Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Sprawozdanie za rok 2013 merytoryczno - finansowe z działalności 
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich


 
Plan działania na rok 2013 oraz budżet Związku zostały uchwalone przez XXIII Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 roku w Gminie Białe Błota. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Związku odbyliśmy dwukrotnie w roku 2013, tj.: 26 marca w Starym Kurowie oraz 10 grudnia w Wieleniu. Natomiast Zarząd Związku obradował 4 razy ( posiedzenia odbyły się w Czarnkowie 27 lutego, Drawsku 22 maja, Barcinie 24 września, Wieleniu 10 grudnia). Ponadto, za rok 2013 Komisja Rewizyjna Związku w dniu 4 lutego 2014 r. dokonała kontroli działalności Stowarzyszenia, a także sprawdziła prawidłowość prowadzenia księgowości i Biura Związku - nie stwierdzając nieprawidłowości.
 
Szanowni Państwo, 
Tworząc w Nakle nad Notecią „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” działający na obszarze trzech województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, postanowiliśmy w ramach ścisłej współpracy i zawartego Porozumienia programowego na lata 2000- 2020, uczynić co w naszej mocy, by doprowadzić do poprawy stanu i infrastruktury Noteci. Skupiliśmy naszą aktywność przede wszystkim na odcinku Noteci od Santoka do Inowrocławia, tj. około dwustukilometrowym szlaku wodnym, w obrębie którego leżą nasze gminy. Zdawaliśmy sobie bowiem od początku sprawę, że tylko wyraźnie sprecyzowany program naprawczy dla Noteci może nam pomóc tę „naturalną i niezwykłą rzekę” przywrócić społeczeństwu miast i gmin nadnoteckich. Najważniejsze stało się przede wszystkim zagospodarowanie nabrzeży, powstrzymanie degradacji wód i ożywienie wodniactwa. Postawiliśmy dosłownie na wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich, inicjowanie działań zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu Doliny Noteci [ Statut ]. 
W okresie sprawozdawczym działalność naszej organizacji „non profit” jaką jest Związek Miast i Gmin Nadnoteckich wyznaczały: Statut i Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Związku oraz Regulamin Pracy Zarządu i Regulamin Komisji Rewizyjnej. Wdrażany był wspomniany powyżej samorządowy program naprawczy dla Noteci, jak również nasza strategia rozwoju turystycznego „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla Gmin Nadnoteckich” i to zarówno jako zintegrowany produkt turystyczny regionu, jak i produkt unikatowy-przypisany poszczególnym gminom położonym nad rzeką Noteć lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie [Strategia]. Wykonaliśmy pracę u podstaw, był to m.in. żmudny proces budowy Strategii Rozwoju Turystycznego, a później także jej rozbudowy o nowych członków przyjętych do stowarzyszenia. 
Obecnie Związek liczy 21 członków (zwyczajnych, wspierających i honorowego). Miasta i gminy nadnoteckie reprezentowane przez burmistrzów i wójtów są członkami zwyczajnymi: Gmina BARCIN, Gmina BIAŁE BŁOTA, Gmina MIASTO CZARNKÓW, Gmina DRAWSKO, Miasto i Gmina DREZDENKO, Miasto i Gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI, Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, Gmina NOWA WIEŚ WIELKA, Miasto i Gmina PAKOŚĆ, Gmina SANTOK, Gmina STARE KUROWO, Miasto i Gmina UJŚCIE, Miasto i Gmina WIELEŃ, Gmina ZWIERZYN, Gmina ZŁOTNIKI KUJAWSKIE. Naszą działalność statutową wspierają: ŻEGLUGA BYDGOSKA Sp. z o.o., WYŻSZA SZKOŁA ŚRODOWISKA w Bydgoszczy, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy, Stowarzyszenie PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK w Nakle n/Not. oraz członek honorowy- ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle n/Not. Umowę partnerską, wyznaczającą zakres wieloletniej współpracy Związek zawarł także ze Stowarzyszeniem BRACTWO BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO. [ www.rzekanotec.pl ] 
Tak silne gremium, posiadające w swoich szeregach doświadczonych samorządowców, przedstawicieli branży i świata nauki, a dodatkowo pasjonatów wodniactwa i innych form turystyki aktywnej sprawia, że Związek jest dobrze postrzegany we współpracy. Nie poprzestaniemy więc na budowaniu pozytywnych relacji w ramach sieci współpracy z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać statutowe działania Związku. 
Trzeba dodać, że o członkostwo wspierające w ZMiGN ubiega się Powiat Nakielski- Inwestor budowanej z „rozmachem” dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych przystani wodnej na Noteci w Nakle nad Notecią- zdaniem wielu wodniaków, którzy już odwiedzili tę przystań – będzie to prawdziwa „perła” na tej drodze wodnej. [ www.powiat-nakielski.pl ]  
Przypomnę tylko, że właśnie w Nakle nad Notecią z ostatnio przyjętym członkiem ZMiGN- Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współorganizowaliśmy „Otwarcie regionalnego sezonu turystyki aktywnej w Dolnie Noteci,” które odbyło się w dniach 19- 20 kwietnia 2013 r. Oprócz aktywnego udziału w części panelowej, przygotowaliśmy własne stoisko promocyjne na nakielskiej przystani wodnej, prezentując nasz potencjał, przyjazne brzegi i walory całego szlaku Noteci.
 
Szanowni Państwo,
Teraz jest czas naprawy dla Noteci i trzeba nam widzieć więcej, szczególnie w kwestiach związanych z żeglownością rzek i przygotowań niezbędnej infrastruktury. Pragnę podkreślić, że w regionie rozpatrywanym w ujęciu geograficznym jako Dolina Noteci, nie kto inny, jak właśnie Związek Miast i Gmin Nadnoteckich od początku swojej działalności stara się być organizacją, która w sposób kompleksowy podchodzi do problemów związanych z rewitalizacją śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Wszelkie nasze działania, w tym zastosowane rozwiązania są nie tylko udokumentowane, ale i zostały nagrodzone przez licznych odbiorców naszych działań. Mam tu na myśli ogólnopolskie „Nagrody Przyjaznego Brzegu” dla Gminy Santok w roku 2006 za jedno z pierwszych zagospodarowanych nabrzeży na szlaku; dla ZMiGN w roku 2007 za udział w projekcie InWater- Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego, który szybko zaowocował bardziej ukierunkowaną strategią działania i opracowaniem dokumentacji dotyczącej budowy przystani i stanic wodnych na Noteci. Ponadto Nagrody Przyjaznego Brzegu za zrealizowanie nowoczesnych przystani wodnych w roku 2011 w ramach aktywizacji „Wielkiej Pętli Wielkopolski” z dofinansowaniem ze środków unijnych otrzymały Gmina Miasta Czarnków i Gmina Drawsko. W tych projektach inwestycyjnych Związek był oficjalnym partnerem, dlatego te nagrody również traktujemy jakby były przyznane naszej organizacji. Rok później po Nagrodę Przyjaznego Brzegu sięgnął też samorząd gminy Barcin za wzbogacenie szlaku żeglarskiego na Noteci poprzez budowę i przebudowę stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie oraz budowę traktu spacerowego nad Notecią. Należy wspomnieć, że przystań „Neptun” w Barcinie otrzymała również prestiżowe wyróżnienie „Odkrywca Roku” przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kategorii inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki. Podkreślę, że wszystkie nagrodzone inwestycje uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007- 2013. Podobnie jak nominowana przez Związek do tegorocznej edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu –przystań w Nakle nad Notecią budowana w dwóch etapach przez Powiat Nakielski.  
Zewnętrzne dofinansowanie uzyskały także dwie mniejsze inwestycje prowadzone na noteckim szlaku przez samorządy gminne Ujścia i Wielenia. W Ujściu poprawiono w 2012 roku warunki cumowania i wzdłuż brzegu Noteci poprowadzono promenadę spacerową. Przystań wzbogaci się też wkrótce o rowery i kajaki, dzięki absorpcji środków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. We Wrzeszczynie (gm. Wieleń) powstał przystanek wodny na Noteci w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi,” ale dalej prowadzone będą prace pod kątem zagospodarowania terenu przy Noteci, również ze środków na rozwój obszarów wiejskich. 
Niejako podsumowując okres programowania na lata 2007- 2013, choć można było odnieść się w tym sprawozdaniu wyłącznie do roku 2013, mogę śmiało powiedzieć w imieniu Zarządu Związku, że był to dobry czas dla naprawy Noteci. Dzięki udziałowi Związku w projekcie „InWater” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG III B powstała w latach 2006-2007„Analiza możliwości lokalizacji sieci i przystani żeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji oraz przygotowanie studium wykonalności” (w tym niezbędne uzgodnienia z RZGW, oceny oddziaływania na środowisko, opinie względem obszarów Natura 2000, opisy hydrotechniczne, szacunkowe koszty realizacji inwestycji). Przełom przyniosły nasze starania na szczeblu regionów, w Urzędach Marszałkowskich, i tak samorządy nadnoteckie zostały inwestorami na szlaku, sięgając po środki unijne. Efekty są naprawdę zadowalające, jeśli patrzymy na oddanie całego szlaku noteckiego w ciągu projektowanej MDW E70 na odcinku Polski, a nie tylko wybranych miejsc na tej drodze wodnej. Naszym zamiarem zawsze było podejście sieciowe i w tym kierunku konsekwentnie zmierzamy. 
W perspektywie 2014-2020 liczymy, że z takiej szansy jaka pojawiła się w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim (budowa przystani wodnych- projekty były wysoko punktowane w ocenie wniosków) skorzystają też nasze samorządy gminne z województwa lubuskiego. Związek jest gotowy do partnerstwa w kolejnych projektach, bo nie trzeba nas przekonywać, że „Lubuskie jest Warte Zachodu” (tak brzmi hasło promujące potencjał tego województwa).
 
Biorąc udział w licznych targach branżowych, w tym najważniejszych w ubiegłym roku Międzynarodowych Targach Łodzi i Sportów Wodnych BOOT&FUN w Berlinie (20-24.11.2013r.- wspólna promocja ZMiGN oraz Gminy Miasta Czarnków) widzimy, że zainteresowanie polskimi szlakami wodnymi jest naprawdę spore, szczególnie jeśli chodzi o turystów z zachodniej Europy- Niemiec, Holandii, Belgii, ale i tych, którzy płyną do nas z dalszych zakątków Europy i świata. Noteć - łączy, wpisując się idealnie w połączenie śródlądowe Wisła- Odra, tj. jedyne możliwe połączenie śródlądowe między drogami wodnymi Europy Zachodniej i Wschodniej w dorzeczu Wisły, Niemna i Dniepru. Noteć to także fragment E70 (Antwerpia- Kłajpeda). W minionym roku kontynuowaliśmy nasze uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez władze województw na rzecz wdrażania „Memorandum współpracy dla rozwoju MDW E70 na obszarze Polski ( 2012- 2014 ),” ponieważ widzimy ogromną potrzebę rewitalizacji tej śródlądowej drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym. 
Kontynuowaliśmy współpracę z TV Astra Studio w Poznaniu w projekcie multimedialnym „Z biegiem rzek” (E 70 na odcinku woj. wielkopolskiego- wykupiliśmy licencję do dwóch odc.).
Po raz pierwszy w roku ubiegłym wzięliśmy udział w pracach Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, którego celem jest skonsolidowanie szerokiego spektrum środowisk, którym najbardziej zależy na rozwoju dróg wodnych w Polsce. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest jednym z członków- założycieli Sejmiku Żeglugi Śródlądowej. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 10- 11 lipca 2013 r. w Elblągu. Inicjatorem i organizatorem był Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Sejmik odbył się pod patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Wiceministra Środowiska. Podczas Sejmiku poruszano najważniejsze kwestie związane z turystyką wodną oraz edukacją żeglarską. Niebawem powstanie „Raport otwarcia o stanie turystyki wodnej w Polsce” jako zbór wielości inicjatyw i inwestycji w tym zakresie. Do tego raportu zgłosiliśmy też nasze opracowanie. Wydanie zapowiedziano na obrady II Sejmiku Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy (10-12 czerwca 2014 r.) podczas II Międzynarodowych Targów i Konferencji Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej „WaterWays” Expo Bydgoszcz. Planujemy mieć swoje stoisko promocyjne podczas tych wydarzeń, podobnie jak to miało miejsce podczas pierwszej edycji tych targów. 
Bydgoszcz nieprzypadkowo została wybrana na gospodarza kolejnego Sejmiku Żeglugi Śródlądowej i Targów „WaterWays” jest bowiem od dawna aktywna i wzorowo prowadzi swój Dialog z rzeką [Bydgoszcz- woda lustrem miasta, Stanisław Wroński]. Braliśmy m.in. udział w warsztatach zorganizowanych pod hasłem „Rzeki dla regionów. Czy stać nas na projekty cywilizacyjne?” w dniu 22 czerwca 2013 r. w Bydgoszczy. Warsztaty pokazały dobitnie, że rzeki są tematem ważnym społecznie i wiele tracimy nie korzystając w pełni z ich potencjału. W spotkaniu uczestniczyli politycy, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji państwowych, środowisk biznesu, nauki oraz osoby prywatne. Podczas spotkania przedstawiono dość jednoznaczne stanowisko Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz naszego członka wspierającego- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odnoszące się do natychmiastowych i kompleksowych działań na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w naszym kraju. Podczas spotkania przedstawiono również Stanowisko w sprawie aktywizacji rzeki Wisły. Cieszy również zacieśnianie współpracy między samymi członkami Związku. Przykładem może być choćby List intencyjny w sprawie współpracy podpisany podczas warsztatów w Bydgoszczy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n.Not., które podjęły wyzwanie kształcenia nowoczesnej i świadomej kadry dla powstających przystani (i marin), kształcąc m.in.- techników eksploatacji portów i terminali, a dalej dając możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu rewitalizacji dróg wodnych. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego aktywnie uczestniczy również w działaniach promujących szlak wodny. Flagowa jednostka- „Wł. Łokietek” jest już dobrze rozpoznawalna przez mieszkańców i turystów, którzy chętnie korzystają z możliwości odbycia rejsu Notecią. Takich okazji jest coraz więcej w sezonie letnim, ponieważ statek często gości w gminach nadnoteckich podczas obchodów dni miast i innych uroczystości o charakterze turystycznym. 
W roku 2013 kontynuowany był projekt Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy, który wskazuje na bardziej dogłębne podejście do tematyki rewitalizacji dróg wodnych. Uczelnia jako beneficjent Instrumentu Finansowego Life+ AgroSafe- Wzmocnienie świadomości polskich rolników w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na eutrofizację wód prowadzi projekt edukacyjny w celu podniesienia świadomości rolników. Projekt ma również znaczenie dla właścicieli kąpielisk i zarządców dróg wodnych (cykl szkoleniowo- edukacyjny, przy wsparciu zespołu specjalistów oraz przy współpracy z jednostkami zewnętrznymi, takimi jak: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, RZGW, WIOŚ, władze samorządowe, organizacje pozarządowe). Zakończenie działań w projekcie planowane jest na  29.02.2016 r. [ www.agrosafe.pl ] Związek włączył się w promocję tego zagadnienia. 
Ponadto bardzo cenimy sobie również wsparcie jakiego udziela nam nasz członek wspierający Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, która aktywnie uczestniczy z głosem w sprawie Noteci na wszystkich najważniejszych spotkaniach branżowych, lobbując za nami w kierunku podjęcia koniecznych (i często pilnych) działań udrożnienia szlaku i doprowadzenia go do klasy technicznej odpowiedniej dla żeglugi. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że mieliśmy okazję w minionym okresie sprawozdawczym dwukrotnie spotkać się z przedstawicielami zarządców dróg wodnych i u źródeł zapytać o plany inwestycyjne na Noteci w najbliższych latach i w nowej perspektywie finansowej. W Białych Błotach gościliśmy Dariusza Krzyżańskiego- dyrektora RZGW w Poznaniu, a w Wieleniu (dzięki życzliwości Janusza Wiśniewskiego p.o. z-cy dyrektora ds. technicznych) gościliśmy przedstawicieli RZGW– specjalistów ds. żeglugi: Karolinę Andrzejewską i Józefa Gulczyńskiego, którzy przedstawili tematyczną prezentację. Gościliśmy także na naszych obradach Walnego Zebrania przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, przede wszystkim Marka Beera- Dyrektora Dep. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Pełnomocnika Marszałka Woj. Wielkopolskiego ds. MDW E70), na ostatnich naszych obradach reprezentowanego przez Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu- Arkadiusza Błochowiaka. Gościliśmy także i również dzisiaj gościmy panią Danutę Wesołowską- Wujaszek p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (Pełnomocnik Marszałka ds. MDW E70), a także pozostałych Pełnomocników Marszałków ds. E70 i członków Zespołu doradczego. Jesteśmy bowiem zainteresowani inicjatywami rozwoju projektowanej MDW E70, w powiązaniu z planami wobec „Wielkiej Pętli Wielkopolski.” Wyraźnie widać zintensyfikowanie działań promocyjnych, w tym coraz więcej merytorycznie przygotowanych publikacji i nowoczesnych aplikacji na urządzenia mobilne. Związek zmierzył się z profesjonalną promocją właśnie we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną na rzecz wdrażania Projektu Kluczowego pn. „Promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” (WRPO 2007-2013). Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Działania 6.1 „Turystyka,” Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” WRPO na lata 2007-2013. ZMiGN oraz RZGW są partnerami wspierającymi w tym projekcie, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu z dnia 04.02.2013 r. (wartość projektu to 6.591.868,58 zł., w tym dofinansowanie projektu z EFRR: 4.609.850,54 zł.). Dzięki udziałowi w tym projekcie mamy zagwarantowaną szeroką promocję podczas targów krajowych i zagranicznych (Niemcy, Holandia, inne). Wydrukowano w jednolitej wizualizacji „Z nurtem przygody” materiały promocyjne dotyczące Wielkiej Pętli Wielkopolski (m.in. przewodnik nawigacyjny, mapa WPW, folder turystyki kulturowej i aktywnej WPW), w których promowane są nie tylko atrakcje z obszaru województwa wielkopolskiego, ale również lubuskiego i kujawsko- pomorskiego. Należy zauważyć, że seria wydawnicza „Wielka Pętla Wielkopolski” zdobyła III miejsce w kat. Informatory krajoznawcze i foldery podczas XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej oraz otrzymała wyróżnienie specjalne Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie. 
Stoisko promocyjne Wielkiej Pętli Wielkopolski (z okrągłą mapą wielkoformatową) obecne było podczas wielu imprez na pętli, m.in. na Dniach Ziemi Krzyskiej, ale także podczas dorocznego „Święta Noteci,” które odbyło się w dniach 27-28 lipca 2013 r. w Czarnkowie- głównym organizatorem był OSiR. Gościliśmy w Czarnkowie delegatów z naszych gmin nadnoteckich. Odbywały się rejsy naszym flagowym „Łokietkiem” po Noteci. Zapewniono wiele atrakcji dla odwiedzających oraz prowadzone było współzawodnictwo sportowe pomiędzy Gminą Drawsko oraz Miastem Czarnków. Liczymy, że w kolejnych edycjach „Święta Noteci” do współzawodnictwa przyłączą się pozostałe gminy członkowskie. Kolejne imprezy, podczas których przedstawiany będzie projekt „Promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” odbędą się w nadchodzącym sezonie turystycznym. Czeka nas również kampania reklamowa w telewizji, eventy, outdoory. W ramach tego projektu przygotowane zostały również aplikacje na urządzenia mobilne, z których coraz częściej korzystamy. Związek aktywnie uczestniczy w każdym etapie realizowania ww. działań, przy czym promowany jest cały szlak WPW. [www.wot.org.pl ]
Przedstawiciele Związku uczestniczyli w konferencjach, sympozjach, warsztatach, spotkaniach, m.in.:
- Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie, 5.03.2013 r.- „Nagroda Przyjaznego Brzegu” za rok 2012 dla Gminy Barcin.
- ITB Berlin, 5-10.03.2013 r. – udział w targach gmin członkowskich Związku: Gmina Drawsko i Gmina Miasta Czarnków, www.itb-berlin.de, Projekt „STATKIEM na areny EURO 2012” (WRPO 2007- 2013).
- Drzwi otwarte Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią, 23.03.2013 r.  
- Otwarcie regionalnego sezonu turystyki aktywnej w Dolinie Noteci, 19- 20.04.2013 r. Nakło nad Notecią http://www.fundacja-krajna-paluki.pl/ (Umowa partnerska), udział w części konferencyjnej oraz organizacja stoiska podczas inauguracji sezonu turystycznego na przystani wodnej w Nakle nad Notecią.
- Otwarcie stanicy żeglarskiej w Barcinie, 18.05.2013 roku, pod hasłem „Noteć łączy nas wszystkich.” 
- Rzeki dla regionów. Czy stać nas na projekty cywilizacyjne?-22.06.2013 r. w Bydgoszczy.
- Uroczysta sesja z okazji 600-lecia nadania praw miejskich miastu Ujście, 22.06.2013 r. 
- I Sejmik Żeglugi Śródlądowej w Elblągu, 10-11.07.2013 r. 
- „Święto Noteci” w Czarnkowie, 27- 28.07.2013 r. 
- Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego na trasie Pęckowo- Drawski Młyn- Krzyż Wlkp.- Wieleń, 04.08.2013 r. ( puchar dla Najlepszej Rodziny Biegaczy ). 
- Spotkanie warsztatowe w ramach projektu „AgroSafe,” 20 września 2013 r. w siedzibie Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie k/Szczecinka. (Badanie jakości pobliskich jezior i rzek oraz omówienie wyników ). W trakcie warsztatów przekazanie wiedzy na temat eutrofizacji i sposobów jej przeciwdziałania. (Członkowie ZMiGN zaangażowali się w działania informacyjne ).
- Targi w Berlinie Boot & Fun, 21-24.11.2013 r.
- Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (27.11.2013r.) - wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w IV Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią” (nagroda specjalna).
- odbyło się kilka spotkań roboczych m.in. w Nowej Wsi Wielkiej i w Czarnkowie nt. nowego projektu gmin nadnoteckich „Noteckie Smaki.” Wypracowano z udziałem Impresariatu Kulinarnego ramowe założenia projektu oraz wstępny kosztorys przedsięwzięcia. Po konsultacjach, zasięgnięciu opinii wszystkich gmin członkowskich, decyzją Zarządu Związku odstąpiono od realizacji tego zadania w br. 
Wszelkie informacje o działalności ZMiGN publikowane były na bieżąco. 
W imieniu Zarządu Związku dziękuję serdecznie wszystkim Delegatom za zaufanie i zaangażowanie. Miasta i gminy nadnoteckie w znacznym stopniu odzyskały już swoją nadrzeczną tożsamość, ale tematyka prowadzenia kolejnych inwestycji jest wciąż dla nas ważna. Szczególnie w perspektywie nowego okresu programowania na lata 2014-2020.
 Sprawozdanie finansowe za rok 2013 stanowi integralną część niniejszego sprawozdania opisowego z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
 
PREZES ZARZĄDU 
/-/ Franciszek Strugała

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.