń możemy zaliczyć:
- Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie ( 3.03.2012 r. ). „Nagroda Przyjaznego Brzegu” za rok 2011 dla Gminy Drawsko za budowę nowoczesnej przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku. Ponadto podczas tegorocznych Targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (5.03.2013 r.) – laureatem Nagrody została Gmina Barcin.  
- Targi ITB BERLIN- Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie z udziałem gmin członkowskich Związku, 7-11.03.2012 r. ( udział gmin Drawsko i Miasta Czarnków).
- Targi GTT 2012- XV Gdańskie Targi Turystyczne, 13-15.04.2012 r. (Mercurius Gedanensis dla Miasta Czarnków i Gminy Drawsko za innowacyjny produkt turystyki wodnej „Statkiem na EURO 2012”). 
- Targi LATO 2012- XVII Targi Turystyki i Wypoczynku w Warszawie, 20-22.04.2012 r. Warszawa (Stoisko wspólne Laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu”). 
Otwarcie Sezonu Nawigacyjnego 2012 na Przystani w Nakle n. Notecią, 26.04.2012 r. – przekazano związkowe życzenia dla wodniaków. 
- Wielkopolskie Motorowodne Otwarcie Sezonu 2012 Wielka Pętla Wielkopolska Marina Czerwonak- Czarnków Marina, 28.04- 5.05.2012r. 
- Konferencja w Obornikach poświęcona rozwojowi turystyki wodnej, 18.05.2012 r. ( Prezes Związku przedstawił tematyczną prezentację multimedialną ).  
- Inauguracja Sezonu Turystycznego 2012 w Powiecie Czarnkowsko- Trzcianeckim – Przystań Wodna „YNDZEL” w Gminie Drawsko, 20.05.2012 r.  
- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, Senat RP, Warszawa, 30.05.2012 r. Dyrektor Biura Związku przedstawiła prezentację multimedialną nt. naszej działalności w zakresie rozwoju turystyki wodnej.
- FLIS NOTECKI- 18.05- 10.06.2012 r.
- STER NA BYDGOSZCZ- V Bydgoski Festiwal Wodny, 22- 24.06. 2012 r.,
- Regionalne RozmaitOŚCI, piknik podczas Dni Wielenia, 21-22.07.2012 r.  
- ŚWIĘTO NOTECI w Czarnkowie, 28.07.2012 r. 
- Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego na trasie Pęckowo- Drawski Młyn- Krzyż Wlkp.- Wieleń, 05.08.2012 r. ( puchar dla Najlepszej Rodziny Biegaczy). 
- Regionalne Obchody Dni Lasu, 20. rocznica pożaru Puszczy Noteckiej- Potrzebowice 10.08.2012 r. (Udział przedstawicieli Związku). 
- I Targi WaterWays EXPO 2012- Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, 19-21 września 2012 r. Wrocław. Po raz pierwszy Związek wziął udział z samodzielnym stoiskiem w ekspozycji wystawowej. Ponadto przedstawiona została przez Prezesa Związku prezentacja podczas konferencji panelowej.
- Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce organizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 05.10.2012 r. (warsztaty na statku ) 
- „Nie ma jak Polska”- program telewizyjnej Jedynki gościł w Czarnkowie. W odcinku emitowanym w dniu 7 października 2012 r. pokazano m.in. czarnkowską Marinę na Noteci. 
- TOUR- SALON- Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour-Salon, 24-27.10.2012 r., Poznań, przedstawiona została prezentacja multimedialna. 
- Warszawskie Targi Turystyczne PODRÓŻE oraz ogólnopolskie II Forum Wodniaków- 16- 18.11.2012 r. Podczas Forum (18.11.2012 r.) Dyrektor Biura przedstawiła prezentację nt. „Korzyści z synergii działań w rozwoju turystyki wodnej. Odra- Warta- Noteć.” W poczet materiałów pokonferencyjnych przekazano do CTW w Warszawie referat nt. „Korzyści z synergii działań w rozwoju turystyki wodnej.”  
- Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (23.11.2012r.) - wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w III Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią” (nagroda specjalna).
- Konferencja „Noteć Warta- wspólna sprawa”- 26- 27.11.2012 r. (Wronki, Czarnków). W konferencji wzięli udział przedstawiciele Związku. Uczestnicy konferencji podczas wyjazdu studyjnego odwiedzili czarnkowską Marinę. Prezes Zarządu przedstawił prezentację nt. działań Związku. 
- BOOT & FUN Targi w Berlinie- 23-28.11.2012r.- wspólne stoisko promujące nowe przystanie w Drawsku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią i Bydgoszczy. Inicjatywa wspólnego stoiska była słuszna.
 
Informacje publikowane są na stronie internetowej www.rzekanotec.pl oraz polecam Państwu www.teraznotec.pl i strony internetowe każdego z naszych członków i partnerów we współpracy.
 
Dziękuję w imieniu Zarządu Związku wszystkim Delegatom za zaangażowanie. Wsłuchując się bacznie w oczekiwania licznych odbiorców naszych działań oraz mieszkańców miast i gmin nadnoteckich staramy się wychodzić naprzeciw galopującym zmianom cywilizacyjnym i być widocznymi przez pryzmat naszych dokonań i „dobrych praktyk,” a także jedności, która wyróżnia nas wśród licznych organizacji, również tych nowych, które powstają.     
Część sprawozdania finansowego stanowi integralną część niniejszego sprawozdania z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2012.
 
    PREZES ZARZĄDU 
/-/ Franciszek Strugała

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie za rok 2012
Format: pdf, 214.73 kB
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.