Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO- FINANSOWE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2006- 2010.

Gminy nadnoteckie, które objęte są różnymi formami ochrony przyrody mają stosunkowo ograniczone możliwości rozwijania przemysłu. Posiadają natomiast walory przyrodnicze i kulturowe, dające szansę naszym samorządom na rozwój turystyki. Poszanowanie walorów środowiska naturalnego nie musi ograniczać naszych inicjatyw na rzecz aktywizacji turystycznej i gospodarczej Doliny Noteci, ponieważ Noteć, która nas połączyła- to nie tylko dziedzictwo narodowe, ale przede wszystkim ważna droga wodna, która musi się rozwijać.
 
Przed dekadą, w Nakle nad Notecią zawiązaliśmy Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” dla „Przywrócenia Noteci mieszkańcom i jej turystycznego zagospodarowania”… Zarówno wtedy, jak i dzisiaj- wymaga to od nas dużej aktywności skoncentrowanej na niedopuszczeniu do dalszego zanieczyszczania rzeki, a w dłuższej perspektywie ciągłe ograniczanie tego zjawiska. Jeżeli przy obecnych tendencjach dynamicznego rozwoju turystyki wodnej- wytypowanej w naszej strategii rozwoju turystycznego, jako najatrakcyjniejszy produkt turystyczny (mogący wygenerować największy ruch turystyczny przy udziale zachodnich turystów), nie uda się stworzyć infrastruktury turystycznej, by zapobiec tej dewastacji, to skutki braku działań w tej dziedzinie mogą być dużo bardziej dotkliwe dla środowiska. Dlatego postawiliśmy na wdrażanie projektów turystycznych w gminach nadnoteckich, mając świadomość konieczności zapobiegania zagrożeniom cennych przyrodniczo terenów, jak również świadomość znaczenia inwestycji w naszych samorządach. Do dyspozycji mamy ogromny potencjał rozwojowy strefy brzegowej gmin, który pozwala na budowę przystani wodnych i portów, w których oferowane będą usługi związane z serwisem i naprawą jednostek pływających, węzłami sanitarnymi, odbiorem nieczystości, tankowaniem paliwa, zimowaniem jednostek, itd. Bardzo ważne jest też to, że nasze plany są spójne z projektowaną na szczeblu województw aktywizacją turystyki wodnej na całej długości MDW E70 (Koncepcja programowo- przestrzenna pn. „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Odra- Warta- Noteć- Kanał Bydgoski- Wisła- Zalew Wiślany” ). 
 
W minionej kadencji realizowaliśmy zadania w oparciu o Statut Stowarzyszenia i Regulaminy Obrad: Walnego Zebrania Członków, Pracy Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. Obowiązuje Statut po zmianie z dnia 17 marca 2008 r. ( postanowiliśmy o wykreśleniu zapisów dotyczących możliwości prowadzenia przez nasze Stowarzyszenie działalności gospodarczej ).
 
W okresie sprawozdawczym Walne Zebranie Członków Związku obradowało 7 razy:
XIII Walne Zebranie- Minikowo, 08 lutego 2007 r. 
XIV Walne Zebranie- Pakość, 22 listopada 2007 r.
XV Walne Zebranie- Krzyż Wlkp., 17 marca 2008 r.
XVI Walne Zebranie- Drezdenko, 05 grudnia 2008 r.
XVII Walne Zebranie- Nakło nad Notecią, 10 marca 2009 r.
XVIII Walne Zebranie - Barcin, 11 grudnia 2009 r.
XIX Walne Zebranie – Zwierzyn, 26 marca 2010 r.
Zarząd Związku odbył swoje posiedzenia 17 razy w siedzibach gościnnych gmin nadnoteckich, w tym dwukrotnie z uwagi na sprawy pilne zastosowano przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w drodze uzgodnienia telefonicznego ( e- mail/ faks ).  
Komisja Rewizyjna 5 razy dokonała kontroli działalności Stowarzyszenia i prowadzenia Biura Związku, spotykając się w Minikowie, Wieleniu, Nakle nad Notecią (2 x), Starym Kurowie.
 
Wyboru władz Stowarzyszenia dokonało pierwsze w minionej kadencji 2006-2010 Walne Zebranie Członków, które odbyło się w Minikowie k/Nakła nad Notecią. W skład Zarządu Związku weszli delegaci: Burmistrz Czarnkowa- Franciszek Strugała (Prezes Zarządu), Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią- Zenon Grzegorek (V-ce Prezes), Wójt Gminy Santok- Stanisław Chudzik (Sekretarz), Wójt Gminy Drawsko- Marek Tchórzka (Skarbnik), Burmistrz Barcina- Michał Pęziak (członek Zarządu), Z-ca Wójta Gminy Zwierzyn- Andrzej Wiśniewski (członek Zarządu). Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Burmistrz Wielenia- Zbigniew Stochaj (Przewodniczący Komisji), Burmistrz Krzyża Wlkp.- Jolanta Korbik (V-ce Przewodnicząca Komisji), Wójt Starego Kurowa- Wiesław Własak (członek), Burmistrz Pakości- Wiesław Kończal (członek).
 
Obecnie mamy w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich 18 Członków, w tym zwyczajnych, których pozwolę sobie wymienić: gmina BARCIN, gmina BIAŁE BŁOTA, miasto CZARNKÓW, gmina DRAWSKO, gmina STARE KUROWO, miasto i gmina UJŚCIE, miasto i gmina DREZDENKO, miasto i gmina KRZYŻ WLKP., miasto i gmina WIELEŃ, gmina ZŁOTNIKI KUJAWSKIE, miasto i gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, gmina NOWA WIEŚ WIELKA, gmina SANTOK, miasto i gmina PAKOŚĆ, gmina ZWIERZYN oraz członków wspierających działania Związku: Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy i Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto naszym członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Mówiąc o członkostwie w naszym Stowarzyszeniu chciałbym zauważyć, że w minionej kadencji również członkiem wspierającym była Fundacja „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z/s w Nakle nad Notecią, która jednak wystąpiła ze Związku z uwagi na zmianę statusu swojej organizacji ( likwidacja Fundacji ). Decyzję o rezygnacji z członkostwa podjęły samorządy- Szamocina, a prawie przed końcem kadencji również gm. Inowrocław. 
Natomiast udało nam się pozyskać do współpracy nową, aktywną gminę- Białe Błota.
 
W okresie sprawozdawczym wysokość składki członkowskiej uległa zmianie tj. w Minikowie (08.02.2007 r.) Walne Zebranie Członków Związku uchwaliło składkę na poziomie 0,18 zł. / mieszkańca / rok. Natomiast w Drezdenku (05.12.2008 r.) zmieniono wysokość składki na 0,20 zł. / mieszkańca / rok i jest to stawka obecnie obowiązująca.
 
Nasza organizacja, która działa w obszarze trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego obejmuje terenem swojej działalności gminy położone przy dwustukilometrowym odcinku Noteci – od Santoka do Inowrocławia. Należą do nas te samorządy, które naprawdę widzą wagę problemu- niezwykle potrzebnej rewitalizacji całego szlaku wodnego.
 
Chcę powiedzieć, że zaczynaliśmy naszą wspólną drogę mając na tej drodze i w jej otoczeniu do dyspozycji zachowane zabytkowe śluzy, jazy i budynki pochodzące z przełomu XIX i XX w., które jedynie mogą stanowić element „uatrakcyjniający.” Przyszło nam po dziesiątkach lat zaniedbań infrastruktury hydrotechnicznej, w tym zaniedbań zarówno pod względem jej modernizacji, jak i rozbudowy, podjąć znaczące WYZWANIE. Nie było to łatwe, bo miasta były już mocno odwrócone od rzeki, a przy tym pojawiły się też znaczne ograniczenia również w ruchu śródlądowym (niskie stany wód w sezonie, przeszkody nawigacyjne, „nieprzyjazny” czas śluzowania), a poza sezonem turystycznym pojawiło się też drugie oblicze naszej Noteci- dotkliwe stany zagrożenia powodziowego w gminach nadnoteckich).
 
My jednak jesteśmy mocno zdeterminowani w swoich postanowieniach, które przyświecają działalności naszego Związku Miast i Gmin Nadnoteckich i dlatego właśnie na tym, często trudnym obszarze zachęcamy do współpracy.
 
W minionej kadencji podjęliśmy się realizacji wielu zadań, zgodnie z uchwalonymi rocznymi planami działania i budżetu. Podobnie jak w poprzednich kadencjach, tak i w minionej- nie ustawaliśmy w sygnalizowaniu naszych potrzeb i zgłaszaniu naszych inicjatyw na poziomie województw. Zachęcanie do współpracy przede wszystkim Marszałków Województw i dyrektorami departamentów Turystyki i Sportu oraz Rozwoju Regionalnego przyniosło długo oczekiwane efekty. Nastąpił wyraźny przełom w naszych relacjach i w końcu nasze projekty dotyczące planowanych i przygotowanych do realizacji budów przystani wodnych i infrastruktury nabrzeżnej zostały ujęte w regionalnych programach operacyjnych. Dzięki tej możliwości gminy członkowskie Związku mogły ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na realizację swoich zamierzeń inwestycyjnych. Próbowaliśmy też zabiegać o środki zewnętrzne krajowe w formule sieciowej budowy przystani żeglugi śródlądowej na Noteci.
 
Jak dzisiaj przedstawia się ta sytuacja kadencji 2006- 2010 - Związek jest partnerem w projektach realizowanych przez Gminę Miasta Czarnków oraz Gminę Drawsko. Wnioski te zostały wysoko sklasyfikowane w rankingu projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Dzięki temu na ukończeniu są projekty pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski- etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć- przystań w Czarnkowie” i analogicznie … przystań w Drawsku, realizowane w latach 2010-2011 z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 6.1 „Turystyka”- Schemat I- „Infrastruktura turystyczna”). Oddanie do użytku ww. nowych przystani na szlaku zaplanowaliśmy na 10- 11 lipca 2011 r. Już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na te otwarcia. Również z dofinansowania w ramach WRPO na lata 2007- 2013 swój projekt inwestycyjny realizuje gmina Miasto i Gmina UJŚCIE. Budowa przystani w Ujściu zakończy się do końca 2011 r.
 
W tym miejscu chcę zaznaczyć również fakt, że dzięki operatywności Starostwa Powiatu Nakielskiego i strategicznym decyzjom, które zapadły na korzyść Nakła nad Notecią, będącego siedzibą naszego Stowarzyszenia, realizowany jest projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego – „Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią.” Tu zaczątkiem realizacji operacji była ścisła współpraca pomiędzy Miastem i Gminą Nakło nad Notecią, a Powiatem Nakielskim. Budowana przystań powstanie na gruntach przekazanych przez Gminę- inwestorowi, którym jest Powiat Nakielski. Posiada on szczególne warunki do kształcenia najlepszej kadry marynarzy śródlądowych, leży bowiem na trasie MDW E 70. Realizowana inwestycja w sposób znaczący poprawi bazę Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią (członka honorowego Związku). Jest to przecież jedna z dwóch w Polsce szkół żeglugi śródlądowej, która kształci marynarzy na poziomie europejskim. O jakże ważnej roli członków Związku– honorowego i wspierających powiem jeszcze kilka zdań pod koniec mojego wystąpienia. Wracając natomiast do naszych inwestycji, to warto zaznaczyć także ożywienie dzięki mniejszym inwestycjom, które też gminy realizują. Dla przykładu, z możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój turystyki wodnej skorzystała gmina- Miasto i Gmina Wieleń, która na bazie opracowanych wcześniej „ekspertyz zewnętrznych” z „InWater” złożyła wniosek o dofinansowanie budowy przystanku wodnego we Wrzeszczynie. Projekt jest realizowany w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi” ( nabór I ). Powstała infrastruktura nabrzeżna zapewni możliwość postoju i bezpiecznego cumowania już w nadchodzącym sezonie.
Jeśli chodzi o Wieleń, to należy zaznaczyć też w części dotyczącej omawianych inwestycji, że jest to gmina, która dąży do uregulowania gospodarki wodno- ściekowej. Zarząd Związku na etapie konsultacji społecznych pozytywnie zaopiniował projekt kluczowy gminy dotyczący sprawy ochrony wód zlewni rzeki Noteci. Jest to projekt kluczowy, który uzyskał kilkudziesięciomilionowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007- 2013 - „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu.”
 
Ponadto braliśmy udział w konsultacjach społecznych na szczeblu wojewódzkim (porozumienie 5. marszałków), które dotyczyły określenia inwestycji do realizacji na polskim odcinku MDW E 70. Z naszym udziałem powstawała „Koncepcja programowo- przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany.” Powstało opracowanie studialne, które zostało przekazane Rządowi RP, celem kontynuacji. Autorzy w dużej mierze skorzystali z naszych „ekspertyz zewnętrznych” dla szlaku noteckiego, które w formie koncepcyjnej opracowaliśmy jako Partner w programie bałtyckim (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego) z tytułu zrealizowanego właśnie w minionej kadencji projektu pn. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego – InWater.”
 
„Ośmieleni” znaczącym w skali kraju udziałem w projekcie unijnym braliśmy udział w kilku posiedzeniach Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, analizując stan obecny oraz perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w aspekcie ruchu turystycznego (Warszawa 2008 r.). 
Jednym z ważniejszych wyzwań był udział w projekcie „InWater,” ponieważ w ramach tego dwuletniego projektu unijnego realizowanego w latach 2006- 2007 (rozliczenie w roku 2008) udało nam się opracować wspomniane „ekspertyzy zewnętrzne.” Powstało pilotażowe opracowanie studialne „Analiza możliwości lokalizacji sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji przystani oraz przygotowanie studium wykonalności dla sieci przystani i stanic.” Ekspertyzy stanowiły podstawę do opracowania dokumentacji projektowych budowy przystani przez gminy członkowskie. Bezpośredni udział w tym zadaniu wzięło 9 gmin nadnoteckich. Wytypowanych zostało 10 lokalizacji przystani i stanic, z czego obecnie 5 jest w fazie zaawansowanej. Ponadto w ramach projektu zostało zrealizowane „Oznakowanie atrakcji i miejsc turystycznych wzdłuż drogi wodnej E 70 (na obszarze polskim)”- zamontowano w sumie 12 tablic w jednolitym Systemie Identyfikacji Wizualnej. Na szlaku powstały tablice informacyjne- widoczne z wody (z łatwością mogą je aktualizować dzięki dodawanym piktogramom nasze samorządy lokalne, które sprawują opiekę nad tymi tablicami). Udział w omawianym Projekcie to także szereg działań promocyjnych, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym. Uczestniczyliśmy w konferencjach, prelekcjach, każdorazowo prezentując nasze najlepsze praktyki w zakresie działań podejmowanych dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Braliśmy udział w warsztatach tematycznych i międzynarodowych rejsach pod szyldem „InWater”; na trasie Bydgoszcz - Berlin (rejs odbył się w 2006 r.) oraz Toruń - Krynica Morska (rejs odbył się w 2007 r). Byliśmy współorganizatorem wielu z tych działań.
 
Koszt całkowity naszego udziału w projekcie „InWater” wyniósł 201.239 zł., z czego koszt własny poniesiony przez Związek i gminy członkowskie, bezpośrednio biorące w nim udział (na mocy zawartych porozumień) wyniósł 42.159 zł. Zadania w projekcie realizowane były w oparciu o prefinansowanie przez Gminy, które wpłacały kwotę w wys. 17.778 zł.- średni zwrot wyniósł 11.390,48 zł. / gminę (środki UE oraz z dotacji celowej). Dodatkowo kwotę 3.205,78 zł. / gminę ( kwota nadpłacona przez gminy wynikająca z oszczędności uzyskanych przy przetargu na opracowanie „ekspertyz zewnętrznych”). Koszty koordynacji projektu wyniosły: 32.892,53 zł., z czego koszt własny jaki poniósł Związek wyniósł: 5.426,91 zł. Koszt własny Związku poniesiony na promocję i delegacje to: 1.981,62 zł. Rozliczenia końcowego dokonano we wrześniu 2008 r., po wpłynięciu środków zwrotu z UE oraz dotacji celowej.
 
W minionej kadencji powodzeniem zakończyło się zrealizowanie z naszym udziałem multimedialnego przedsięwzięcia promocyjnego pt. „Wielka Pętla Wielkopolski,” które nagrodzone zostało podczas Targów TOUR SALON w Poznaniu Nagrodą Główną na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych Tour-Film w 2006 r. oraz Nagrodą Przyjaznego Brzegu, przyznaną autorom filmu dokumentalnego i przewodnika nie tylko dla wodniaków pt. „Wielka Pętla Wielkopolski” na XIX Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA w Warszawie, które odbyły się w dniach 15-18 lutego 2007 r. Wsparliśmy też produkcję filmu pt. „Dolina Noteci”- TV Astra Studio w Poznaniu. Ponadto Związek dofinansował wydanie mapy „Wielkiej Pętli Wielkopolski”- Warta- Noteć- Gopło- Warta i wielkoformatowej „WPW” dr Mirosława Słowińskiego (Marina Ląd).
 
Nasze zaangażowanie w realizację Projektu „InWater” docenione zostało przyznaniem w konkursie ogólnopolskim PTTK i Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie - Nagrody Przyjaznego Brzegu dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich ( za ROK 2007 ). Wśród laureatów Nagrody Przyjaznego Brzegu znaleźli się wcześniej nasi członkowie- Gmina Santok za zagospodarowanie nabrzeża w Santoku, a w minionej kadencji nagrody otrzymali kpt. Grzegorz Nadolny za organizację „Flisu Noteckiego” oraz w tym roku Miasto Czarnków za realizowaną budowę przystani w Czarnkowie.
 
W analizowanym okresie wydaliśmy kolejne edycje planu „Szlakiem Noteci” w łącznym nakładzie 11.200 egz. oraz w wersji niemieckojęzycznej - 5.000 egz.
 
Związek był reprezentowany podczas branżowych targów, m.in. „Ster na Bydgoszcz,” „Targi Wiatr i Woda” w Warszawie, „Boatshow” w Poznaniu. Prezentowana była działalność naszego Stowarzyszenia podczas konferencji organizowanych w czasie targów. Do naszego kalendarza wydarzeń wpisany jest także udział w sympozjum naukowo- samorządowym „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła- Odra szansą dla rozwoju gospodarki regionu” w Bydgoszczy. Wystąpienia prezentowane podczas konferencji i warsztatów dotyczące działań podejmowanych przez Związek publikowane są w opracowaniach branżowych. Artykuł okolicznościowy nt. dziesięciolecia Związku został opublikowany „Welcome to Poland. Wielkopolska,” również szeroko dystrybuowanym na imprezach targowych w kraju i za granicą. Ponadto ukazała się interesujący artykuł w miesięczniku naukowo- technicznym „Inżynieria Morska i Geotechnika,” nr 6/2010.
 
W roku 2008 obchodziliśmy pierwsze jubileusze z okazji 10-lecia istnienia Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu oraz jubileusz 10-lecia Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy, która jest Członkiem Wspierającym. Uczestniczyliśmy również w uroczystości z okazji nadania Sztandaru im. kmdr. Bolesława Romanowskiego Zespołowi Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.
 
Członkowie Związku wzięli udział w spotkaniu inaugurującym działalność nowo powstałego „Forum Wielkiej Pętli,” które w przyszłości skupiać ma podmioty zainteresowane rozwojem i promocją obszarów położonych wzdłuż rzek, tworzących Wielką Pętlę Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorską (Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Kanał Notecki, jezioro Gopło i Kanał Ślesiński). Najważniejsze działania podejmowane przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w celu ożywienia szlaku „WPW” zostały tam przedstawione.
 
W ramach promocji Związek był głównym organizatorem rejsu po Noteci z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli  urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz przedstawicieli nadnoteckich samorządów- zainteresowanych uczynieniem z rzeki „wizytówki regionu.” Rejs odbył się 27 lipca 2008 r. na trasie Ujście- Czarnków. Na pokładzie statku szkolnego „Wł. Łokietek” omawiane były potrzeby zagospodarowania nabrzeży w całym regionie nadnoteckim. Gościem honorowym rejsu była Pani Anna Wypych- Namiotko - Wiceminister Infrastruktury.
 
Na Noteci gościliśmy również uczestników rejsu prototypowymi jednostkami napędzanymi energią słoneczną. Odbył się rejs łodziami solarnymi z Bydgoszczy do Berlina.  
Organizowany był z udziałem samorządów doroczny „Flis Notecki” (w roku 2010 z uwagi na powodzie w kraju- został odwołany). Powodzeniem cieszyły się także letnie rejsy promocyjne (z oferty skorzystało jak do tej pory ok. 3 tys. os.).
 
W ciągu minionej kadencji uczestniczyliśmy w wielu konkursach regionalnych. W 2009 roku Związek pierwszy raz był rekomendowany przez Polską Organizację Turystyczną w konkursie EDEN (edycja Polska) na Najlepsze Europejskie Destynacje. Do konkursu zgłoszono destynację „Sieć współpracy w Dolinie Noteci.” Rok później Związek przystąpił po raz drugi do Międzynarodowego Konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje EDEN 2010. „Dolina Noteci”- destynacja zgłoszona przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich znalazła się w 10. najlepszych w kraju, zajmując dziewiąte miejsce. W konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny- Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej zgłoszony przez Związek produkt turystyczny „Flis Notecki” uplasował się na drugim miejscu w Wielkopolsce ustępując tylko produktowi „Poznań za pół ceny.”
 
Zmodernizowaliśmy stronę internetową www.rzekanotec.pl pod kątem wprowadzenia tłumaczenia treści – w stałych modułach na j. niem., ang., ros. W ubiegłym roku zmieniliśmy szatę graficzną oraz system zarządzania wpisami na stronie, m.in. dodaliśmy opcję „banery.”
 
Za pośrednictwem naszej strony i przy symbolicznym wsparciu propagowaliśmy  także działania podejmowane przez inne organizacje działające na rzecz promocji szlaku noteckiego. Związek ufundował nagrodę specjalną w I Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią” (śp. red. M. Bakinowski był osobą podziwianą przez członków Związku za rzetelną pracę i dziennikarski ogląd sytuacji śródlądowych dróg wodnych w regionie, pokazywanie piękna i potencjału całego szlaku, a także starań naszego Związku ). Finał odbył się w 2010 r. w Krzyżu Wlkp.
 
Sukcesywnie staramy się doprowadzić do ożywienia rzeki i przywrócenia jej miastom i gminom nad nią leżącym, zgodnie z naszym Porozumieniem na lata 2000- 2020. 
 
W dalszym ciągu będziemy dokładać starań w budowaniu przyjaznego klimatu współpracy i zaufania. W ramach najbliższych planów, już przygotowywanych pod kątem organizacyjnym i promocyjnym będziemy kontynuować organizację rejsów. Tym razem oprócz „Flisu Noteckiego 2011” będziemy współorganizatorami XXXIII Ogólnopolskiego Rodzinnego Rejsu Żeglarsko- Motorowodnego PTTK „PĘTLA WIELKOPOLSKA 2011.” Uczestnicy rejsu odwiedzą gminy członkowskie Związku, do których do tej pory z uwagi na gabaryty jednostki flagowej Flisu - statku „Wł. Łokietek” flotylla nie docierała. Podczas rejsu planowane jest otwarcie nowych przystani w Drawsku i Czarnkowie (10-11.07.2011 r.). Już funkcjonuje nowa strona o realizowanych z WRPO projektach tj. www.teraznotec.pl . Zapowiadane są także inne inicjatywy związane z organizacją w bieżącym roku rejsów i spływów na trasie „Wielkiej Pętli.”
 
W dalszym ciągu potrzebne jest szukanie nowatorskich i praktycznych rozwiązań na rzecz szeroko rozumianej rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych. Nasze działania muszą być bardziej intensywne. Wyraźnie mamy przychylny klimat w większości Urzędów Marszałkowskich oraz ze strony decydentów. Realizujemy projekty, od początku istnienia Związku, spójne z celami określonymi w naszej Strategii Rozwoju Turystycznego. W minionym okresie realizowaliśmy również  projekt pn. „Rozbudowa Strategii ZMiGN” – polecam w tym miejscu odrębne ujęcie tematu w prezentacji pani Wiesławy Krupińskiej – Lider Projektu. Projekt był realizowany w latach 2009- 2010, celem uzupełnienia obwiązującego opracowania o członków nowo przyjętych do Stowarzyszenia. Zależało nam także, by pokazać w nim rolę naszych członków wspierających i honorowego. …
 
W imieniu Zarządu oraz własnym DZIĘKUJĘ szczególnie Delegatom i gminom, które reprezentujecie – za zaangażowanie w minionej kadencji.
 
Dziękuję członkom wspierającym – Żegludze Bydgoskiej, za ciągłe dążenie i  przekonywanie decydentów do powrotu wykorzystania rzek dla rozwoju transportu, Wyższej Szkole Środowiska w Bydgoszczy – za wszelkie prace naukowe i badawcze propagujące czystość Noteci. Członkowi Honorowemu Związku – Zespołowi Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią za wszelkie działania umożliwiające poznawanie przez naszych mieszkańców i osoby, od których zależy los dróg śródlądowych piękna i znaczenia naszej Noteci. Osobne podziękowania kieruję pod adresem Marszałków województw i osób z tych urzędów, które działają na rzecz przyszłego i obecnego rozwoju turystycznej infrastruktury brzegowej. Chciałbym też podziękować Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej za przychylny klimat umożliwiający rozwój tej infrastruktury. Dziękuję wszystkim innym osobom i instytucjom, które współpracowały ze ZMiGN tj. uczelniom, stowarzyszeniom w tym PTTK, POT oraz Wojewódzkim Organizacjom Turystycznym, parlamentarzystom, radnym różnych szczebli, samorządom współuczestniczącym z nami w procesie rewitalizacji dróg wodnych, organizatorom imprez, sympozjów, konferencji, debat i innych wszelkich działań, których celem jest wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Dziękuję też mediom, które z coraz większym znawstwem informują o naszych poczynaniach i wskazują na problemy, z którymi się borykamy, a także pokazują korzyści jakie można odnieść inwestując w rzeki. Na koniec chciałbym bardzo podziękować współpracownikom – Pani Hannie Forbrich – dyrektor Biura Związku oraz Pani Jolancie Maślanka – Głównej Księgowej, bez których Zarząd nie mógłby zrealizować swoich planów.
Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią załączone dokumenty finansowe.
 
/ - / Franciszek Strugała
Prezes Zarządu

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.