Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” w Nakle nad Notecią  realizuje swoje zadania w oparciu o STATUT Stowarzyszenia i REGULAMINY: Obrad Walnego Zebrania, Pracy Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. 
W omawianym okresie sprawozdawczym realizacja zadań była zgodna z planem działania ZWIĄZKU na rok 2009 oraz budżetem (uchwały XVI Walnego Zebrania Członków w Drezdenku - 5.12.2008 r.).
Odbyliśmy w roku 2009 dwa Walne Zebrania Członków. Miejscem obrad były gminy: NAKŁO nad Notecią (siedziba) w dniu 10.03.2009 r. oraz BARCIN - 11.12.2009 r.
W okresie między Walnymi Zebraniami Członków odbywały się posiedzenia Zarządu Związku. Pierwszy raz oprócz tradycyjnych posiedzeń Zarządu ( obrad, organizowanych przynajmniej raz na kwartał ) zastosowano również formułę konsultacji nad uchwałą Zarządu Związku w drodze uzgodnienia telefonicznego oraz e-mail. Sprawa dotyczyła partnerstwa w projekcie Gminy Drawsko- „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolskiej- budowa przystani w Drawsku” ( WRPO na lata 2007- 2013). Propozycja partnerstwa w projekcie Gminy Drawsko została przyjęta.
Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności Zarządu i Biura Związku. 
Protokoły z odbytych ww. posiedzeń są do wglądu w Biurze Związku, ponadto wszystkie informacje z odbytych zebrań były na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.rzekanotec.pl .
 
Pierwsze w roku 2009 posiedzenie Zarządu Związku odbyło się 10 marca w Nakle nad Notecią. Omówiono sprawy regulaminowe związane z realizacją planu pracy i wykonaniem budżetu. W ramach uzgodnień budżetowych podjęta została dodatkowo decyzja o dofinansowaniu wydania mapy „Wielkiej Pętli Wielkopolski”- Warta- Noteć- Gopło- Warta autorstwa dr Mirosława Słowińskiego (Marina Ląd). Członkowie mogli w ramach przedstawionej oferty zakupić również mapę wielkoformatową „WPW.” 
Zakończono pracę nad wydaniem na zlecenie Związku trzeciej edycji planu „Szlakiem Noteci,” konsultowanego pod względem nawigacyjnym przez kpt. Grzegorza Nadolnego. Wydawnictwo związkowe „Szlakiem Noteci” ( Związek zakupił 6.200 egz., cena 1 egz. 1,21 zł. brutto), gminy łącznie zamówiły 5.000 egz., co razem daje nakład łączny: 11.200 egz.
Omówiono także organizację Walnego Zebrania Członków,  rejsów latem po Noteci, „Flisu Noteckiego.” Zachęcano nadnoteckie samorządy do realizacji projektów z dostępnych funduszy na turystykę oraz w miarę możliwości realizowania „małych projektów,” które przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym mogą poprawić jakość usług i dostępność szlaku. 
Tego samego dnia w Nakle nad Notecią odbyło się Walne Zebranie Członków. Delegaci przyjęli przedstawione sprawozdanie merytoryczno- finansowe z działalności za rok 2008, absolutorium zostało udzielone Zarządowi Związku. Gościnnie w obradach uczestniczyli przedstawiciele firmy RDH Architekci Urbaniści Sp. z o.o. Poznań, którzy przedstawili ofertę współpracy dla gmin zrzeszonych w Związku, dotyczącą koncepcji wdrażania zintegrowanego produktu turystycznego w całym regionie Dolinie Noteci. Ofertę przedstawiono w formie prezentacji- „Współpraca i rozwój: Ludzie, Środowisko, Tożsamość.” Po posiedzeniu była także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
W czasie dyskusji poruszono szereg tematów, bezpośrednio dotyczących potrzeby rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce.  Rektor Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy- Prof. Barbara Kowalkowska złożyła informację z wdrażania modułu edukacyjnego programu „Teraz Noteć,” w ramach którego prowadzone były badania jakości śródlądowych dróg wodnych (dopływy Noteci, m.in. rz. Gąsawki ). Kpt. Grzegorz Nadolny (ZSzŻŚ w Nakle nad Notecią) przedstawił program sztandarowej imprezy dla gmin członkowskich, jaką jest doroczny „Flis Notecki,” zachęcając samorządy do udziału w tym wodniackim przedsięwzięciu. Ofertę udziału w targach „STER na Bydgoszcz” przedstawił Prezes Fundacji Kanał Bydgoski- Andrzej Tomczyk.  
Odbyte w m-cu marcu Walne Zebranie Członków przede wszystkim było okazją do  uzyskania informacji i porad przedstawicieli urzędów marszałkowskich, którzy dla naszych delegatów z samorządów z woj. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego wskazali źródła pozyskiwania funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zainteresowanie delegatów przedstawioną tematyką było duże.   
Drugie posiedzenie Zarządu Związku odbyło się 29 kwietnia w Wieleniu. Głównym punktem obrad było przedstawienie koncepcji rozbudowania Strategii rozwoju turystycznego i ogłoszenia konkursu na prace tematyczne, napisane przez studentów. Ustalono, że części Strategii, dotyczące poszczególnych gmin członkowskich, opracowane będą w ramach prac  licencjackich, magisterskich lub podyplomowych. Podjęto decyzję, że Związek poniesie koszty koordynacji zadania oraz zebrania materiałów z nagrodzonych prac. Koordynację zadania powierzono Liderowi projektu- Pani Wiesławie Krupińskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Biuro Związku zostało zobligowane do ścisłej współpracy z Liderem. Ponadto, złożona została informacja z udziału przedstawicieli Związku w organizowanych spotkaniach i konferencjach branżowych. 
Podczas obrad w Wieleniu zapadła także decyzja o partnerstwie Związku w projekcie Gminy Miasta Czarnków. W związku z możliwością uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie wniosków przez Instytucję Wdrażającą, składanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, celowe było partnerstwo Związku w projekcie- „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski- etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć- przystań w Czarnkowie.” Ostatecznie wiemy już, że niniejszy Projekt uzyskał najwyższą liczbę punktów! Związek jako partner w projekcie zobligowany został do zabezpieczenia środków na promocję projektu w budżecie na rok 2010 ( w wys. 6 tys. zł.). Następnie omówiono również sprawy organizacyjne Biura Związku, w tym miało miejsce odwołanie tymczasowego pełnomocnictwa udzielonego na zastępstwo. Stosowne podziękowanie Zarządu Związku otrzymał p. Radosław Janecki.  
Głównym punktem posiedzenia Zarządu w dniu 2 października w Czarnkowie było przedstawienie wyników wstępnego audytu turystycznego, przeprowadzonego w gminach nadnoteckich w ramach projektu „Rozbudowa Strategii ZMiGN.” Sprawozdanie z wyników audytu ( w sierpniu i wrześniu br.) przedstawiła p. Wiesława M. Krupińska- Lider Projektu. Podstawą audytu były wywiady z przedstawicielami władz samorządowych oraz analiza danych uzyskanych podczas wizyt studyjnych. Lider odwiedziła delegatów gmin nowo przyjętych do Związku i na miejscu dokonała oceny zastanego potencjału turystycznego gminy. Podczas obrad omówiono także sprawy organizacyjne XVIII Walnego Zebrania Członków. Następnie omówiono stan zaawansowania realizacji projektów budowy przystani i stanic nad Notecią. 
Miasto CZARNKÓW oraz Miasto i Gmina UJŚCIE we wrześniu br. podpisały umowy na realizację inwestycji w ramach WRPO. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w latach 2010- 2011. Złożona też została informacja z prac dotyczących zagospodarowania nabrzeży w pozostałych gminach nadnoteckich. Delegat gminy Nakło nad Notecią poinformował o inwestycji z projektu kluczowego, realizowanej przez Starostwo Powiatu Nakielskiego. Budowana przystań w Nakle nad Notecią znacząco poprawi bazę Szkoły, jednej z dwóch w Polsce, doskonale kształcącej młodych adeptów śródlądowej marynarki.
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w br. otrzymał Sztandar im. kmdr. Bolesława Romanowskiego. W uroczystych obchodach uczestniczyli Delegaci w Związku oraz Dyrektor Biura.
Podczas posiedzenia w Czarnkowie, również złożona została informacja z odbytych innych spotkań nt. rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych. Omówiono organizację letnich rejsów po Noteci. W sumie udział w rejsach tego lata wzięło ok. 700 osób (w Ujściu- 500 os./5 dni, w Wieleniu- 200 os./2 dni). Gościem spotkania była p. Estera Serówka- Dyrektor Ujskiego Domu Kultury w Ujściu, która od wielu lat czynnie wspiera organizację letnich rejsów promocyjnych po Noteci. Przekazała wiele cennych uwag organizatorom.
Dyrektor Biura przedstawiła propozycję wprowadzenia zmian Regulaminu Obrad Zarządu, tak aby ujednolicić zapisy z obowiązującym Statutem- po zmianach (dokonano wykreślenia zapisu o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ Stowarzyszenie jest organizacją, skupiającą w szczególności samorządy).
Kolejne posiedzenie Zarządu Związku miało charakter tzw. „uzgodnienia telefonicznego,” po uprzednim poinformowaniu w e-mail o pilnej sprawie. Chodziło o ewentualne partnerstwo w projekcie Gminy Drawsko. Z uwagi na krótki termin składania wniosków do WRPO niemożliwe było dochowanie terminów na zwołanie obrad Zarządu Związku. Podobnie jak w przypadku partnerstwa z Miastem Czarnków, także w projekcie realizowanym przez Gminę Drawsko Związek będzie realizował część promocyjną projektu. Zarząd jednomyślnie podjął stosowną uchwałę. W budżecie należy zabezpieczyć również 6 tys. zł. na promocję projektu budowy przystani w Drawsku (w ramach aktywizacji „WPW”).  Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w listopadzie br. We wszystkich złożonych wnioskach dotyczących planowanych budów przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią wykorzystano dane z opracowanych w ramach unijnego projektu InWater- „ekspertyz zewnętrznych,” w tym najważniejszych uzgodnień z RZGW i Konserwatorem Zabytków. Również w tym czasie, Gmina Wieleń wystartowała w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi” z projektem budowy przystanku wodnego we Wrzeszczynie.
 
XVIII Walne Zebranie Członków- 11 grudnia 2009 r. w Barcinie. 
Zarząd Związku postanawia pozostawić składkę członkowską na poziomie 0,20zł./mieszkańca/rok, wytyczyć kierunki działania na przyszły rok i odbyć Walne Zebranie Członków ( zamykające okres rozliczeniowy i sprawozdawczy za rok 2009) w marcu 2010. Będzie to również spotkanie z okazji 10- lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią.
 
W roku 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli z aktywnym „głosem w sprawie Noteci” oraz „Wielkiej Pętli Wielkopolskiej” podczas szeregu konferencji i spotkań:
- Święto Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią- Honorowy Członek Związku otrzymał w dniu 29 maja br. nowy sztandar. Uroczystości połączone były z I Konferencją Naukowo- Techniczną Sea- River Shipping 2009, 
- Bydgoski Festiwal Wodny „STER na Bydgoszcz” oraz Międzynarodowe Targi Żeglugi i Turystyki Śródlądowej, Sprzętu Pływającego i Rekreacji Wodnej „STER,” które odbyły się w dniach 29-31.05.2009 r. Podczas Targów zakończony również został „Flis Notecki,” którego uczestnicy wcześniej odwiedzili gminy członkowskie Związku,
- Związek pierwszy raz był rekomendowany przez Polska Organizację Turystyczną w konkursie EDEN (edycja Polska) na „Najlepsze Europejskie Destynacje.” Do konkursu zgłoszono destynację „Sieć współpracy w Dolinie Noteci,” 
- 17 czerwca 2009 r. w Nakle nad Notecią odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Podczas obrad Komisji Dyrektor Biura zaprezentowała „Stan i perspektywy rozwoju oraz rewitalizacji Noteckiego Szlaku Wodnego,” gościnnie w obradach uczestniczył Marszałek Województwa- Piotr Całbecki, 
- 13 lipca 2009 r. Członkowie Związku wzięli udział w spotkaniu inaugurującym działalność „Forum Wielkiej Pętli,” które w przyszłości skupiać ma podmioty zainteresowane rozwojem i promocją obszarów położonych wzdłuż rzek, tworzących Wielką Pętlę Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorską (Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Kanał Notecki, jezioro Gopło i Kanał Ślesiński). Głównym zadaniem Forum będzie koordynacja działań inwestycyjnych i turystycznych związanych z tym szlakiem wodnym. W ramach Forum zaplanowane jest  między innymi powołanie klastrów samorządowo- biznesowych, które wspierać będą swoich członków w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje, a także promocji i tworzeniu nowych produktów turystycznych. Działania od lat podejmowane przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w celu ożywienia szlaku „WPW,” szczególnie na jej noteckim odcinku, zostały przedstawione na Forum przez Prezesa Związku- Franciszka Strugałę. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile,
- W dniach 18- 26 lipca 2009 r. odbyły się letnie rejsy promocyjne. Statek szkolny „Wł. Łokietek” stacjonował w Wieleniu (18-20 lipca) oraz w Ujściu (21-26 lipca). W rejsach wzięło udział ok. 700 osób. W jednym z pierwszych rejsów w Wieleniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych- Zarząd Oddziału w Bydgoszczy, którego przewodniczącym jest Włodzimierz Mroziński. Rejs miał znaczenie symboliczne bowiem poświęcony był uczczeniu pamięci dr inż. Włodzimierza Płazy, który rok temu zmarł podczas remontu i przebudowy zamknięć na jazie obiektu hydrotechnicznego nr 22 w Wieleniu. Po zakończeniu rejsu dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej dr Włodzimierzowi Płazie, upamiętniającej konstruktora- budowniczego wszystkich obiektów hydrotechnicznych na Noteci. Uczestnicy uroczystości złożyli podpisy na „Akcie erekcyjnym obelisku.” Okolicznościowy obelisk z kamienną tablicą, który znajduje się na śluzie w Wieleniu, ufundowali przyjaciele dr inż. Włodzimierza Płazy,
- III Sympozjum Naukowo- Samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła- Odra szansą dla gospodarki regionu.” Sympozjum odbyło się w dniach 11- 12 września 2009 r. w Bydgoszczy. Współorganizatorami Sympozjum byli m.in.: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią oraz Żegluga Bydgoska OdraTrans S.A. 
 
W dniu 23 września br. w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie z udziałem przedstawicieli Związku odbyła się konferencja „Budowa Lokalnego Centrum Innowacji w obszarze Turystyki.” Podczas spotkania zaprezentowano walory i zasoby północnej Wielkopolski oraz omówiono aspekty formalno- prawne funkcjonowania Lokalnego Centrum Innowacji. Temat został przedstawiony wyłącznie w formie koncepcyjnej.
 
W minionym okresie sprawozdawczym, na szczególną uwagę zasługuje realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią projekt budowy przystani, który znalazł się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych w województwie kujawsko- pomorskim.
 
Cały rok trwały także prace na poziomie polityki regionów w zakresie rozwoju dróg wodnych, wdrażane jest „Porozumienie międzyregionalne 6- u Marszałków,” którego pierwsze efekty w postaci szczegółowych analiz całego odcinka polskiego E 70 będą widoczne już pod koniec br.
 
Widoczne jest zacieśnianie szeroko zakrojonej współpracy gmin członkowskich, scalane przez Zarząd Związku i Biuro. Wyraźnie jest dla nas przychylny klimat w większości Urzędów Marszałkowskich oraz ze strony decydentów w sprawie zarządzania zlewniowego. Dlatego potrzebne jest szukanie nowatorskich rozwiązań i jak najbardziej pragmatycznych na rzecz szeroko rozumianej rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych, w tym noteckiego szlaku wodnego. 
Sukcesywnie staramy się doprowadzić do ożywienia rzeki i przywrócenia jej miastom i gminom nad nią leżącym, zgodnie z naszym Porozumieniem, zawartym na lata 2000- 2020. 
 
Sprawozdanie finansowe, stanowiące integralną część sprawozdania merytorycznego z działalności Związku będzie przedstawione podczas kolejnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się na koniec okresu rozliczeniowego, tj. w terminie do końca pierwszego kwartału 2010.
 
PREZES ZWIĄZKU
/-/ Franciszek Strugała

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.