Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2000- 2020

Dwudziestolecie działalności
 

 Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią

 

 Obchody jubileuszowe, 09.09.2021 r.

 
          Noteć w czasie swojego rozkwitu, łączonego z oddaniem do użytku w 1774 roku Kanału Bydgoskiego, urosła do rangi głównego szlaku transportowego regionu, a życie miast, miasteczek i wiosek rozwijało się dzięki rzece. Po przebudowie kanału w latach 1905-1915 po Noteci pływały barki o nośności ponad 500 ton.

       Lata 30. i 40. przyniosły w Polsce drastyczny odwrót od rzek, spowodowany nieoczekiwanymi zawirowaniami historycznymi i zmianami geopolitycznymi. Doszło do regresu w rozwoju praktycznie całego systemu polskich śródlądowych dróg wodnych. Szybki rozwój transportu drogowego przyczynił się do niemal zupełnego wyparcia transportu wodnego. Stan ten pogłębiły zmiany ekonomiczno- gospodarcze z początku lat 90. Zmniejszono ilość środków finansowych na utrzymanie rzek, kanałów, zbiorników, czy też infrastruktury wodnej. Skromna ilość środków pozostających do dyspozycji ówczesnych Okręgowych Dyrekcji Gospodarki Wodnej, późniejszych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej spowodowała zaniechanie wykonywania prac pogłębiarskich, w tym na Noteci i Kanale Bydgoskim, systematycznie zamulanych rumowiskami wprowadzanymi do nich przez mniejsze dopływy. Brak ruchu jednostek transportowych żeglugi śródlądowej, jak i brak środków finansowych na prace pogłębiarskie doprowadziły z czasem do znacznego zamulenia Noteci i Kanału Bydgoskiego. Nastąpiło gwałtowne pogorszenie się nawigacyjnych warunków żeglugi oraz pod znakiem zapytania stanęło bezpieczeństwo żeglugowe. W tym też czasie wykorzystanie żeglugowe połączenia wodnego Wisła- Odra, którego Noteć i Kanał Bydgoski są istotnymi elementami, ograniczone zostało jedynie do lokalnych przewozów towarowych.

Z inicjatywą wyszła Liga Morska i Rzeczna... W 1996 roku został opracowany przez LMiR „Memoriał w sprawie wód polskich,” który zawierał opis zagrożeń i zaniedbań w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego kraju, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, energii odnawialnej, czystości wód polskich oraz turystyki i sportów wodnych. W odpowiedzi na apel skierowany do wszystkich samorządów o współdziałanie i wsparcie inicjatywy przywrócenia rzek ich społeczeństwom jako pierwsze odpowiedziały miasta nadwiślańskie, a w ślad za nimi miasta i gminy nadnoteckie, położone przy dwustukilometrowym odcinku rzeki Noteć (od Santoka do Inowrocławia), lub w jej dorzeczu. Znaczenie Szlaku Noteci podkreśla fakt, iż rzeka Noteć wraz z Wartą, Kanałem Bydgoskim, Brdą - tworzą połączenie wodne Wisła - Odra, co z kolei zapewnia jedyne śródlądowe połączenie między drogami wodnymi Europy Zachodniej i Europy Wschodniej w dorzeczu Wisły, Niemna i Dniepru. Noteć jest jedną z najdłuższych rzek w Polsce (dł. 361 km), obejmuje swym zasięgiem zlewnię o pow. 17.330 km2. Akcesja Polski z Unią Europejską spowodowała duże zainteresowanie się drogą Wisła-Odra przez naszych zachodnich sąsiadów oraz polskich armatorów żeglugi śródlądowej. Zainteresowania te dotyczą transportu towarów, ale przede wszystkim możliwości uprawiania turystyki wodnej na wyżej wymienionym akwenie. Zdolność przyciągania ofertą turystyczną nabiera coraz większego znaczenia również w turystyce wodnej, która skutecznie wzbogacana o niezbędną infrastrukturę ma szansę przyciągnąć na polskie wody śródlądowe turystów z kraju i ze świata.

 

            My miasta i gminy Rzeczypospolitej Polskiej leżące nad rzeką Noteć, zebrane w Nakle nad Notecią oświadczamy uroczyście, że wolą naszą jest powołać Stowarzyszenie miast i gmin naszych pod nazwą "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" dla realizacji programu "Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom.
                                                                                               Akt założycielski, 21 stycznia 2000 r.      

 Tak było na początku naszej drogi w kwestiach związanych z żeglownością rzeki Noteć i przygotowań infrastruktury. Akt założycielski podpisany został przez ośmiu delegatów reprezentujących samorządy: Miasto i Gmina Barcin, Gmina Santok, Gmina Inowrocław, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Miasto Czarnków, Gmina Drawsko. Zebranie założycielskie prowadził Tadeusz Sobol. Sekretarzem był Piotr Gondek. Powołano wówczas Komitet założycielski, którego zadaniem było zarejestrowanie stowarzyszenia. Procedura rejestracji zajęła prawie pół roku. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią będący jedną z pierwszych organizacji, która od początku zaczęła szeroko postrzegać problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Z powstaniem organizacji wiąże się zawarcie Porozumienia programowego na lata 2000- 2020, którego sygnatariusze zobowiązali się do ścisłej współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć, aby tę naturalną i niezwykłą rzekę przywrócić społeczeństwu miast i gmin nadnoteckich. Związek działa na obszarze trzech województw: kujawsko- pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego. Wszelkie przedsięwzięcia mają na celu konsekwentne wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich, inicjowanie działań zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu Doliny Noteci [ Statut ].

 

I Walne Zebranie Członków odbyło się 23 czerwca 2000 r. na pokładzie "Wł. Łokietka" w Nakle nad Notecią- statku pasażerskiego należącego do Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Od początku istnienia organizacji nakielskiej załoga jednostki flagowej Szkoły angażowana była w przedsięwzięcia promocyjne promujące projektowaną drogę wodną E70, pływając m.in. na trasie Berlin Spandau- Gdańsk wraz z innymi uczestnikami „Flisów Noteckich,” „Sterów na Bydgoszcz” i innych rejsów promocyjnych, a także spływów kajakowych.

 

Przywrócić Noteć miastom i gminom, a mieszkańcom nadrzeczną tożsamość !

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich czerpie największą siłę i satysfakcję ze współpracy na wielu płaszczyznach, w szczególności poprzez Budowanie pozytywnych relacji w ramach sieci współpracy z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać statutowe działania Związku. Samorządy nadnoteckie, których naturalnym bogactwem jest położenie nad rzeką Noteć, lub w bliskim jej sąsiedztwie, szczególnie akcentują pozytywne oblicze rzeki jako miejsca rekreacji, sportu, wypoczynku, również integracji społeczności lokalnych, a nie tylko potencjalnego zagrożenia, na przykład powodziowego. Poszanowanie walorów środowiska naturalnego wcale nie musi ograniczać inicjatyw rozwojowych w kierunku pożądanej aktywizacji turystycznej, jak również gospodarczej, całego regionu, rozpatrywanego jako Dolina Noteci. W tym kontekście trzeba mieć świadomość, że tylko „uzbrojona” w odpowiednią infrastrukturę rzeka Noteć stanowi ważny szlak wodny, który po prostu musi się rozwijać.

W krajach Europy Zachodniej funkcjonują dobrze zorganizowane i rozwinięte systemy śródlądowych dróg wodnych, które są systematycznie rozbudowywane i modernizowane. Solidaryzujemy się z potrzebą przywrócenia utraconych warunków żeglowności najważniejszych polskich rzek, coraz częściej podkreślaną w opracowaniach programowo- przestrzennych, tworzonych na szczeblu regionów z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Miasta i gminy nadnoteckie, objęte różnymi formami ochrony przyrody, mają stosunkowo ograniczone możliwości rozwijania przemysłu oraz działalności usługowej na swoim terenie. Posiadają natomiast poważne atuty w postaci walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz kulturowych, dające samorządom szansę na dynamiczny ich rozwój poprzez ożywienie ruchu turystycznego, w tym poprzez rewitalizację noteckiego szlaku wodnego.

 

W 2002 roku na zlecenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich powstała Strategia „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Miast i Gmin Nadnoteckich” opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. z dofinansowaniem przez Ministerstwo Gospodarki. Uchwalono logo Związku, które zostało zaprojektowane i zaproponowane przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki w Warszawie. Delegaci dokonali wyboru loga z wielu propozycji przedłożonych przez PART. Ostatecznie zdecydowano, iż oficjalnym znakiem Związku zostanie godło promocyjne przedstawiające aspekt rzeki według koncepcji abstrakcyjnej, czyli ujmujące w sposób syntetyczny rzekę, tworzącej swoimi zakolami literę „N” – Noteć. Od tego momentu Związek posługuje się tym znakiem m.in. umieszczając go na wszelkiej korespondencji i materiałach promocyjnych. Aktualizacja i rozbudowa opracowania strategii miała miejsce w latach 2009- 2010, a pracami na zlecenie Związku kierowała Lider Projektu- Wiesława Krupińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Odnosząc się do strategii rozwoju turystycznego- samorządy nadnoteckie wdrażają zintegrowany produkt, którym jest rozwój turystyki wodnej na Noteci, ale także rozwijają one własne, często unikatowe w całym regionie, produkty turystyczne. Ponadto przyjęta strategia rozwoju turystycznego w całości wpisuje się w koncepcję kompleksowej ochrony wód Noteci. W pierwszej dekadzie działalności Związku tą problematyką zajęła się z ramienia Związku Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy w ramach programu „TERAZ NOTEĆ," m.in. prowadzone były badania jakości śródlądowych dróg wodnych (rz. Gąsawka, inne dopływy Noteci). Uczelnia wspierała samorządy nadnoteckie w działaniach edukacyjnych, m.in. przybliżając zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedstawiciele Związku uczestniczyli m.in. w konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój zlewni Noteci – „TERAZ NOTEĆ”, która odbyła się w Bydgoszczy w dniu 2 października 2003r. Wspólnie z Ligą i Morską i Rzeczną Związek włączył się w roku 2003 w organizację IV Flisu Noteckiego ( Związek zobowiązał się do opłacenia kosztów związanych ze śluzowaniem jednostek ).Flis rozpoczął się od Santoka, zlotem wodniaków „Pro Euro Viadrina” międzynarodowa flotylla popłynęła dalej przez Drezdenko, Wieleń, Czarnków, Ujście, Nakło nad Notecią do Bydgoszczy, gdzie nastąpiło podsumowanie flisu oraz Festiwal Sztuk „Rejs 2003”. Uczestnicy flisu spotkali się z miłym przyjęciem przez Nadnoteckie Miasta i Gminy, gdzie byli serdecznie witani.

Flis Notecki był przez lata sztandarową imprezą promującą miasta nadnoteckie na całym szlaku Noteci (od Santoka do Kruszwicy).

 

Członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich - "Łączy nas Noteć"  

Rzeka Noteć, która łączy samorządy i partnerów we współpracy oraz realizacji projektów, może być pokazywana przez pryzmat możliwości zastosowania nowoczesnych, w tym sieciowych rozwiązań w turystyce wodnej. Motorem do działania stara się być Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią. O ile członków założycieli Związku było zaledwie ośmiu, to po dwudziestu latach istnienia ZMiGN samorządów nadnoteckich zrzeszonych jest 17 a w sumie członków stowarzyszenia wraz z członkami wspierającymi i honorowym jest 24. Związek tworzą członkowie zwyczajni: Gmina Barcin, Gmina Białośliwie, Gmina Białe Błota, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski,  Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Nowa Wieś Wielka, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Sicienko, Gmina Ujście, Gmina Wieleń, Gmina Zwierzyn. Członkami wspierającymi są: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz powiaty: Powiat Nakielski, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Pilski. Członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Kierunki i zakres współpracyprzez latawyznaczały także umowy zawierane w ramach realizowanych projektów, m.in. z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu, Politechniką Gdańską, Wyższą Szkołą Środowiska w Bydgoszczy, Żeglugą Bydgoską S.A., Stowarzyszeniem Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.

 

Wykorzystanie potencjału śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego- "InWater"

Delegaci gmin członkowskich uchwałą VIII WZC zobowiązali Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do złożenia wniosku do Ministerstwa Gospodarki w celu uzyskania dofinansowania studium wykonalności dla projektu budowy przystani i stanic wodnych na Noteci. Nie uzyskano wówczas wsparcia, konieczne było szukanie nowego rozwiązania dla ożywienia inwestycyjnego szlaku Noteci. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w szeregu spotkań z ekspertami francuskimi, którzy byli zainteresowani działalnością Związku. Spotkania te odbywały się ramach umowy twinningowej zawartej pomiędzy województwem Kujawsko – Pomorskim a Regionem Midi – Pireneje. Jednym z tematów przewodnich było wykorzystanie szlaków wodnych do aktywizacji gospodarczej i rozwoju lokalnego. Podczas spotkania w Nakle nad Notecią (1.04.2003r.) oraz w Kruszwicy (3.04.2003r.) dokonano prezentacji Związku oraz jego dokonań z naciskiem na przygotowany Program Rozwoju Produktu Turystycznego dla Gmin Nadnoteckich. Działalność nakielskiej organizacji wzbudziła duże zainteresowanie ekspertów francuskich, dlatego zostaliśmy zaproszeni na spotkanie podsumowujące w Golubiu Dobrzynie (4.04.2003r.). Eksperci francuscy podkreślili słuszność wdrażania ponadregionalnej strategii rozwoju.

 

Znaczącym krokiem w kierunku planowanego zagospodarowania nabrzeży był udział w Projekcie pn. „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego- InWater” (Baltic Sea Region INTERREG III B). Projekt realizowano w latach 2006-2007. Doświadczenie zdobyte w programie bałtyckim pod kierunkiem Partnera wiodącego- Politechniki Gdańskiej zaowocowało bardziej ukierunkowaną strategią działania Związku i opracowaniem dokumentacji dotyczącej budowy przystani i stanic żeglugi śródlądowej na Noteci. W wyniku analizy możliwości lokalizacji przystani i stanic żeglugi śródlądowej pierwotnie zakładano budowę odpowiednio wyposażonych przystani dla sieci ponad 10 wytypowanych miejsc na szlaku noteckim. W opracowaniu koncepcyjnym znalazły się wymagane uzgodnienia z zarządcą dróg wodnych, odnośnie obszarów Natura 2000 i inne kwestie techniczne oraz szacunkowe koszty inwestycji. Planowano budowę przystani wodnych w Starym Kurowie, Drawsku, Wieleniu (przystań i przystanek wodny), Czarnkowie, Ujściu, Nakle nad Notecią, Pakości, Barcinie, Inowrocławiu. Po przeanalizowaniu dostępnych źródeł pomocowych Unii Europejskiej najbardziej realne było ubieganie się o wsparcie realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Jednak ten idealny plan nie powiódł się w 2007 roku, a realizacja operacji na terenie trzech województw okazała się niemożliwa w oparciu o działania określone w Regionalnych Programach Operacyjnych, bowiem te zakładają wsparcie operacji tylko w ramach granic administracyjnych danego województwa.

Przez cały czas trwania Projektu „InWater” prowadzona była silna promocja na rzecz planowanej rewitalizacji odcinka polskiego MDW E70, odbywały się rejsy międzynarodowe, warsztaty, panele dyskusyjne, konferencje oraz wyjazdy studyjne. Zrealizowano także pionierski w skali kraju projekt „Oznakowanie,” w ramach którego na całym szlaku pojawiło się w sumie 12 tablic informacyjnych- widocznych z wody (z planami miast i piktogramami). Wzorowano się na tablicach niemieckich „Gelbe Welle,” celem opracowania jednolitego sytemu oznakowania na polskim odcinku E70, czyli również obejmującego szlak Noteci. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich brał udział w „InWater” razem z innymi partnerami z Polski, a także z Litwy, Rosji i Niemiec. Aktywność Związku w roku 2007 docenili eksperci zewnętrzni „Nagrodą Przyjaznego Brzegu” przyznaną za oznakowanie noteckiego szlaku wodnego i projekt sieciowej współpracy. Przełom przyniosły również starania na szczeblu regionów i dzięki temu w Regionalnych Programach Operacyjnych jako kwalifikujące się do dofinansowania zostały ujęte inwestycje dotyczące budowy przystani wodnych. I tak samorządy nadnoteckie zostały inwestorami na szlaku, sięgając po środki unijne na realizację swoich inwestycji. Samorządy stały się siłą sprawczą w kwestiach planowania, programowania rozwoju lokalnego.

 

Sieciowość współpracy, inwestycje samorządowe na szlaku Noteci

Inwestycje na Noteci (pokłosie opracowań w ramach projektu "InWater") poprzedzone zostały analizą potencjalnych możliwości lokalizacji sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią (INTERREG III B BSR). Na tej podstawie, ale przede wszystkim dzięki aktywności i operatywności samych samorządów pobudowane zostały przystanie wodne współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007- 2013.

Największą inwestycją na szlaku prowadzoną etapowo przez Starostwo Powiatu Nakielskiego jest nowoczesna przystań wodna wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią. Przystań powstała na gruntach przekazanych przez Gminę Nakło nad Notecią inwestorowi. Na atrakcyjność lokalizacji realizowanej inwestycji wpływa bliskość nakielskiego rynku. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego (2007-2013). W pierwszym etapie oddano do użytku basen portowy o pow. ponad 10 tys. m2 .

Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych znalazły się nowoczesne przystanie wodne w Czarnkowie i Drawsku (oddane do użytku w 2011 r.). W projektach zrealizowanych przez Gminę Miasta Czarnków i Gminę Drawsko partnerem był ZMiGN (WRPO 2007-2013). Następna inwestycja pojawiła się w Ujściu (2012 r.), gdzie poprawione zostały warunki cumowania i wzdłuż brzegu Noteci poprowadzono promenadę spacerową (WRPO 2007-2013). Natomiast na Noteci Górnej w Gminie Barcin dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego została przebudowana stanica żeglarska „Neptun” wraz z budową promenady do barcińskiej Starówki (oddane do użytku w 2012 r.).

 

Do mniejszych inwestycji na szlaku zaliczyć można przystanek wodny we Wrzeszczynie (dofinansowanie uzyskała Gmina Wieleń w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”- I edycja). W trakcie budowy są Bulwary Nadnoteckie w Wieleniu ( "Rewitalizacja szansą rozwoju Gminy Wieleń" ). Do połowy roku 2022 powstaną bulwary, w obrębie których zlokalizowane zostaną dwa nabrzeża cumownicze dla jednostek pływających, punkty do czerpania wody, możliwość ładowania akumulatorów, czy też zrzutu ścieków z jednostek. Wzdłuż nabrzeża wybudowana zostanie ścieżka pieszo- rowerowa, powstaną ścieżki edukacyjne, park ornitologiczny, plac zabaw. Bulwary połączone zostaną z funkcjonującą już obecnie przestrzenią nazwaną Nowe Miasto NA NOWO stanowiącą również moduł projektu rewitalizacyjnego realizowanego w Wieleniu przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014- 2020. 

             

Jedną z pierwszych inwestycji zrealizowaną na szlaku już w 2000 roku było zagospodarowanie nabrzeża przez Gminę Santok - inwestycja kompleksowo zrealizowana została w minionym roku i nagrodzona na forum ogólnopolskim przez CTW w Warszawie. Gmina Santok jest przykładem kontynuacji wzmacniania infrastruktury technicznej szlaku wodnego. Wybudowano tu basen portowy do cumowania jednostek pływających. Miejsce wyposażono w węzły sanitarne, domki oferujące miejsca noclegowe. Oficjalne oddanie do użytku nowego obiektu nastąpiło 19 września 2020r. Zadanie Gmina Santok zrealizowała przy w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014-2020 we współpracy z Gminą Rüdersdorf z Niemiec.

 

            W 2011 odbył się rejs promocyjny „WPW” (21 jednostek), który pod banderą PTTK i CTW przemierzył całą pętlę, promując juz oddane do użytku przystanie i miejsca cumowania. W kolejnym etapie realizacji inwestycji w Nakle nad Notecią zagospodarowane zostało nabrzeże i powstały obiekty kubaturowe. Dodać trzeba również, że Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n.Not, która kształci na poziomie europejskim marynarzy śródlądowych. Naukę zawodu i praktyki zawodowe technika żeglugi śródlądowej uczniowie pobierają u armatorów krajowych i zagranicznych m.in. w ramach współpracy z Żeglugą Bydgoską i „Odra Trans.” W zakresie kształcenia młodzieży utworzony został nowy kierunek studiów dot. „Rewitalizacji dróg wodnych”- uruchomiony w roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (czł. wspierający Związku). UKW w Bydgoszczy ściśle współpracuje ze Szkołą w Nakle nad Notecią.      

Wracając jednak do tematu inwestycji, to Związek mając na uwadze już zrealizowane inwestycje, jak również dalsze plany rozwojowe, brał udział w najważniejszych targach branżowych.

Podczas I Międzynarodowych Targów i Konferencji Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej „WaterWays” Expo 2012 we Wrocławiu Związek prowadził promocję innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w inwestycjach zrealizowanych przez samorządy na noteckim szlaku wodnym. Najsilniejsza jednak promocja była podczas międzynarodowych Targów branżowych w Berlinie „BOAT SHOW 2012.” Potencjał całego szlaku pokazały wspólnie Drawsko- Czarnków- Nakło nad Notecią- Bydgoszcz. Dzisiaj efekty współpracy wydają się być imponujące, głównie dzięki determinacji włodarzy miast i gmin nadnoteckich. Jeszcze pozostało w tej trudnej mierze dużo do zrobienia.

  

            Wspólne działania promocyjne na całym obszarze

            Wrota do atrakcji turystycznych na obszarze działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z powodzeniem stanowić mogą przystanie wodne, stanice i inne miejsca cumowania, bezpieczne i przyjazne. Docenili dotychczasowe działania ZMiGN nie tylko eksperci zewnętrzni w licznie organizowanych konkursach, m.in. ogólnopolskim o „Nagrodę Przyjaznego Brzegu,” ale przede wszystkim mieszkańcy regionu i turyści. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich został Partnerem Wspierającym (jednym z dwóch, tj. z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu) w Projekcie pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.” Liderem była Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Projekt realizowano w ramach WRPO na lata 2007- 2013, przy czym rzeczowa realizacja przypadła na lata 2013-2014. Oddziaływanie tego projektu, szczególnie medialne, było dużo szersze niż tylko w granicach województwa wielkopolskiego. Szlak wodny „WPW,” który przez Noteć, Gopło i Wartę łączy Ziemię Lubuską, Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze, widziany i promowany był w ujęciu całościowym, a nie tylko wybiórczo przez pryzmat poszczególnych gmin. Na uwagę zasługuje także fakt, że wszystkie inwestycje zrealizowane przez samorządy z dofinansowaniem unijnym powstały również dla aktywizacji całej „pętli.” Wcześniej Związek angażował się również w inne działania promocyjne, w tym wydawnicze, m.in. dofinansował dwa wydania „Przewodnika nie tylko dla wodniaków. Wielka Pętla Wielkopolski” autorstwa Mirosława Słowińskiego i Grzegorza Nadolnego. Ponadto z udziałem ZMiGN powstały filmy promocyjne reż. Tadeusza Litowczenko, m.in. „Wielka Pętla Wielkopolski,” „Dolina Noteci,” „Z biegiem rzek” i inne. Związek również samodzielnie był wydawcą map i planów z serii „Szlakiem Noteci.” Dzisiaj w dobie Internetu i aplikacji mobilnych szukamy nowych rozwiązań w sferze promocji i informacji, jak również w zakresie rozwijania produktów turystycznych w gminach nadnoteckich. Stowarzyszenie nakielskie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (czł. wspierający) organizator konferencji „Noteć jako produkt turystyczny,” skierowało naszą uwagę również na inne produkty możliwe do rozwijania, których wspólnym mianownikiem jest rzeka Noteć.      

Po latach istnienia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich widać jak ważną rolę odgrywają samorządy z całej zlewni rzeki Noteć w przyjętym do realizacji programie naprawczym.

  

 

Organizacja z aprobatą odniosła się do idei Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, który podjął się niełatwej rzeczy zebrania możliwie wszystkich rozproszonych inicjatyw na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce i akwenów śródlądowych, celem zwiększenia skutecznej aktywności. W tym czasie działalność Związku została dostrzeżona i nagrodzona podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda" w Warszawie. Związek został uhonorowany „Laurem X- lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu dla za konsekwentne rozwijanie szlaku wodnego Noteci oraz nowoczesne i spójne inwestycje” oraz zdobył Laur XV- lecia Konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu za konsekwentną pracę na rzecz popularyzacji szlaku Noteci i Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
  

 

Inne działania promocyjno- informacyjne, wspólne to: "Dzieje się w Dolinie Noteci"- kalendarz wydarzeń, bieżąco aktualizowana o wydarzenia z życia organizacji strona www.rzekanotec.pl, drużynowe, spławikowe zawody wędkarskie - "O Puchar Noteci", "Święto Noteci", udział w targach branżowych, konkurs fotograficzny im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”.
  

Rok 2020 to rok jubileuszowy, który zamyka drugą dekadę aktywności Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią, określonej Porozumieniem programowym będącego wzajemnym zobowiązaniem wszystkich członków Związku do współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Zobowiązania tego podjęli się członkowie zwyczajni, którymi są miasta i gminy nadnoteckie z terenu województw: kujawsko- pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, reprezentowani przez wójtów i burmistrzów samorządów lokalnych. To samorządy nadnoteckie stanowią o sile całej organizacji. Naszym nadrzędnym zadaniem zgodnie ze Statutem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego. 

Jesteśmy w trakcie opracowania nowej Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Zadanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Delta Partner oraz przy zaangażowaniu wszystkich członków Związku.

Nie ograniczając się wyłącznie do Noteci, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich popiera potrzebę rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce, stąd angażowanie się Delegatów w różnorodne działania o zasięgu ponadlokalnym. Dlatego do planu przyjęto m.in. nasze skromne uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez władze województw na rzecz wdrażania „Memorandum współpracy dla rozwoju MDW E70 na obszarze Polski"( kontynuacja w latach 2020- 2022 ). Liderem zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany jest Województwo Pomorskie. Związek pozytywnie odnosi się do prowadzonych działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70. Podczas dotychczasowych obrad WZC Związku do dyskusji zapraszani byli Pełnomocnicy Marszałków Województw ds. MDW E70 oraz przedstawiciele Zarządcy Dróg Wodnych ( PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy). Jesteśmy również członkami zespołów eksperckich, w tym Zespołu ds. Promocji Turystyki Wodnej powołanym przez Prezesa PGW Wody Polskie, jak również Zespołu utworzonego przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy i innych, w tym zespołu parlamentarnego ds. rozwoju dróg wodnych.

Przywrócenie żeglowności rzeki dla ruchu turystycznego, ale także żeglugi towarowej stanowią kwestie podnoszone na przez samorządy nadnoteckie, które wnioskują przede wszystkim o udrożnienie rzeki. Związek był reprezentowany przez członków Zarządu ZMiGN oraz samorządowców podczas wspólnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Dróg Wodnych i Zespołu ds. rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70, dnia 11.04.2019 r. w Warszawie.  

Związek włącza się do promocji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, a także oferty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych.” Zaznaczyć należy, że Szkoła w Nakle nad Notecią w minionym roku obchodziła 75- lecie istnienia, jubileusz został odłożony na czas po ustąpieniu pandemii.

 

2020 - Rokiem Jubileuszu XX- lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. W związku z przygotowaniami do jubileuszu opracowane zostało NOWE LOGO ZMiGN, które wykorzystywane może być równolegle ze znanym już logotypem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Autorem nowego logo jest pracownik UMiG w Nakle nad Notecią Szymon Niemczewski, który zaprojektował również inne materiały promocyjne dla Związku, graficznie ujmując istotę śródlądzia i synergię współpracy.

Z uwagi na czas pandemii ( covid-19) i zakaz zgromadzeń dwukrotnie odwoływano „Komunikatami Zarządu Związku” obchody jubileuszowe, planowane w roku 2020. Wznowiono w 2021 roku przygotowania do Jubileuszu XX- lecia działalności organizacji, pod kierunkiem Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Sławomira Napierała, Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Biuro Związku uzyskało wsparcie pracowników Wydziału Organizacyjnego UMiG w Nakle nad Notecią. Wsparcia na rzecz organizacji przedsięwzięcia udzielił również Starosta Powiatu Nakielskiego Tadeusz Sobol.  

 

Na wspólny sukces pracowali ludzie organizacji, w poszczególnych kadencjach władze organizacji stanowili:

Podczas I Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 23 czerwca 2000 r. w Nakle nad Notecią dokonano wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. 

        Zarząd Związku ukonstytuował się w składzie: 

        1. Jan Kuchowicz- Prezes (delegat miasta i gminy Drezdenko)
         2. Tadeusz Sobol- V-ce Prezes (delegat miasta i gminy Nakło n. Notecią)

        3. Stanisław Chudzik- Sekretarz (delegat gminy Santok)

        4. Piotr Waśko- Członek (delegat miasta i gminy Wieleń)

        5. Tadeusz Kwiatoń- Członek (delegat gminy Inowrocław)

        Komisja Rewizyjna:

        1. Marian Jachimowicz- Przewodniczący (delegat miasta i gminy Barcin)

        2. Zygmunt Jasiewicz- Z-ca przewodniczącego (delegat miasta i gminy Krzyż Wlkp.)

        3. Franciszek Strugała- Członek (delegat miasta Czarnków)

       

Z uwagi na wybory samorządowe, które odbyły się w listopadzie 2002 roku (po raz pierwszy w historii działalności Związku doszło do zmiany władz po upływie kadencji władz, pokrywającej się z kadencją rad miast i gmin). VI Walne Zebranie Członków, które odbyło się 6 lutego 2003 r. w Czarnkowie dokonało wyboru następujących delegatów do władz Stowarzyszenia.   

        Zarząd Związku ukonstytuował się w składzie: 

        1. Franciszek Strugała- Prezes (delegat miasta Czarnków)
         2. Piotr Centała- V- ce Prezes (delegat miasta i gminy Nakło n. Notecią)

        3. Stanisław Chudzik- Sekretarz (delegat gminy Santok)

        4. Marek Tchórzka- Skarbnik (delegat gminy Drawsko)

        5. Tadeusz Kwiatoń- Członek (delegat gminy Inowrocław)

        6. Roman Cholewiński- Członek (delegat miasta i gminy Drezdenko)

        Komisja Rewizyjna:

        1. Zbigniew Stochaj- Przewodniczący (delegat miasta i gminy Wieleń)

        2. Błażej Mielcarek- Z-ca przewodniczącego ( delegat gminy Rojewo )

        3. Marian Pupel- Członek (delegat gminy Stare Kurowo)   

 

Podczas IX Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 24 marca 2004 r. w Bydgoszczy dokonano wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej w wyniku, których delegat gminy Złotniki Kujawskie- Henryk Styrna został wybrany członkiem ww. komisji.   

Po raz kolejny wraz z upływem kadencji dokonano wyboru do władz Stowarzyszenia, podczas XIII Walnego Zebrania Członków w Minikowie k/Nakła n. Not. w dniu 9 lutego 2007 r. 

        Zarząd Związku ukonstytuował się w składzie: 

        1. Franciszek Strugała- Prezes (delegat miasta Czarnków)

        2. Zenon Grzegorek- V-ce Prezes (delegat miasta i gminy Nakło n. Not.)

        3. Stanisław Chudzik- Sekretarz (delegat gminy Santok)

        4. Marek Tchórzka- Skarbnik (delegat gminy Drawsko)

        5. Michał Pęziak- Członek (delegat gminy Barcin)

        6. Andrzej Wiśniewski- Członek (delegat gminy Zwierzyn)

        Komisja Rewizyjna:

        1. Zbigniew Stochaj- Przewodniczący (delegat miasta i gminy Wieleń)

        2. Jolanta Korbik- Z-ca przewodniczącego (delegat miasta i gminy Krzyż Wlkp.)

        3. Wiesław Własak- Członek (delegat gminy Stare Kurowo)

        4. Wiesław Kończal- Członek (delegat miasta i gminy Pakość)

 

Wyboru nowych władz Stowarzyszenia dokonało XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się 24 marca 2011 r. w Gminie Santok, po wymaganym ukonstytuowaniu się (obrady w Czarnkowie) skład osobowy Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:

1. Prezes Związku – Franciszek Strugała ( delegat Miasta Czarnków )

2. V-ce Prezes – Sławomir Napierała ( delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią )

3. Sekretarz – Stanisław Chudzik ( delegat Gminy Santok )

4. Skarbnik – Marek Tchórzka ( delegat Gminy Drawsko )

5. Członek – Andrzej Wiśniewski ( delegat Gminy Zwierzyn )

6. Członek – Wojciech Oskwarek ( delegat Gminy Nowa Wieś Wielka )

7. Członek – Maciej Pietruszak ( delegat Miasta i Gminy Drezdenko ).

Natomiast skład osobowy Komisji Rewizyjnej był poniższy: 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Stochaj (delegat Miasta i Gminy Wieleń)

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Wiesław Własak ( delegat Gminy Stare Kurowo )

3. Sekretarz Komisji - Katarzyna Kirstein- Piotrowska ( delegat Gminy Białe Błota )

4. Członek Komisji - Zygmunt Jasiewicz ( delegat Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski )

5. Członek Komisji – Wiesław Kończal ( delegat Miasta i Gminy Pakość ).

 

W dniu 5 lutego 2015 roku dokonano wyboru władz stowarzyszenia, których kadencja zgodnie ze Statutem pokrywa się z kadencją władz samorządowych. Prezesem został wybrany delegat Gminy Drawsko- Marek Tchórzka, który zastąpił na tym stanowisku doświadczonego samorządowca, wieloletniego Prezesa Zarządu Franciszka Strugałę. W wyniku wyborów przeprowadzonych 5 lutego br. na Przystani Wodnej w Nakle nad Notecią, w skład Zarządu weszli:

 

1. Prezes Związku – Marek Tchórzka ( delegat Gminy Drawsko )
2. V-ce Prezes – Sławomir Napierała ( delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią )

3. Sekretarz – Wojciech Oskwarek ( delegat Gminy Nowa Wieś Wielka )

4. Skarbnik – Roman Wrotecki ( delegat Gminy Ujście )

5. Członek – Maciej Pietruszak ( delegat Gminy Drezdenko )

6. Członek – Franciszek Strugała ( delegat Gminy Miasto Czarnków )

7. Członek – Andrzej Wiśniewski ( delegat Gminy Zwierzyn ).

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Wiesław Własak (delegat Gminy Stare Kurowo)

2.Z-ca przewodniczącego - Wiesław Kończal ( delegat Gminy Pakość )

3.Sekretarz - Zygmunt Jasiewicz (delegat Gminy Krzyż Wielkopolski)

4. Członek - Elżbieta Rybarczyk (delegat Gminy Wieleń)

5. Członek - Michał Pęziak (delegat Gminy Barcin).

 

W dniu 18 grudnia 2018 r. dokonano wyboru obecnych władz Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią.

 

1. Prezes Związku – Sławomir Napierała ( delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią )
2. V-ce Prezes – Andrzej Tadla ( delegat Gminy Miasto Czarnków )

3. Sekretarz – Wojciech Oskwarek ( delegat Gminy Nowa Wieś Wielka )

4. Skarbnik – Rafał Sroka ( delegat Gminy Krzyż Wielkopolski )

5. Członek – Bartosz Niezborała ( delegat Gminy Drawsko )

6. Członek – Michał Pęziak ( delegat Gminy Barcin )

7. Członek – Andrzej Wiśniewski ( delegat Gminy Zwierzyn ).

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Magdalena Szydełko (delegat Gminy Stare Kurowo)

2. Z-ca przewodniczącego – Elżbieta Rybarczyk ( delegat Gminy Wieleń )

3.Sekretarz – Zygmunt Groń (delegat Gminy Pakość).

 

Z okazji obchodzonego dwudziestolecia istnienia ZMiGN, ale także trzydziestolecia samorządu gminnego – serdecznie dziękujemy wszystkim Delegatom Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z poszczególnych kadencji w samorządach na przestrzeni 20. minionych lat i Radom naszych Gmin.

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które współpracują ze Związkiem i wspierają go w każdej formie, by poprawiać żeglowność szlaków wodnych i nabrzeżną infrastrukturę, służącą promocji idei wykorzystania śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju lokalnego. Jest wielu adresatów tych podziękowań życzeń, poczynając od członków założycieli naszego Stowarzyszenia, władz poprzednich kadencji, Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Marszałkowskich, Starostw Powiatowych, Zarządców Dróg Wodnych różnych szczebli, Wyższych Uczelni, parlamentarzystów, partnerów wspólnych działań, instytucji kultury, sportu i rekreacji, innych instytucji oraz organizacji i stowarzyszeń, gestorów branży turystycznej w regionie oraz mediów.

Dziękujemy Partnerom Wspierającym działania statutowe.

Wszystkim Państwu - DZIĘKUJEMY !  

 

      Prezes Zarządu

/-/ Sławomir Napierała

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.